Bent u allang op zoek naar familie-vrienden of kennissen welk destijds gemigreerd zijn en niet weet waar ze wonen, dan kunt u contact opnemen met John.Nauta.
John zijn roots liggen in Oosterbierum.
Stamboomonderzoek, vooral van mensen die geŽmigreerd zijn uit de oude gemeente Barradeel is al jaren zijn grote hobby.
Zijn emailadres is: frysk48@yahoo.com

25 jarig Echtvereeniging vanbr> Willem K.Bierma en Marijke A. Scheltema
Mich. U.S.A.

LANDVERHUIZERS
GEGEVENS UIT DE BEVOLKINGSREGISTERS SEXBIERUM.

Harmen Pieters Fortuin, Arbeider
geb: 8 oktober 1863 te Sexbierum
Gekomen van Noord Amerika, 28 september 1892

Klaas Hibma
geb: 28 maart 1909 te Sexbierum
Gekomen van Canada, 12 december 1934

Geertje Bakker
geb: 13 augustus 1863 te Sexbierum
Gekomen van Chicago, 6 januari 1923

Steffen Pieters Gerbranda
geb: 26 maart 1863 te Sexbierum
Gekomen van Noord Amerika, 2 oktober 1888

Simon Hofma, Boereknecht
geb: 1831 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 14 mei 1855

Sippe Dijkstra
geb: 22 september 1854 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 6 april 1856

Hiltje Dijkstra
geb: 7 december 1852 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 6 april 1856

Arjen Sippes Dijkstra, Arbeider
geb: 1826 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 6 april 1856

Tiete Sjoerds van der Meer, Boereknecht
geb: 23 juli 1834 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 28 mei 1865

Minke Heins Joostema, Inlandse kramer
geb: 3 mei 1826 te Minnertsga
Gekomen van sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 12 mei 1867

Antje Pieters Ruim
geb: 19 september 1813 te Sexbierum
Vertrokken naar Overleden, 21 februari 1874

Klaas Jelles Wiersma
geb: 19 november 1850 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 2 oktober 1875

Maartje Doekeles Blanksma
geb: 17 maart 1854 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 12 april 1880

Maaike Hoogerhuis
geb: 11 januari 1853 te Sexbierum
Gekomen van Ried, 1 juni 1874
Vertrokken naar Noord Amerika, 21 maart 1881

Johannes Melles Stellingwerf, Arbeider
geb: 2 februari 1842 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 2 mei 1881
Wijbe van Dijk
geb: 2 augustus 1869 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 13 mei 1881

Ale van Dijk
geb: 1 juni 1867 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 13 mei 1881

Sijtze van Dijk
geb: 29 januari 1861 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 13 mei 1881

Atje van Dijk
geb: 1 augustus 1859 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 13 mei 1881

Jan Sijtzes van Dijk, Vleeshouwer
geb: 19 oktober 1830 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 13 mei 1881

Janke van Dijk
geb: 19 juli 1863 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 13 mei 1881

Tjaltje Mulder
geb: 3 september 1880 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 13 mei 1881

Jannes Mulder
geb: 24 februari 1879 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 13 mei 1881

Tjitske Jans van Dijk
geb: 18 juli 1855 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 13 mei 1881

Sikke Dijkstra
geb: 26 februari 1885 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 29 april 1885

Antje Dijkstra
geb: 15 december 1883 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 29 april 1885

Simon Sikkes Dijkstra, Arbeider
geb: 13 januari 1856 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 29 april 1885

Gerben Sikkes Dijkstra, Arbeider
geb: 21 november 1863 te Sexbierum
Gekomen van Sexbierum, 16 mei 1885
Vertrokken naar Ilinois Noord Amerika, 15 maart 1888

Pietje Dijkstra
geb: 6 juni 1886 te Pietersbierum
Gekomen van Sexbierum, 16 mei 1885
Vertrokken naar Ilinois Noord Amerika, 15 maart 1888

Wijtske Hofstra
geb: 14 september 1863 te Pietersbierum
Gekomen van Sexbierum, 16 mei 1885
Vertrokken naar Ilinois Noord Amerika, 15 maart 1888

Hendrik Sijtsma
geb: 18 september 1886 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 18 maart 1889

Wilhelmina van Slooten
geb: 11 december 1854 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 18 maart 1889

Ernst Miedema
geb: 13 juni 1886 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 3 april 1889

Maria Scheltema
geb: 20 september 1863 te Sexbierum
Gekomen van Franeker, 19 mei 1884
Vertrokken naar Noord Amerika, 3 april 1889

Lijsbeth Dijkstra
geb: 18 januari 1848 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 4 mei 1889

Wijtze Bleeker
geb: 30 januari 1863 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 21 maart 1891

Jacob Bleeker
geb: 29 september 1867 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 21 maart 1891

Sjoerd Jans Jannereth, Arbeider
geb: 29 oktober 1859 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 14 april 1891

Dieuwke de Boer
geb: 8 juni 1862 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 14 april 1891

Jan Jannereth
geb: 3 november 1883 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 14 april 1891

Menzo Jannereth
geb: 18 januari 1887 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 14 april 1891

Anna Jannareth
geb: 28 juli 1890 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 14 april 1891

Harke Hendriks Zaagsma, Architect
geb: 27 december 1850 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 14 april 1891

Hendrik Zaagsma
geb: 16 maart 1876 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 14 april 1891
Fedde Zaagsma
geb: 11 juni 1890 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 14 april 1891

Johannes Zaagsma
geb: 14 april 1888 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 14 april 1891

Anne Bleeker
geb: 11 augustus 1865 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 4 mei 1891

Johannes Woudema
geb: 14 februari 1869 te Sexbierum
Gekomen van Vlaardingen, 9 december 1887
Vertrokken naar Noord Amerika, 2 juni 1891

Tjeerd Annes Woudema, Arbeider
geb: 7 februari 1842 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 2 juni 1891

Harmen Pieters Fortuin, Arbeider
geb: 8 oktober 1863 te Sexbierum
Gekomen van Wijnaldum, 3 juni 1881
Vertrokken naar Noord Amerika, 11 april 1892

Idske van der Laan
geb: 23 februari 1888 te Sexbierum
Gekomen van Zweins, 13 mei 1889
Vertrokken naar Noord Amerika, 12 mei 1892

Jan van der Laan
geb: 4 maart 1887 te Sexbierum
Gekomen van Zweins, 12 mei 1889
Vertrokken naar Noord Amerika, 12 mei 1892

Renze Sijbesma
geb: 12 september 1873 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 2 juni 1892

