Tzummarum ligt in de vroegere Gemeente Barradeel.
Het telde na de Tweede Wereldoorlog iets meer dan 1600 inwoners en ruim 200 emigreerden in de vijftiger jaren van de vorige eeuw naar Canada, Nieuw-Zeeland en Australië.
Bovendien vertrokken vele werkzoekenden naar de Hoogovens en de Limburgse mijnen.
Deze exodus had grote invloed op het dorpsleven.
Scholen zagen hun leerlingenaantal drastisch inkrimpen, verenigingen balanceerden op de rand van opheffing wegens gebrek aan leden.
Alleen al de Gereformeerde Kerk verloor 167 belijdende leden.
De Christelijke muziekvereniging “de Bazuin” verloor van haar 35 leden er 25.
Aan optreden in het openbaar werd voorlopig niet gedacht.