Zeer waarschijnlijk is deze Reinart Rinkes la Fleur bij de verkoping van het café Dijkshoek welke van zijn ouders was uit Amerika teruggekomen om dit te regelen.
Deze Reinart was geëmigreerd op 14 mei 1855 en de verkoping was op 15 juni 1857.
Vader Rindert overleed op 16 juli 1859 op de leeftijd van 78 jaar.
Binke La Fleur
geb: 1817 te Firdgum
Gekomen van Minnertsga, 2 april 1855
Vertrokken naar Noord Amerika, 14 april 1855

Reinard La Fleur, Koopman
geb: 1820 te Firdgum
Vertrokken naar Noord Amerika, 14 mei 1855

Daniel la Fleur, Kooltjer
geb: 1813 te Firdgum
Vertrokken naar Noord Amerika, 7 april 1856

Wijbe Hettes Wiersma, Boereknecht
geb: 25 september 1851 te Firdgum
Gekomen van Firdgum, 20 juni 1879
Vertrokken naar Noord Amerika, 8 april 1881

Maaike Pluimer
geb: 22 september 1861 te Minnertsga
Gekomen van Firdgum, 20 juni 1879
Vertrokken naar Noord Amerika, 8 april 1881

Sipkje Miedema
geb: 6 december 1878 te Firdgum
Vertrokken naar Noord Amerika, 8 april 1881

Sijbrigje Miedema
geb: 8 maart 1854 te Firdgum
Vertrokken naar Noord Amerika, 8 april 1881

Jetske Miedema
geb: 27 september 1846 te Firdgum
Vertrokken naar Noord Amerika, 8 april 1881

Hette Theunis Miedema, Arbeider
geb: 8 maart 1828 te Firdgum
Vertrokken naar Noord Amerika, 8 april 1881

Klaas Folkerts van Gelder, Boereknecht
geb: 19 februari 1854 te Tzummarum
Gekomen van Firdgum, 1878
Vertrokken naar Noord Amerika, 30 april 1881

Leendert Buren
geb: 10 september 1877 te Firdgum
Gekomen van Tzummarum, 15 mei 1873
Vertrokken naar Noord Amerika, 28 mei 1881

Minne Buren
geb: 21 mei 1874 te Firdgum
Gekomen van Tzummarum, 15 mei 1873
Vertrokken naar Noord Amerika, 28 mei 1881

Maartje Buren
geb: 21 juni 1880 te Firdgum
Gekomen van Tzummarum, 15 mei 1873
Vertrokken naar Noord Amerika, 28 mei 1881

Jan Mulder
geb: 21 april 1858 te Firdgum
Vertrokken naar Noord Amerika, 14 augustus 1882

Berber Mulder
geb: 2 februari 1862 te Firdgum
Vertrokken naar Noord Amerika, 4 april 1889

Cornelia Visbeek
geb: 14 april 1884 te Firdgum
Vertrokken naar Noord Amerika, 8 mei 1889

Gerrit Jans Herrema, Arbeider
geb: 20 september 1862 te Tzummarum
Gekomen van Firdgum, 5 mei 1883
Vertrokken naar Noord Amerika, 11 november 1891

Cornelis Hoogerhuis, Arbeider
geb: 9 november 1888 te St. Jacobiparochie
Gekomen van Firdgum, 20 april 1903
Vertrokken naar Roseland Noord Amerika, 8 september 1906

Hiltje Miedema
geb: 17 januari 1893 te Tzummarum
Gekomen van Firdgum, 14 april 1907
Vertrokken naar Franeker, 3 juni 1911

Jan Miedema
geb: 8 augustus 1889 te Firdgum
Gekomen van Firdgum, 14 april 1907
Vertrokken naar Noord Amerika, 5 september 1911

Tjitse Miedema
geb: 31 juli 1895 te Firdgum
Gekomen van Firdgum, 14 april 1907
Vertrokken naar Franeker, 8 februari 1915

Geiske Dijkstra
geb: 7 mei 1892 te Tzummarum
Gekomen van Firdgum, 2 mei 1903
Vertrokken naar Noord Amerika, 24 april 1920

Tjitske Miedema
geb: 16 april 1898 te St. Jacobiparochie
Gekomen van Firdgum, 14 april 1907
Vertrokken naar Noord Amerika, 28 april 1920

Sijbe Miedema
geb: 27 januari 1892 te Firdgum
Gekomen van Firdgum, 14 april 1907
Vertrokken naar Noord Amerika, 28 april 1920

Froukje Sijbes van Dijk
geb: 13 juli 1867 te Oosterbierum
Gekomen van Firdgum, 14 april 1907
Vertrokken naar Noord Amerika, 28 april 1920

