U.S.A. soldaat Sjouke van der Weg op bezoek in Sexbierum bij zijn Beppe Richtje Postma.