Johannes Jacobs van der Ploeg, Kooltjer
geb: 14 oktober 1833 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 20 oktober 1892

Cornelis van der Sluis, Arbeider
geb: 14 oktober 1859 te Sexbierum
Gekomen van Oegstgeest, 10 december 1889
Vertrokken naar Noord Amerika, 4 maart 1893

Klaske Dijkstra
geb: 26 december 1888 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 1 mei 1893

Sippe Sikkes Dijkstra, Arbeider
geb: 3 november 1860 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 1 mei 1893

Jacob Dijkstra
geb: 6 april 1886 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 1 mei 1893

Dirk Dirks de Vries, Boereknecht
geb: 18 december 1875 te Sexbierum
Gekomen van Sexbierum, 7 februari 1890
Vertrokken naar Noord Amerika, 24 mei 1893

Gelbrigje Bleeker, Dienstmeid
geb: 17 februari 1871 te Sexbierum
Gekomen van Franeker, 9 juli 1891
Vertrokken naar Noord Amerika, 24 mei 1894

Johannes Scheltema, Kooltjer
geb: 9 augustus 1877 te Sexbierum
Vertrokken naar Transvaal Zuid Afrika, 16 maart 1896

Aukje Jacobs van der Ploeg
geb: 10 december 1838 te Sexbierum
Vertrokken naar Overleden, 30 december 1896

Klaas Jans Bouma, Arbeider
geb: 9 november 1832 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 15 februari 1898

Jacob Bleeker
geb: 11 mei 1877 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 15 februari 1898

Klaas van Asperen
geb: 6 december 1882 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 16 februari 1898

Abe van Asperen, Arbeider
geb: 24 oktober 1878 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 16 februari 1898

Anske van Asperen
geb: 26 januari 1885 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 20 maart 1900

Johannes van Asperen
geb: 13 december 1886 te Sexbierum
Vertrokken naar Springfield Zuid Dakota, 20 mei 1902

Pieter van Asperen
geb: 6 oktober 1891 te Sexbierum
Vertrokken naar Springfield Zuid Dakota, 20 mei 1902

Akke Plat, Winkelierse
geb: 15 augustus 1864 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 1 november 1902

Jan Hofman
geb: 15 augustus 1882 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 1 november 1902

Abraham Hofman
geb: 11 mei 1896 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 1 november 1902

Bregtje Hofman
geb: 8 februari 1884 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 1 november 1902
Tjalling Hofman
geb: 15 november 1888 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 1 november 1902

Tietje Hofman
geb: 22 april 1894 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 1 november 1902

Gerben Hofman
geb: 3 november 1890 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 1 november 1902

Arentje Bakker
geb: 3 juli 1894 te Sexbierum
Vertrokken naar Zuid Dakota, 26 maart 1903

Thijs Bakker, Gardenier
geb: 26 september 1860 te Sexbierum
Vertrokken naar Zuid Dakota, 26 maart 1903

Ebeltje Bakker
geb: 25 maart 1896 te Sexbierum
Vertrokken naar Zuid Dakota, 26 maart 1903

Philippus Bakker
geb: 9 maart 1892 te Sexbierum
Vertrokken naar Zuid Dakota, 26 maart 1903

Rinske Bakker
geb: 24 maart 1898 te Sexbierum
Vertrokken naar Zuid Dakota, 26 maart 1903

Dirkje Bakker
geb: 18 september 1890 te Sexbierum
Vertrokken naar Zuid Dakota, 26 maart 1903

Pier Bakker
geb: 7 december 1899 te Sexbierum
Vertrokken naar Zuid Dakota, 26 maart 1903

Klaas Norder
geb: 17 april 1880 te Sexbierum
Vertrokken naar Chicago, 13 mei 1903

Rein Norder
geb: 15 september 1886 te Sexbierum
Vertrokken naar Chicago, 13 mei 1903

Maartje Norder
geb: 1 maart 1896 te Sexbierum
Vertrokken naar Zuid Dakota Noord Amerika, 16 mei 1904

Aukje Hiemstra
geb: 12 mei 1858 te Sexbierum
Vertrokken naar Zuid Dakota Noord Amerika, 16 mei 1904

Pieter Norder
geb: 7 april 1891 te Sexbierum
Vertrokken naar Zuid Dakota Noord Amerika, 16 mei 1904

Wijtze Norder
geb: 12 mei 1899 te Sexbierum
Vertrokken naar Zuid Dakota Noord Amerika, 16 mei 1904

Antje Norder
geb: 10 oktober 1888 te Sexbierum
Vertrokken naar Zuid Dakota Noord Amerika, 16 mei 1904

Everhardus Knoll
geb: 5 september 1893 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 22 maart 1911

Casparus Knoll, Bakkersknecht
geb: 17 september 1889 te Sexbierum
Gekomen van St. Annaparochie, 7 februari 1911
Vertrokken naar Noord Amerika, 22 maart 1911

Trijntje Wolvendijk, Dienstmeid
geb: 24 december 1895 te Sexbierum
Gekomen van Harlingen, 6 februari 1912
Vertrokken naar Noord Amerika, 18 juli 1912

Jan Sinnema, Boereknecht
geb: 19 oktober 1893 te Sexbierum
Gekomen van Midlum, 3 juni 1911
Vertrokken naar Noord Amerika, 18 juli 1912

Jacob Palma
geb: 7 december 1886 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 20 april 1913

Gerrit Knoll
geb: 2 juni 1896 te Sexbierum
Vertrokken naar Zuid Dakota, 10 maart 1914

Tjaltje Knoll
geb: 27 maart 1898 te Sexbierum
Vertrokken naar Zuid Dakota, 10 maart 1914

Douwe Knoll
geb: 1 november 1894 te Sexbierum
Vertrokken naar Zuid Dakota, 10 maart 1914

Ytje Knoll
geb: 19 mei 1888 te Sexbierum
Vertrokken naar Zuid Dakota, 10 maart 1914

Geiske Knoll
geb: 5 februari 1891 te Sexbierum
Vertrokken naar Zuid Dakota, 10 maart 1914

Grietje Miedema
geb: 5 juni 1896 te Sexbierum
Vertrokken naar Minnesota Noord Amerika, 3 juni 1915

Elisabeth Dijkstra
geb: 8 augustus 1897 te Sexbierum
Gekomen van Sexbierum, 4 mei 1914
Vertrokken naar Noord Amerika, 5 juni 1915

Jantje Jager
geb: 20 juni 1875 te Sexbierum
Gekomen van Noord Amerika, 20 december 1913
Vertrokken naar Vrouwenparochie, 8 juni 1915

