Hier zijn we op de boot met Hylke en Roelie Speerstra.
v.l.n.r: Jabik Struiksma, Hylke, Jane Hoekstra en Klaske Struiksma.
Bron: Dirk Hoekstra