r: Haije Westra m: P.de Boer en l: Botje Westra op de Sinaedawei.