Dirk Jager
geb: 1 oktober 1835 te Sexbierum
Gekomen van Noord Amerika, 20 december 1913
Vertrokken naar Vrouwenparochie, 8 juni 1915

Dirk Jager
geb: 20 november 1886 te Sexbierum
Gekomen van Sexbierum, 2 april 1916
Vertrokken naar Noord Amerika, 10 oktober 1917

Sijbrigje Waardenburg
geb: 18 juli 1913 te Sexbierum
Gekomen van Sexbierum, 15 april 1916
Vertrokken naar Noord Amerika, 20 augustus 1919

Jetske Bakker
geb: 10 augustus 1886 te Terschelling
Gekomen van Sexbierum, 27 april 1918
Vertrokken naar Noord Amerika, 8 april 1920

Maria Brouwer
geb: 22 september 1907 te Terschelling
Gekomen van Sexbierum, 27 april 1918
Vertrokken naar Noord Amerika, 8 april 1920

Jantje de Haan
geb: 1 december 1893 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 10 april 1920

Jan Snijder
geb: 29 september 1898 te Sexbierum
Gekomen van Sexbierum, 27 april 1916
Vertrokken naar Noord Amerika, 24 april 1920

Jan van Dijk, Arbeider
geb: 25 juni 1903 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 3 juli 1920

Pier Elzinga
geb: 19 september 1899 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 17 augustus 1920

Meindertje Tolsma
geb: 23 februari 1865 te Midlum
Gekomen van Sexbierum, 4 mei 1914
Vertrokken naar Noord Amerika, 15 oktober 1920

Folkert Dijkstra
geb: 27 augustus 1904 te Franeker
Gekomen van Sexbierum, 4 mei 1914
Vertrokken naar Noord Amerika, 15 oktober 1920

Atje Dijkstra
geb: 8 februari 1908 te Sexbierum
Gekomen van Sexbierum, 4 mei 1914
Vertrokken naar Noord Amerika, 15 oktober 1920
Sijbe Douwes Dijkstra
geb: 29 januari 1895 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 15 oktober 1920

Douwe Dijkstra, Veldarbeider
geb: 29 augustus 1862 te Pietersbierum
Gekomen van Sexbierum, 4 mei 1914
Vertrokken naar Noord Amerika, 15 oktober 1920

Jan Harkema, Gardenier
geb: 28 februari 1883 te Sexbierum
Gekomen van Oosterbierum, 23 maart 1919
Vertrokken naar Noord Amerika, 12 maart 1921

Froukje de Jong
geb: 25 augustus 1908 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 21 mei 1921

Taekele de Jong, Fabrieksarbeider
geb: 15 augustus 1899 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 23 maart 1923

Reinder de Jong, Arbeider
geb: 22 augustus 1901 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 23 maart 1923

Pieter Plat, Veldarbeider
geb: 24 augustus 1867 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 28 april 1923

Nammen Postuma, Bakkersknecht
geb: 16 juli 1905 te Sexbierum
Gekomen van Tzum, 27 februari 1923
Vertrokken naar Noord Amerika, 28 april 1923

Klaaske Plat
geb: 23 april 1899 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 28 april 1923

Pieter Bierema, Arbeider
geb: 30 juni 1903 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 15 mei 1923

Jan van Straten
geb: 31 juli 1902 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 24 december 1924

Nanning van Straten
geb: 4 september 1904 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 24 december 1924

Ruurd Zwart, Arbeider
geb: 6 oktober 1897 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 6 juni 1925

Froukje de Jong
geb: 21 juli 1903 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 15 augustus 1925

Froukje de Jong
geb: 21 juli 1903 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 15 augustus 1925

Klaas Hibma
geb: 28 maart 1909 te Sexbierum
Vertrokken naar Canada, 20 augustus 1925
Trijntje de Haan
geb: 25 november 1891 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 20 januari 1926

Hein van Dijk, Veldarbeider
geb: 26 oktober 1908 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 4 januari 1927

Pieter Postma, Tuinknecht
geb: 24 juli 1908 te Sexbierum
Vertrokken naar Canada, 8 maart 1927

Klaas de Boer
geb: 16 november 1908 te Sexbierum
Vertrokken naar Canada, 8 maart 1927

Douwe Bijlsma
geb: 11 maart 1908 te Sexbierum
Vertrokken naar Canada, 29 maart 1927

Simon Lautenbach
geb: 23 juli 1906 te Sexbierum
Vertrokken naar Canada, 5 mei 1927

Marten Braam
geb: 3 december 1908 te Sexbierum
Vertrokken naar ZuidDakota, 11 januari 1928

Foppe Dijkstra
geb: 12 april 1908 te Sexbierum
Vertrokken naar Canada, 9 september 1929

Johannes Tijsma
geb: 26 februari 1913 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 30 mei 1930

Cornelis Westra, Arbeider
geb: 27 november 1904 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 5 juni 1930

Pieter Bijlsma
geb: 21 april 1911 te Sexbierum
Vertrokken naar Canada, 5 december 1930

Anne Braam
geb: 3 juni 1910 te Sexbierum
Gekomen van, 20 oktober 1929
Vertrokken naar ZuidDakota, 27 februari 1931

Pieter Postma, Tuinknecht
geb: 24 juli 1908 te Sexbierum
Gekomen van Canada, 7 maart 1929
Vertrokken naar Amsterdam, 8 oktober 1931

Foppe Dijkstra, Landarbeider
geb: 12 april 1908 te Sexbierum
Gekomen van Canada, 11 november 1932
Vertrokken naar Wieringen, 6 maart 1934

Cornelis Westra, Arbeider
geb: 27 november 1904 te Sexbierum
Gekomen van Noord Amerika, 25 januari 1935
Vertrokken naar Hingham Noord Amerika, 14 februari 1936

Klaas de Boer, Arbeider
geb: 16 november 1908 te Sexbierum
Gekomen van Canada, 4 februari 1931
Vertrokken naar Slootdorp, 7 december 1936

Hendrik Zaagsma
geb: 17 januari 1885 te Sexbierum
Gekomen van Marion Noord Dakota, 24 juli 1937
Vertrokken naar New York, 5 november 1938

Fokje Klases Fokkema
geb: 29 maart 1854 te Sexbierum
Gekomen van Groningen, 7 februari 1883
Vertrokken naar Noord Amerika, 15 maart 1883

Baukje Klases van der Sluis geb: 15 oktober 1860 te Sexbierum Vertrokken naar Montevideo, 27 november 1889 Gerrit Getzen, Koopman
geb: 8 april 1870 te Randwijk
Gekomen van Sexbierum, 6 juni 1893
Vertrokken naar Noord Amerika, 1 juni 1894