Schelte Jans Miedema, Werkman
geb: 5 december 1866 te Tzummarum
Gekomen van Firdgum, 14 april 1907
Vertrokken naar Noord Amerika, 28 april 1920
Tjibbe Reitsma, Arbeider
geb: 25 februari 1887 te Firdgum
Vertrokken naar Canada, 14 maart 1924

Dirk Hendrik de Jong, Arbeider
geb: 19 april 1910 te Firdgum
Vertrokken naar Canada, 25 april 1927

Dirk Hendrik de Jong, Arbeider
geb: 19 april 1910 te Firdgum
Gekomen van Canada, 28 november 1933
Vertrokken naar Canada, 3 maart 1934

Trijntje de Jong
geb: 15 augustus 1876 te Firdgum
Vertrokken naar Michigan Noord Amerika, 24 mei 1905

Tiete Arjens Meyer, timmerman te Giekerk
geb: 28 december 1828 te Firdgum
Vertrokken naar, Noord Amerika, 6 september 1881
N.B. vrouw en andere kinderen volgen later

JAN KLAZES VISBEEK, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 8-9-1842
Laatste woonplaats: FIRDGUM
FOKJE CORNELIS STELLINGWERF, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 21-12-1844
Laatste woonplaats: FIRDGUM
KLAAS JANS VISBEEK,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-12-1868
Laatste woonplaats: FIRDGUM
KORNELIS JANS VISBEEK,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-5-1884
Laatste woonplaats: FIRDGUM
SIBBELTJE JANS VISBEEK,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-8-1865
Laatste woonplaats: FIRDGUM
ANTJE JANS VISBEEK,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 26-10-1870
Laatste woonplaats: FIRDGUM
LIJSBETH JANS VISBEEK,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-2-1877
Laatste woonplaats: FIRDGUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-5-1889

JAN KLAZES VISBEEK, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 8-9-1842
Laatste woonplaats: FIRDGUM
FOKJE CORNELIS STELLINGWERF, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 21-12-1844
Laatste woonplaats: FIRDGUM
KLAAS JANS VISBEEK,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-12-1868
Laatste woonplaats: FIRDGUM
KORNELIS JANS VISBEEK,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-5-1884
Laatste woonplaats: FIRDGUM
SIBBELTJE JANS VISBEEK,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-8-1865
Laatste woonplaats: FIRDGUM
ANTJE JANS VISBEEK,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 26-10-1870
Laatste woonplaats: FIRDGUM
LIJSBETH JANS VISBEEK,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-2-1877
Laatste woonplaats: FIRDGUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-5-1889

MINNE JACOBS WASSENAAR, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 16-3-1861
Laatste woonplaats: FIRDGUM
GEERTJE RIENSES TUINHOF, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 14-2-1864
Laatste woonplaats: FIRDGUM
JACOB WASSENAAR,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-3-1885
Laatste woonplaats: FIRDGUM
RIENTS WASSENAAR,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-3-1887
Laatste woonplaats: FIRDGUM
KLAAS WASSENAAR,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-3-1889
Laatste woonplaats: FIRDGUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1890

THIJS ARJENS KIEVIET, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 11-1-1848
Laatste woonplaats: FIRDGUM
JAPKE ARJENS KUIKEN, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 13-8-1850
Laatste woonplaats: FIRDGUM
BEERT KIEVIET,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-2-1876
Laatste woonplaats: FIRDGUM
JASPER KIEVIET,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-4-1883
Laatste woonplaats: FIRDGUM
RINTJE KIEVIET,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-12-1885
Laatste woonplaats: FIRDGUM
LIJMTJE KIEVIET,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 21-2-1874
Laatste woonplaats: FIRDGUM
MAARTJE KIEVIET,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-12-1878
Laatste woonplaats: FIRDGUM
HIEKE KIEVIET,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-8-1890
Laatste woonplaats: FIRDGUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 3-10-1894

NEELTJE GERRITS W.ME DE GROOT,
HUSBAND, WIDOW(ER)
Geb: 22-12-1843
Laatste woonplaats: FIRDGUM
DIRJE JACOBS MEEKMA,
WIFE, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 23-12-1870
Laatste woonplaats: FIRDGUM
JOHANNES MEEKMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 5-11-1874
Laatste woonplaats: FIRDGUM
JAN MEEKMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-2-1879
Laatste woonplaats: FIRDGUM
SYTSKE MEEKMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 23-10-1882
Laatste woonplaats: FIRDGUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1892

