Sűkerbôle voor eters in sporthal Tzummarum.

,,Tzummarum- Bisto der ek?”
Het gonsde van van de geluiden van herkenning zaterdagochtend in de Harnehal in Tzummarum.
Aan de lange ontbijttafels schoven 660 mensen aan,onder hen zo’n tweehonderd emigranten.
Het plan was om buiten op de Buorren de ‘sűkerbole’ en het ‘brea’ te verorberen.
Het weer zat niet mee.
,,Eins wie de sporthal hiel geskikt”, vertelt Sytske van der Mei.
,,Minsken koene op it balkon stean om bekenden te sykjen”.
Het muziekantenduo Tsjirmerij (vooraan op de foto) zorgde voor een gezellig muziekje.

Bron: LC. 17 Juli 2000.