Cornelis Swart, Tuinman
geb: 14 november 1868 te Franeker
Gekomen van Sexbierum, 16 maart 1891
Vertrokken naar Le Mars Iowa Noord Amerika, 15 maart 1895

Brand Visser, Graanpakhuisknecht
geb: 4 februari 1852 te Sexbierum
Gekomen van, 1 juli 1893
Vertrokken naar Noord Amerika, 4 juli 1907

Atje Stedehouder
geb: 21 april 1878 te Franeker
Gekomen van Sexbierum, 18 mei 1906
Vertrokken naar Michigan Noord Amerika, 23 december 1907

Hendrik Harm Fongers, Kleermaker
geb: 29 mei 1874 te Middelstum
Gekomen van Sexbierum, 18 mei 1906
Vertrokken naar Michigan Noord Amerika, 23 december 1907

Albert Fongers
geb: 12 december 1903 te Sexbierum
Gekomen van Sexbierum, 18 mei 1906
Vertrokken naar Michigan Noord Amerika, 23 december 1907

Bregtje Dijkstra
geb: 18 juli 1873 te Sexbierum
Vertrokken naar Paterson Noord Amerika, 22 april 1911

Willem Verbeek, Boereknecht
geb: 27 februari 1878 te Sexbierum
Gekomen van Sexbierum, 1911
Vertrokken naar Noord Amerika, 20 april 1913

Baukje Hendriks Zaagsma
geb: 1 december 1863 te Sexbierum
Vertrokken naar Transvaal Zuid Afrika, 17 januari 1921

Antje Goodijk
geb: 21 september 1892 te Sexbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 23 oktober 1924

Sjoukje Dolstra
geb: 20 juli 1898 te Sexbierum
Gekomen van Sexbierum, 4 maart 1926
Vertrokken naar Noord Amerika, 16 november 1926

Egbert van Dorsten, Winkelier
geb: 26 maart 1897 te Meppel
Gekomen van Sexbierum, 4 maart 1926
Vertrokken naar Noord Amerika, 16 november 1926

Ybeltje van Dorsten geb: 13 juli 1922 te Franeker Gekomen van Sexbierum, 4 maart 1926 Vertrokken naar Noord Amerika, 16 november 1926 Egbert van Dorsten
geb: 10 november 1923 te Franeker
Gekomen van Sexbierum, 4 maart 1926
Vertrokken naar Noord Amerika, 16 november 1926

JILLES LIEUWES DIJKSTRA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 10-10-1853
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ANTJE GERMENS DEJONG, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 25-10-1857 Laatste woonplaats: SEXBIERUM
LIEUWE DIJKSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-7-1880
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
GERBEN DIJKSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-8-1882
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
DOUWE DIJKSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-9-1883
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
PIETER DIJKSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-3-1886
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
TIETJE DIJKSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 23-11-1884
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 10-5-1887

RINSE F.CORNELIS BRA SIJBESMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-9-1873
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 2-6-1892

ABE F.ANDRIES VAN ASPEREN,
BROTHER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-10-1878
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
KLAAS F.ANDRIES VAN ASPEREN,
BROTHER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-12-1882
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ANSKE F.ANDRIES VAN ASPEREN,
BROTHER, UNMARRIED/SINGLE

Geb: 26-1-1885
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 16-2-1898

JOHANNES JACOBS VANDERPLOEG, KOOLTJER-CHARCOAL DEALER,LABORER COAL HUSBAND, MARRIED
Geb: 14-10-1833
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
GRIETJE ANNES ANEME,
WIFE, MARRIED
Geb: 29-4-1853
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 20-10-1892

HARKE HENDR W.STEENM ZAAGSMA, ARCHITECT
HUSBAND, MARRIED
Geb: 21-12-1850
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
HISKE HENDRIKS ANEMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 9-10-1864
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
HENDRIK ZAAGSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-3-1876
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JOHANNES ZAAGSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-4-1888
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
FEDDE ZAAGSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-6-1890
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 14-4-1891

SIMON F.SIKKE SIMONS DIJKSTRA,
HUSBAND, MARRIED
Geb: 13-1-1856
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
GRIETJE W.DELEEUW BA ROZEMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 18-3-1856
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
SIKKE DIJKSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 26-2-1885
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ANTJE DIJKSTRA,

DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE Geb: 15-12-1883
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 29-4-1885

NANNE F.HENDRIK JONKER,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-7-1875
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 10-3-1892

JOHANNES WANNINGS MIEDEMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 11-12-1860
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
MARIA SCHELTEMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 20-9-1863
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ERNST MIEDEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-6-1886
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 30-4-1889

DANIEL HENDRIKS SIJTSMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 15-1-1859
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
WILHELMINA VAN SLOTEN, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 11-12-1854
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
HENDRIK SIJTSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 18-9-1886
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 18-3-1889

KLAAS SJOERDS BURRIJ,
HUSBAND, MARRIED
Geb: 13-11-1856
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
AALTJE GERRITS DIJKSTRA,
WIFE, MARRIED
Geb: 11-7-1869
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-4-1891

SIPPE SIPPES DIJKSTRA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 3-11-1860
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ANTJE JACOBS POSTHUMUS, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 31-10-1857
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JACOB DIJKSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-4-1886
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
KLASKE DIJKSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 26-12-1888
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-5-1893

STEFFEN F.PIETER STE GERBRANDA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 26-3-1863
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 2-5-1888

ARJEN F.SIJBREN JANS DIJKSTRA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-4-1865
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-5-1889

HEIN F.DIRK ALES JAGER,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-6-1867
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 27-5-1892

KLAAS JANS W.VAN DER P BIEREMA, ARBEIDER-WORKMAN
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 9-11-1832
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ANNE KLAZES BIEREMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-8-1865
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JACOB KLAZES BIEREMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-5-1877
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-2-1898

KLAAS KORNELIS VAN DER SLUIS, ARBEIDER-WORKMAN
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 2-10-1826
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

SJOERD JANS JANNERETH, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 29-10-1859
Laatste woonplaats: SEXBIERUM

DIEUWKE DE BOER, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 8-6-1862
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JAN JANNERETH,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-11-1883
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
MENZO JANNERETH,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 18-1-1887
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ANNA JANNERETH,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-7-1890
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-4-1891

REIN WIJTZES BLEEKER, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 13-10-1824
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ANTJE PIETERS VELSINGA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 18-11-1827
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
WIJTSE REINS BLEEKER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 30-1-1863
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JACOB REINS BLEEKER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 29-9-1867
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
GELBRIGJE REINS BLEEKER,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-2-1871
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 24-5-1894

