Dochter van Oosterbierumer Keimpe de Haan en met Sexbierumer man Hein Heinz Pols met zoontje Hein op de arm (later aannemers te Dokkum).
bron: Harm Zaagsma.