v.l.n.r: Corrie Rienks, menner Tjitze Plantenga, daarachter Jan P.Keuning, staande Marten P.Keuning, Hannie Rienks, Grietje Noordhoff en Tine Vogels. Tjitze Plantenga was vroeger arbeider bij Albert Rienks in Firdgum.
De boerderij waar nu Emile Vogels woont.

Bron: Leo H. Vogels en L. S. Heeringa.