SIJBE GEERTS JAGER, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 11-1-1838
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
GEERTJE EELKES DIJKSTRA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 28-10-1840
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
EELTJE SIJBES JAGER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 21-8-1869
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
GEERT SIJBES JAGER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-10-1870
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
SIJBE SIJBES JAGER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-1-1877
Laatste woonplaats: SEXBIERUM

YMKJE SIJBES JAGER,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-9-1874
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 7-4-1896

FETZE HESSELS TACOMA, TIMMERMANSKNECHT-CARPENTER'S HAND
HUSBAND, MARRIED
Geb: 4-2-1856
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
BEITSKE DOOIJEMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 21-4-1861
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
SIJBE TACOMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 30-6-1882
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
HESSEL TACOMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 21-4-1884
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
MARIA TACOMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-1-1887
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 11-4-1889

THIJS BROUWER, BAKKER (BROOD,KOEK,BANKET)-BAKER
HUSBAND, MARRIED
Geb: 30-11-1856
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
LIEUWKJE DEGROOT, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 11-2-1853
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ANNE BROUWER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-2-1883
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
WIJTSKE BROUWER,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-2-1882
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 12-2-1890

THIJS BROUWER, BAKKER (BROOD,KOEK,BANKET)-BAKER
HUSBAND, MARRIED
Geb: 30-11-1856
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
LIEUWKJE DEGROOT, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 11-2-1853
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ANNE BROUWER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-2-1883
Laatste woonplaats: SEXBIERUM

WIJTSKE BROUWER,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-2-1882
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 12-2-1890

ANNE STEFFENS GERBRANDA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 19-5-1840
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
FOLKERTJE SIJTSES VAN DIJK, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 3-6-1837
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
SIJTSE ANNES GERBRANDA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 18-2-1871
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JANNEKE ANNES GERBRANDA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-3-1868
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 25-4-1889

TAEKELE LOUWS DE JONG, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 8-9-1862
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JANS VAN POEPERING, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 25-8-1864
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
DIRK DE JONG,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-4-1888
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
FROUKJE DE JONG,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-9-1886
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 30-4-1889

CORNELIS BOUWES ZOETE,
HUSBAND, MARRIED
Geb: 13-8-1843
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
HENDRIKA KLAZES FOKKEMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB WIFE, MARRIED
Geb: 10-12-1843
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
BOUWE ZOETE,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-9-1876
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
KLAAS ZOETE,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-3-1878
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
AREND ZOETE,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-9-1879
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
TJITSKE CORNELIS ZOETE,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE Geb: 12-11-1869
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
BAUKJE ZOETE,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-4-1874
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-5-1889

DIEUWKE F.JOUW MARTE KEUNING,
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-6-1870
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-4-1893

JACOBUS DIRKS GORTER,
HUSBAND, MARRIED
Geb: 3-10-1825
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
GEPKE GERRITS JANSEN,
WIFE, MARRIED
Geb: 9-8-1831
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-4-1891

JOHANNES SJOERDS BAKKER,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-10-1850
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 24-5-1893

JOHANNES G.DOOYEMA S SCHELTEMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-10-1867
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1890

HANTJE HARMANUS GOODIJK, KOOLTJER-CHARCOAL DEALER,LABORER COAL HUSBAND, MARRIED
Geb: 30-1-1861
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ANTJE HESSELS TACOMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 11-1-1864
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
HERMANUS OUT GOODIJK,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-3-1884
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
PHILIPPUS GOODIJK,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-8-1885
Laatste woonplaats: SEXBIERUM

HESSEL GOODIJK,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-9-1886
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
DOUWE GOODIJK,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-1-1888
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 21-3-1889

WILLEM KLAZES BIEREMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 30-9-1863
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
MARIJKE ARJENS SCHELTEMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 4-2-1866
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
KLAAS BIEREMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-1-1888
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
GEERTJE BIEREMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-12-1888
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 14-3-1890

PIETER YMENS W.FEENS DE JONG, WINKELIER-STORE KEEPER, GROCERY OWNER
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 26-12-1847
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
YMEN DE JONG,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-11-1876
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 27-4-1893

PIER F.KLAAS MOLLEMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-12-1877
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 20-2-1893

PIER SIJTSES ELSINGA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 24-10-1814
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-5-1890

JAN SCHELTEMA,
BROTHER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-7-1866
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ARJEN SCHELTEMA,
BROTHER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-4-1869
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1888

TAEKE NIESES MULDER, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 23-4-1838
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JANTJE PIETERS BOS, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 14-1-1839
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
NIES TAEKES MULDER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-5-1866
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JAN TAEKES MULDER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-4-1874
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 22-5-1892
DOUWE F.JAN ALBERTS JANNERETH,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-10-1866
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-10-1894

HENDRIKUS WILLEM F.J JANNERETH,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-10-1868
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-4-1898

NANNE HEERES ELGERSMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 8-5-1861
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
HIJKE ANNES DEBOER, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 24-10-1863
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
HEERKE ELGERSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 26-8-1888
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
BETTJE ELGERSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-10-1889
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 9-5-1890

JACOB TAEKELES HANENBURG, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 2-1-1837
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ALTJE JANS TUININGA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 12-6-1839
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JAN JACOBS HANENBURG,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-11-1869
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
TJIBBE JACOBS HANENBURG,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-1-1873
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
KLAAS JACOBS HANENBURG,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 21-4-1876
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
PIETER JACOBS HANENBURG,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-10-1878
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 5-5-1891

GENTIUS F.FREERK HAN DEVRIES,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-1-1875
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 25-3-1892

GENTIUS F.FREERK HAN DEVRIES,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-1-1875
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 25-3-1892

JAN TAEKES F.TAEKE L PALMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-8-1863
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 6-5-1891

JAN F.PIETER JANS STEDEHOUDER,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-8-1871
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 6-3-1891

HENDRIK BRANDSMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-5-1851
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 26-8-1891

KORNELIS EELTJES DIJKSTRA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 26-11-1858
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
TETTJE PIERS ELZINGA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 31-12-1854
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
EELTJE DIJKSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 1-4-1887
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
GEESKE DIJKSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-4-1888
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 3-4-1889 JACOB ALBERTS VANDERPLOEG, TIMMERMANSKNECHT-CARPENTER'S HAND
HUSBAND, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-10-1856
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
GRIETJE CORNELIS WESTRA,
WIFE, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 21-8-1858
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-5-1885

