DE DONKERSTE KERST FRIESLAND

Veel zuiderlingen zullen kerstmis 1944 nooit meer vergeten.
Duizenden hadden huis en haard verlaten voor het oorlogsgeweld en vonden onderdak bij landgenoten in het Noorden.
Sommigen vierden toch kerstfeest, in een bovenzaaltje van een plaatselijke café, met de eveneens gevluchte eigen pastoor als voorganger.
Of met een karig rantsoen bij de Friese gastgezinnen.
Veel was er niet te vieren.
Een aantal jonge kinderen en ouderen overleefde de gedwongen verhuizing niet.
En voor velen klaagde de heimwee in ‘die andere wereld’ die Friesland voor hen was.
Maar er ontstonden ook vriendschappen voor het leven tussen de evacués en hun helpers.

Uit L.C. 24-12-1994.