DIRK JACOBS MEEKMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 24-12-1863
Laatste woonplaats: FIRDGUM
JANTJE JACOBS DE WITTE, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 23-2-1866
Laatste woonplaats: FIRDGUM
JACOB MEEKMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-1-1894
Laatste woonplaats: FIRDGUM
JANKE MEEKMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 30-12-1888
Laatste woonplaats: FIRDGUM
NEELTJE MEEKMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-1-1890
Laatste woonplaats: FIRDGUM
JACOBJE MEEKMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-12-1892
Laatste woonplaats: FIRDGUM
AKKE MEEKMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-2-1895
Laatste woonplaats: FIRDGUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 7-4-1896

KUNSJE ANES W.TOLSMA ANEMA, KOOLTJER-CHARCOAL DEALER,LABORER COAL
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 3-9-1824
Laatste woonplaats: FIRDGUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1891

WILLEM ANNES OSINGA, WERKMAN-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 13-3-1860
Laatste woonplaats: FIRDGUM
PIETJE DAAMS TOLSMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 27-5-1859
Laatste woonplaats: FIRDGUM
DAAM OSINGA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-10-1888
Laatste woonplaats: FIRDGUM
ANNE OSINGA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-5-1887
Laatste woonplaats: FIRDGUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 21-5-1889

PIETER F.ALE FOLKERT VAN DER PLOEG,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-11-1872
Laatste woonplaats: FIRDGUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1892

GERRIT JACOBS MEEKMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 24-8-1865
Laatste woonplaats: FIRDGUM
ANTJE DAAMS JOLSMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 16-12-1863
Laatste woonplaats: FIRDGUM
KUNSKJE MEEKMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-1-1888
Laatste woonplaats: FIRDGUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-5-1889

AUKE EINTES VAN DER ZICHT, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 1-9-1835
Laatste woonplaats: FIRDGUM
ANTJE AUKES TEMPEL, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 30-9-1844
Laatste woonplaats: FIRDGUM
EINTE VAN DER ZICHT,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 1-1-1874
Laatste woonplaats: FIRDGUM AUKE VAN DER ZICHT,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-9-1889
Laatste woonplaats: FIRDGUM
GRIETJE VAN DER ZICHT,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-8-1871
Laatste woonplaats: FIRDGUM
JANNIGJE VAN DER ZICHT,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-10-1885
Laatste woonplaats: FIRDGUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 7-4-1896

JAN GERRITS DE GROOT, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 25-2-1842
Laatste woonplaats: FIRDGUM
DIEUWKE JACOBS STROOSMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 16-8-1835
Laatste woonplaats: FIRDGUM
GERRIT JANS DE GROOT,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-8-1869
Laatste woonplaats: FIRDGUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 17-2-1892

JAN DIRKS HOGERHUIS, WERKMAN-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 17-3-1846
Laatste woonplaats: FIRDGUM
MAARTJE DOEDES BLOM, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 8-9-1847
Laatste woonplaats: FIRDGUM
DIRK HOGERHUIS,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-11-1880
Laatste woonplaats: FIRDGUM
DOEDE HOGERHUIS,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-3-1883
Laatste woonplaats: FIRDGUM
JAN HOGERHUIS,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-3-1883
Laatste woonplaats: FIRDGUM
HIJKE HOGERHUIS,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-12-1869
Laatste woonplaats: FIRDGUM
DIRKJE HOGERHUIS,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-2-1873
Laatste woonplaats: FIRDGUM
AALTJE HOGERHUIS,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-11-1880
Laatste woonplaats: FIRDGUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1900

JAN PIETERS MIEDEMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 17-4-1839
Laatste woonplaats: FIRDGUM
PIETJE JANS GROVESTEIN, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 13-1-1847
Laatste woonplaats: FIRDGUM
PIETER JANS MIEDEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-7-1865
Laatste woonplaats: FIRDGUM
KLAAS MIEDEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-4-1872
Laatste woonplaats: FIRDGUM
JACOB MIEDEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-3-1878
Laatste woonplaats: FIRDGUM
CORNELIS BLANKSMA,
STEP-SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-4-1872
Laatste woonplaats: FIRDGUM
RINSKE MIEDEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE Geb: 20-12-1868
Laatste woonplaats: FIRDGUM
GEERTJE MIEDEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-11-1879
Laatste woonplaats: FIRDGUM
SIJTSKE MIEDEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-5-1881
Laatste woonplaats: FIRDGUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-5-1889

BOERENARBEIDER,BOERENWERKER-FARMER'S HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-5-1894
Laatste woonplaats: FIRDGUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-5-1884

BEREND F.DIRK BEREND DIJKSTRA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-2-1886
Laatste woonplaats: FIRDGUM
Vertrokken naar: BUFFALO, 2-6-1903

WILLEMKE TJERKS BOUMA, DIENSTBODE-HIRED GIRL, FEMALE SERVANT
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-1-1889
Laatste woonplaats: FIRDGUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 14-1-1915.