SIJBE CORNELIS SIJBESMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 2-12-1867
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
LIEUWKJE SIJBES JAGER, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 21-10-1862
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
SIJBE SIJBESMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-3-1891
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
GEERTJE SIJBESMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-3-1887
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JANKE SIJBESMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-2-1888
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 25-3-1892

JELLE F.MEINDERT AUK NORDER,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-1-1883
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 16-5-1899

HESSEL F.NANNE JANS MIEDEMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 1-6-1866
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1890

HENDRIK JONKER, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 16-10-1848
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
PIETJE MIEDEMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 29-10-1849
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ARJEN JONKER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-12-1879
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JACOB JONKER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-1-1882
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JAN JONKER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 30-5-1889
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JETSKE JONKER,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-9-1877
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
DIEUWKE JONKER,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-11-1878
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-4-1897

HINKE THYSES W.DIJKS BAKKER, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 18-10-1833
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ULBE ULBES DIJKSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 21-8-1861
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
DIRK ULBES DIJKSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 18-1-1864
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
HENDRIK ULBES DIJKSTRA, BAKKERS' KNECHT-BAKER'S HELPER
SON, UNMARRIED/SINGLE Geb: 10-7-1869
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-7-1889

DOUWE WILLEMS POSTMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 4-5-1838
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
GRIETJE FETZES HANNEMA,
WIFE, MARRIED
Geb: 23-4-1836
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 21-3-1889

CORNELIS F.ANE YSBRA MIEDEMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-9-1849
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: CALIFORNIA, 1-12-1898

ALBERT JANS JANNERETH, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 20-1-1864
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
SUSANNA GERRITS VANDERMEI, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 15-12-1872
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
AUKJE JANNERETH,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-10-1893
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ANNA JANNERETH,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 15-9-1895
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 23-5-1896

PETRUS F.CORNELIS PI WESTRA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-7-1863
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 20-4-1891
PETRUS F.CORNELIS PI WESTRA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-7-1863
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 20-4-1891

DOUWE F.CORNELIS PIE WESTRA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 5-6-1869
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 3-6-1893

JAN DOEDES KAMSTRA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 1-7-1854
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
HENDRIKJE BERKENPAS, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 4-1-1856
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
DOEDE KAMSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-7-1885
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
GERRIT KAMSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-12-1886
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
REINSJE KAMSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 29-8-1888
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-5-1889

JURJEN WILLEMS DIJKSTRA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-10-1863
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 4-4-1884

GERBEN DIRKS VANDERMEER, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 9-2-1856
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ALIDA EELTJES DIJKSTRA,
WIFE, MARRIED
Geb: 5-10-1857
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1896

AGE ADAMS FABER, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 3-12-1869
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
YNSKJE ANES MIEDEMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 27-8-1873
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
STIJNTJE FABER,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-11-1898
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 4-4-1901

NANNING EELTJES DIJKSTRA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 8-8-1847
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
LIJSBETH MARTENS VANSTRATEN, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 15-10-1848 Laatste woonplaats: SEXBIERUM
MARTEN DIJKSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-6-1875
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
SIJBE DIJKSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 26-9-1879
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
EELTJE DIJKSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-2-1874
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
LIEUWKJE DIJKSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-9-1878
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
AKKE DIJKSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-8-1887
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 29-4-1891

THIJS ULBES DIJKSTRA, LANDBOUWER-FARMER
HUSBAND, MARRIED
Geb: 20-2-1859
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
LUUTSKE JACOBS ANEMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 8-12-1866
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
SIJTSKE DIJKSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 23-2-1887
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-5-1889

KLAAS WIERSMA, TIMMERMAN-CARPENTER
HUSBAND, MARRIED
Geb: 18-2-1839
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
FROUKJE VANSLOTEN,
WIFE, MARRIED
Geb: 1-5-1839
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 29-4-1884

PAULUS HETTES MIERSMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 11-3-1855
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
WIJTSKE TJALLINGS VANDERWAL, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 25-2-1857
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
KLAASKE PAULUS MIERSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-8-1881
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
SIPKJE PAULUS MIERSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 31-10-1882
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1883

GERRIT ANNES WOUDEMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 28-1-1840
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JANNIGJE TRAVAILLE, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 24-8-1844
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ANNE GERRITS WOUDEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-10-1868
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
TJEERD GERRITS WOUDEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-6-1871
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ANDRIES GERRITS WOUDEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-10-1879
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
KLAAS GERRITS WOUDEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-4-1885
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ANE GERRITS WOUDEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-10-1888
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
FEIKJE GERRITS WOUDEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 18-3-1867
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JANTJE GERRITS WOUDEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-2-1875
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
TIETJE GERRITS WOUDEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-5-1877
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
HINKE GERRITS WOUDEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-9-1882
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-8-1892

JACOB RENZEMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 10-4-1853
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JITSKE POST, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 21-6-1849 Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JAN RENZEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-1-1885
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
DURK RENZEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-8-1887
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ANKE RENZEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-3-1881
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
KLAASKE RENZEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 21-8-1882
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 2-5-1889

MINKE F.HARMEN JANS KINGMA,
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-11-1879
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 31-5-1898

DIRK WILLEMS M.DEVRI ANEMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-2-1871
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 25-3-1892
TRIJNTJE ALBERT H.TO FEENSTRA,
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, MARRIED
Geb: 10-12-1871
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 31-8-1893
SIJNE THOMAS NAUTA, TIMMERMAN-CARPENTER
HUSBAND, MARRIED
Geb: 21-8-1859
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JANTJE FABER, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 25-8-1860
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
THOMAS NAUTA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-5-1887
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
MINTJE NAUTA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-3-1883
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
KLAASKE NAUTA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-5-1886
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 9-5-1893

SIJBE EELTJ W.VANSTR DIJKSTRA, ARBEIDER-WORKMAN
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 24-10-1843
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
EELTJE SIJBES DIJKSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-4-1871
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
MARTEN DIJKSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 21-9-1888
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
AKKE DIJKSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 29-3-1878
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
LIEUWKE DIJKSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-2-1880
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ELISABETH DIJKSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 18-10-1882
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
GEERTJE DIJKSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-10-1885
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 16-2-1900

RIENTS SYBRENS DIJKSTRA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 15-9-1857
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
KLAASKE SIPKES WESTERHUIS, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 3-5-1857
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
SIJBREN DIJKSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-12-1879
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ANTJE DIJKSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-1-1882
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 10-5-1888

THIJS JANS BAKKER, ARBEIDER-WORKMAN
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-7-1867
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 22-10-1892

