op foto: Ds. Marten Annes Ypma

Hij werd geboren op 26 augustus 1810 te Minnertsga als zoon van Anne Ypkes Ypma en Jeltje Anes. Hij trouwt op 11 februari 1843 in de gemeente Barradeel met Jetske Jobs van der Tol.
Zij was een dochter van Job Pieters van der Tol en Maaike Jans Heerema en werd geboren te Welsrijp op 23 januari 1820.
Het gezin Ypma vertrekt met dochter Maaike in 1847 op het schip de Vesta vanuit Rotterdam naar Amerika.
Hier sticht hij het plaatsje Vriesland in de staat Michigan.
Voordat het Friese gezelschap hun eindbestemming heeft bereikt hebben velen aan boord en onderweg het leven gelaten waaronder de kleine Maaike van anderhalf jaar oud.
In Vriesland worden nog eens 5 kinderen geboren.
Op 1 mei 1863 overlijdt Ds. Marten Annes Ypma in het plaatsje Alto in de staat Wisconsin.
2 jaar later overlijdt zijn vrouw op 15 september 1865 in South Holland in de staat Illinois.
Ds. Marten Ypma en zijn vrouw Jetske liggen, zoals zij wensten, begraven in de kolonie die ze stichten: Vriesland in Michigan.

Bron: Kor Postma Damwoude.