Bindert en Tjitske Posthuma-Sijbesma met hun kinderen Reinder, Jan , Anne en Wiepkje.
Ze zijn in 1952 geŽmigreerd naar Canada.

bron: Klaas Pruiksma.