JANNIGJE HENDRIKS BOERSMA, ARBEIDSTER-WORKWOMAN
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 15-4-1850
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899
JOUKE FLONK, BOERENKNECHT, BOERENARBEIDER,BOERENWERKER-FARMER'S HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-7-1864
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 14-4-1884

JOCHEM DEVRIES, ARBEIDER-WORKMAN
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 15-12-1864
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

JOLLE JANSMA, BAKKERS' KNECHT-BAKER'S HELPER
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-2-1872
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-5-1889

BAUKE TACOMA, VERVERSKNECHT-PAINTER'S HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-10-1862
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-5-1888

RUURD AUKES BONSMA, ARBEIDER-WORKMAN
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-1-1860
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1891

PIETER TAEKES MULDER, BOERENKNECHT,
BOERENARBEIDER,BOERENWERKER-FARMER'S HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-11-1868
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 22-4-1892

AAFKE FEDDEMA, DIENSTMEID-(FARM)SERVANT GIRL
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-1-1869
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1891

AALTJE TAEKES MULDER, DIENSTMEID-(FARM)SERVANT GIRL
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-3-1871
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 22-4-1892
ANDRIES YNZES REITSMA, BOERENKNECHT,
BOERENARBEIDER,BOERENWERKER-FARMER'S HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-3-1866
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-4-1891

ANNA ANEMA, DIENSTMEID-(FARM)SERVANT GIRL
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 5-5-1870
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1890
MAAIKE PIERS RIJPSTRA, DIENSTMEID-(FARM)SERVANT GIRL
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 15-12-1872
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-5-1893

TJITSKE BIEREMA, DIENSTMEID-(FARM)SERVANT GIRL
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-11-1869
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 25-7-1897

ANDRIES VAN ASPEREN, VELDARBEIDER-FIELD HAND
HUSBAND, MARRIED
Geb: 21-11-1850
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
SAAKJE NORDER, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 16-9-1856
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JANTJE ROORDA, WINKELIERSTER-STORE KEEPER(FEMALE)
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 17-2-1867
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JOHANNES VAN ASPEREN,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-12-1886
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
PIETER VAN ASPEREN,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-10-1891
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: SPRINGFIELD S.D., 20-5-1902

CRISPINUS CAREL KNOLL,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-4-1892
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
FOKJE KNOLL,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 23-7-1895
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: ORANGE CITY, 19-2-1908

HARKE F.ROELOF M.KNO ZAAGSMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 29-11-1886
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 9-3-1911

RIEMER M.ELSINGA ANT WIERSMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 5-10-1879
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: CHICAGO, 13-5-1903

GAELE W.KROESET DIRK BOUMA, VELDARBEIDER-FIELD HAND
HUSBAND, MARRIED
Geb: 26-3-1876
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
AUKJE MIEDEMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 29-8-1874
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
BROER BOUMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-9-1903
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
GRIETJE BOUMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-4-1901
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: GRAND RAPIDS, 26-4-1907

JOHANNES JELLE F.WYB GOODIJK, BAKKERS' KNECHT-BAKER'S HELPER
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-10-1883
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 4-4-1911

PIETER TIGHELAAR, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 12-5-1894
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
YTJE WESTRA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 3-8-1879
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
DOUWE TIGHELAAR,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-8-1905
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JANKE TIGHELAAR,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-3-1910
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: MICHIGAN, 22-2-1912

GERRIT B.JELLE WIERSMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-3-1882
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: GRAND RAPIDS, 15-3-1910

PETRUS F.JOHANNES BRANDSMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-12-1888
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 23-6-1910

SIJBOUT F.HEIN DIJKSTRA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-8-1887
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 6-5-1907

YSBRAND F.JAN HAMERSMA, BOERENKNECHT,
BOERENARBEIDER,BOERENWERKER-FARMER'S HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-12-1888
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1910

PIETJE F.JAN HAMERSMA, DIENSTBODE-HIRED GIRL, FEMALE SERVANT
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-3-1882
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-7-1908
PIETER F.FEIKE VAN DIJK,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-9-1891
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 24-2-1913

TJERK F.FEIKE VAN DIJK,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-9-1893
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 4-3-1914

KLAAS W.JAGER ALIDA VAN GROUW, VELDARBEIDER-FIELD HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 31-5-1870
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JACOB VAN GROUW,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 1-6-1897
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
SIJBE VAN GROUW,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 18-5-1900
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: IOWA, 16-9-1902

JOHANNES PIETERS VISSER, WERKMAN-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 19-12-1879
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ANNA FOLKERTS DEJONG, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 10-7-1880
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
PIETER VISSER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-6-1900
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
FOLKERT VISSER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-12-1901
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
RENZE VISSER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-4-1906
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
MAAIKE VISSER,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 1-5-1903
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 19-4-1911

OURENS METZ, VELDARBEIDER-FIELD HAND
HUSBAND, MARRIED
Geb: 30-5-1855
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
SIPKJE BIEREMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 15-7-1859
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
RIEMER METZ,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 26-8-1882
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JAN METZ,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 29-3-1896
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ANE METZ,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 31-1-1901
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ELISABETH METZ,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-11-1885
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
HIJKE METZ,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-11-1888
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 3-2-1903

HENDRIK HOUTSMA, VISSER-FISHERMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 21-3-1853
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JELTJE BAUTSMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 19-7-1859
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
HENDRIK HOUTSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-12-1887
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
CORNELIS HOUTSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-2-1889
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
HARKE HOUTSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-10-1890
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
KLAAS HOUTSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-7-1896
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JAN HOUTSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 15-11-1899
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ALIDA HOUTSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 21-1-1893
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-4-1904

JAN PLAT, VELDARBEIDER-FIELD HAND
HUSBAND, MARRIED
Geb: 25-12-1869
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JANNIGJE GERBRANDA,
WIFE, MARRIED
Geb: 11-6-1874
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 17-3-1913

DIRK F.TAEKE PALMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 1-2-1877
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: CHICAGO, 15-7-1902

TAEKE ABES G.PALMA T BRANDSMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-2-1892
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: MONTANA AND WYOMING, 17-6-1913
HENDRIKA WILLEMINA F ROMKES,
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 5-11-1883
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 4-3-1911

EEKE PIETERS HERREMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 14-6-1875
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
TRIJNTJE JACOBS VANDERPLOEG, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 4-12-1876
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
PIETER HERREMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-7-1903
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JANKE HERREMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-4-1900
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 10-10-1907

SAAKJE F.TJALLING TJALLINGI,
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-12-1888
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: MICHIGAN, 22-5-1913

