Deze foto kregen we toegestuurd van Reinder Postuma uit Winnipeg Canada.
Hier is hij met zijn moeder Tjitske Postuma- Sijbesma 97 jaar.
Ze trouwde met Bindert Postuma in 1939 (zoon van Reinder Postuma, deze had een slagerij op de Buorren).
Tot 1949 woonden Bindert en Tsjitske in Stiens waar zij een slagerij hadden In 1949 kwamen ze in Tzummarum te wonen en wel in de slagerij op de Buorren van oom Tjipke.

Op 12 febr.2009 Hieronder een klein beeld van mij en mem (vroeger Tjitske Sijbesma van Sinaedawei) She erkende gemakkelijk de mensen in de beelden.
Zij noemde ook correct mensen in andere beelden.

Buorren 'waar ze werd geboren in 1911.She gemakkelijk herkend de mensen in het beeld:' dat is Foeke Braaksma ', zei ze,
zonder het zien van de post-uw afbeelding # 375! Ze namen ook de juiste mensen in andere beelden! Het was een grote 'memory lane' reis haar.
Dank u voor het plaatsen van deze kostbare beelden! Mem getrouwd Bindert Postuma (zoon van Reinder Postuma),
mijn naam wille die leefde bij "nr.109 Hier Dreef Reinder Postuma een slagerij" Mijn ouders trouwden in Tzummarum in 1939 en woont in Stiens (slagerij op de Skoalstritte, waar we woonden tot bewegen terug naar Tzummarum na mijn oom Tjipke de dood in? 1949.We ook woonde een tijd in Sexbierum en emigreerden naar Winnipeg, Canada in oktober 1951 en Fort William (nu Thunder Bay) in februari 1952.
Ze hadden 4 kinderen geboren in Stiens (Anna , Reinder, Jan, Wiekpje) en de jongste Ben werd geboren Feb 1955 in Fort William.
I terug naar Winnipeg voor de studies geneeskunde (MD). Postuma De familie doet well.
Heit overleed snel in 1993 na een bezoek aan Friesland nog een keer net vr zijn death.
He heeft een resterende zus, Aaltje Stoer die woont in de Tzummarum persoonlijke verzorging thuis.
Mem heeft een broer Siebe Sybesma, die woont in Tzummarum.
Her zus Evertje (Roorda) woont in Harlingen en haar jongste zus (Griet) is getrouwd met art Stelpstra, ook uit Tzummarum, en ze wonen nu in Londen, Ontario. Nogmaals bedankt voor het plaatsen van een prachtige site!
Ray / Reinder Postuma PS in Friesland wij altijd gebruikt "Posthuma 'maar als Heit gecontroleerd zijn geboorteregistratie voor emigratie Het was' Postuma '.
Mijn geboorte record in Stiens ook geregistreerd' Postuma.

Vr.gr. Reinder Postuma en mem Tjitske Postuma-Sijbesma.