U.S.A. soldaat Sjouke van der Weg op bezoek in Sexbierum bij zijn familie en Hein Renzes Postma.
bron: Harm Zaagsma.