RINSE PLAT, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 24-5-1874
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
HIEKE HARKEMA,
WIFE, MARRIED
Geb: 28-8-1874
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: IOWA, 17-3-1913

RIEMER HIBMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 23-4-1879
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
TRIJNTJE TJALLINGI, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 2-10-1880
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
RIEMER HIBMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-9-1905
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: GRAND RAPIDS, 12-3-1906

PIETER TJIPKES HIBMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 21-12-1855
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
TRIJNTJE HEIJMANS, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 27-11-1852
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
TJIPKE HIBMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-3-1881
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
GERRIT HIBMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 23-5-1885
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
KLAAS HIBMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-2-1889
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
TIEDE HIBMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-7-1890
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JAN HIBMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-8-1892
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ANDRIES HIBMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-10-1895
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ANTJE HIBMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-7-1882
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
HILTJE HIBMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-12-1883
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JANKE HIBMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-6-1894
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 20-2-1908

SIPKE F.SIMON EISMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-4-1889
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1910

ELISABETH F.JAN MIEDEMA,
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-7-1890
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 4-3-1914

SIJTZE F.MARTEN DE JONG,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-6-1886
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: MICHIGAN, 22-5-1913

AGE ADAMS FABER, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 3-12-1869
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
YNSKJE MIEDEMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 27-8-1873
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
STIJNTJE FABER,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-11-1898
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 4-4-1901

JASPER F.FOEKE MULDER,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 15-2-1889
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 9-1-1911

GEERT F.DOUWE DIJKSTRA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 15-9-1890
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: IOWA, 14-5-1913

MINZE F.DOUWE DIJKSTRA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 15-7-1892
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: IOWA, 31-1-1913

DIRK MEIJER, VELDARBEIDER-FIELD HAND
HUSBAND, MARRIED
Geb: 10-5-1865
Laatste woonplaats: SEXBIERUM

MINKE VAN DER BURG, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 20-12-1869
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
KLAAS MEIJER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-9-1891
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
KLASKE MEIJER,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 31-5-1903
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: WISCONSIN, 4-5-1912

BAUKE MIEDEMA, MELKRIJDER,MELKFABRIEKSARBEIDER-MILK DRIVER,LABORER DAIRYFAC
HUSBAND, MARRIED
Geb: 16-8-1876
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
HILTJE DE VRIES, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 13-12-1881
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JAN MIEDEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-3-1903
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JANKE MIEDEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-6-1905
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: IOWA, 18-3-1913

TIETJE BLEEKER, ARBEIDSTER-WORKWOMAN
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 18-9-1852
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
REIN VAN KEIMPEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-5-1883
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
HARMEN VAN KEIMPEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 29-1-1889
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1910

MECHIEL F.DIRK DE VRIES,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-12-1882
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 10-3-1909

TJITSKE F.GERBEN ANEMA,
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-5-1881
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1910

GRIETJE F.JACOB MIEDEMA,
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 5-6-1896
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: MINNESOTA, 3-6-1915

JURJEN F.SIED DIJKSTRA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-4-1892
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 12-4-1910

JOHANNES KLAZES NORDER, VELDARBEIDER-FIELD HAND
HUSBAND, MARRIED
Geb: 30-8-1854
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
AUKJE HIEMSTRA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 12-5-1858
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
KLAAS NORDER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-4-1880
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
REIN NORDER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 15-9-1886
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
PIETER NORDER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-4-1891
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
WIJTSE NORDER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-5-1899
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ANTJE NORDER,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-10-1888
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
MAARTJE NORDER,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 1-3-1896
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: IOWA, 16-5-1905

GEERTJE W.FENNEMA TA BAKKER,
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 13-8-1863
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
GERRIT FENNEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-9-1889
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1914

PETRUS JOHANNES W.VI KNOLL, BAKKER (BROOD,KOEK,BANKET)-BAKER
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 3-11-1861
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
CRISPINUS CAREL KNOLL, BAKKER (BROOD,KOEK,BANKET)-BAKER
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-9-1889
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
EVERHARDUS JETSONIUS KNOLL,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 5-9-1893
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
DOUWE KNOLL,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 1-11-1894
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
GERRIT KNOLL,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-6-1896
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
YTTJE KNOLL,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-5-1888
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
GEISKE KNOLL,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 5-2-1891
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
TJALTJE KNOLL, DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-3-1898
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: DAKOTAS, 10-3-1914

EGBERT SLUITER,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-8-1886
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 9-3-1910

DOEDE BAKKER, ARBEIDER-WORKMAN
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 26-10-1825
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: CHICAGO, 29-5-1902

AKKE PLAT, WINKELIERSTER-STORE KEEPER(FEMALE)
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 15-8-1864
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
JAN HOFMAN,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 15-8-1882
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
BIENSE HOFMAN,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 1-8-1887
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
TJALLING HOFMAN,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 15-11-1888
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
GERBEN HOFMAN,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-11-1890
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ABRAHAM HOFMAN,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-5-1896
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
BREGTJE HOFMAN,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-2-1884
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
TIETJE HOFMAN,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-4-1894
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-11-1902

THIJS BAKKER, GARDENIER-SMALL FARMER,GARDNER
HUSBAND, MARRIED
Geb: 26-9-1860
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
DIRKJE RIJPSTRA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 5-11-1865
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
PHILIPPUS BAKKER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-3-1892
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
PIER BAKKER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-12-1899
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
DIRKJE BAKKER,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 18-9-1890
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
ARENTJE BAKKER,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-7-1894
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
EBELTJE BAKKER,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-3-1896
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
RINSKE BAKKER,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-3-1898
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: DAKOTAS, 26-3-1903

HIDDE F.BAUKE VAN DER POL,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 21-6-1879
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 10-3-1909

JETZE JANS WIJNGAARDEN, BARBIER-BARBER
HUSBAND, MARRIED
Geb: 25-3-1863
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
TJITSKE BAUKES MIEDEMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 27-9-1864
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
TRIJNTJE WIJNGAARDEN,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-12-1896
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
AMARENS WIJNGAARDEN,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-1-1901
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
TJITSKE WIJNGAARDEN,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-5-1904
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1910

JAN F.KLAAS HIBMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 1-10-1887
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1910

ARJENTJE BLANKSMA, DIENSTBODE-HIRED GIRL, FEMALE SERVANT
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-5-1885
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 23-5-1907

SIJBRIGJE MEIJER, DIENSTBODE-HIRED GIRL, FEMALE SERVANT
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 15-1-1891
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-4-1909

NICOLAAS FEIKEMA, SMID-BLACKSMITH
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-9-1889
Laatste woonplaats: SEXBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 11-5-1911.