In de laatste jaren van de oorlog deed het Wapen dienst als gaarkeuken.
Grote potten stonden opgesteld waar nu het magazijn is in het café.
Iedereen kon hier gebruik van maken, het voedsel in die tijd was zeer schaars, van de keuken werd dan ook druk gebruik gemaakt.
Bovendien deed de bovenzaal dienst als kerkgebouw in het laatst van de oorlog.
Wat was het geval; een groep mensen uit omgeving Roermond moesten vanwege oorlogsgevaar vertrekken en kwamen zodoende als evacué in Tzummarum en Firdgum en werden bij mensen die nog plaats hadden ondergebracht; ze waren allemaal katholiek.
Pastoor Linsen uit Heskenbos was de baas over zijn parochianen en koos de bovenzaal uit als kerkgebouw en alle dagen was er dienst.