Bent u allang op zoek naar familie-vrienden of kennissen welk destijds gemigreerd zijn en niet weet waar ze wonen, dan kunt u contact opnemen met John.Nauta.
John zijn roots liggen in Oosterbierum.
Stamboomonderzoek, vooral van mensen die geŽmigreerd zijn uit de oude gemeente Barradeel is al jaren zijn grote hobby.
Zijn emailadres is: frysk48@yahoo.com.

LANDVERHUIZERS
GEGEVENS UIT DE BEVOLKINGSREGISTERS WIJNALDUM

Albertje Tuininga
geb: 1845 te Wijnaldum
Vertrokken naar Noord Amerika, 26 februari 1853

Gerrit Tuininga
geb: 11 januari 1850 te Wijnaldum
Vertrokken naar Noord Amerika, 26 februari 1853

Antje Tuininga
geb: 1843 te Wijnaldum
Vertrokken naar Noord Amerika, 26 februari 1853

Trijntje Alberts de Haan
geb: 1814 te Wijnaldum
Vertrokken naar Noord Amerika, 26 februari 1853

Pieter Leistra, Boereknecht
geb: 23 april 1858 te Wijnaldum
Vertrokken naar Noord Amerika, 12 maart 1881

Jan Mulder
geb: 24 november 1877 te Wijnaldum
Vertrokken naar Noord Amerika, 13 mei 1881

Daniel Hendriks Sijtsma, Arbeider
geb: 15 januari 1859 te Tzummarum
Gekomen van Wijnaldum, 27 mei 1882
Vertrokken naar Noord Amerika, 18 maart 1889

Klaas Sjoerds Burrie, Arbeider
geb: 13 november 1856 te Wijnaldum
Gekomen van Wijnaldum, 21 juni 1881
Vertrokken naar Noord Amerika, 14 april 1891

Tjerk Roorda
geb: 28 april 1877 te Wijnaldum
Vertrokken naar Noord Amerika, 8 mei 1891

Harmen Pieters Fortuin, Arbeider
geb: 8 oktober 1863 te Sexbierum
Gekomen van Wijnaldum, 3 juni 1881
Vertrokken naar Noord Amerika, 11 april 1892

Wijpkje Jacobs van der Schaaf
geb: 7 augustus 1868 te Midlum
Gekomen van Wijnaldum, 25 mei 1886
Vertrokken naar Noord Amerika, 11 april 1892

Hinke Dirks Vellinga
geb: 29 juli 1859 te Wijnaldum
Gekomen van Zweins, 13 mei 1889
Vertrokken naar Noord Amerika, 12 mei 1892

Rients Blanksma
geb: 7 april 1888 te Wijnaldum
Vertrokken naar Montana Noord Amerika, 13 mei 1907
Arjentje Blanksma, Dienstmeid
geb: 7 mei 1885 te Wijnaldum
Vertrokken naar Noord Amerika, 23 mei 1907

Jan Haima
geb: 23 april 1889 te Wijnaldum
Vertrokken naar Cambria California Noord Amerika, 14 mei 1915

Taeke Visser
geb: 15 augustus 1885 te Wijnaldum
Gekomen van Noord Amerika, 10 januari 1913
Vertrokken naar Noord Amerika, 10 februari 1921

Klaas Andrea
geb: 5 april 1887 te Wijnaldum
Gekomen van Wynaldum, 27 mei 1887 Vertrokken naar Michigan Noord Amerika, 3 mei 1889

Freerkje Burrie
geb: 22 september 1864 te Wijnaldum
Gekomen van Wynaldum, 27 mei 1887
Vertrokken naar Michigan Noord Amerika, 3 mei 1889

Gerrit Burrie, Boereknecht
geb: 4 mei 1867 te Wijnaldum
Vertrokken naar Noord Amerika, 14 januari 1893

Tjitske Fokkens, Dienstmeid
geb: 20 september 1877 te Wijnaldum
Gekomen van Harlingen, 27 januari 1904
Vertrokken naar Iowa Noord Amerika, 4 mei 1904

Johannes Tanja
geb: 27 mei 1883 te Wijnaldum
Vertrokken naar Michigan Noord Amerika, 12 mei 1906

Gerben Tamminga, Timmerknecht
geb: 10 mei 1888 te Wijnaldum
Vertrokken naar Michigan Noord Amerika, 30 januari 1907

Aafke Terpsma
geb: 23 mei 1899 te Wijnaldum
Vertrokken naar Paterson Noord Amerika, 22 april 1911

DIRK KLAZES M.VISSER HOITSMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 26-10-1866
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-5-1888

JAN VAN DER LAAN, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 11-9-1857
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
HINKE DIRKS VELLINGA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 29-7-1859
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
JAN VAN DER LAAN,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-3-1887
Laatste woonplaats: WIJNALDUM

IDSKE VAN DER LAAN,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 23-2-1888
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 12-5-1892

SIPKJE F.PIETER HOTZ BURRIE,
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-3-1870
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 27-5-1893

JACOB PIETERS HIEMSTRA, ARBEIDER-WORKMAN
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 15-8-1852
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 18-4-1900

ADRIAAN HOLSTER, LANDBOUWER-FARMER
HUSBAND, MARRIED
Geb: 29-2-1856
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
HINKE PIETERS KOOPMANS, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 26-3-1845
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
PIETER JANS M.KOOPMA OKKINGA,
STEP-SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-1-1871
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
KLAAS JANS M.KOOPMAN OKKINGA,
STEP-SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-5-1874
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
JAN JANS M.KOOPMANS OKKINGA,
STEP-SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 18-9-1876
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
SIJMENTJE HOLSTER,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-2-1876
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
JANKE JANS M.KOOPMAN OKKINGA,
STEP-DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 31-8-1864
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
PIETERTJE JANS M.KOO OKKINGA,
STEP-DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 23-7-1868
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 10-4-1884

MEINTE F.FRANS PIETE KIEVIET,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-3-1867
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

REINDER ALBERTUS F.K OKKINGA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-10-1867
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-9-1895

SAKE GERRITS FENNEMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 7-10-1850
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
AUKJE TJERKS IEDEMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 6-9-1858
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
GERRIT FENNEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 5-3-1882
Laatste woonplaats: WIJNALDUM

DIRK FENNEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-10-1884
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 27-2-1891

GERRIT LUITS POLLEMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 24-9-1865
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
JELTJE JACOBS HANENBURG, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 17-2-1865
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
JACOB POLLEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-1-1888
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 12-5-1892

MARTEN F.ANNE MARTEN VAN DER HOGT,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-2-1860
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 24-3-1887

DIRK ALES WIJBENGA, ARBEIDER-WORKMAN
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, MARRIED
Geb: 14-2-1823
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
DIRK DIRKS WIJBENGA, BOERENKNECHT,
BOERENARBEIDER,BOERENWERKER-FARMER'S HAND
SON, MARRIED
Geb: 22-7-1864
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
GOSSE DIRKS WIJBENGA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-11-1867
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 13-4-1891

ATE PIETERS HOFSTRA, BOERENKNECHT,
BOERENARBEIDER,BOERENWERKER-FARMER'S HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-3-1843
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 24-2-1883

SIJBE KLAZES BOOMSTRA, BOERENKNECHT,
BOERENARBEIDER,BOERENWERKER-FARMER'S HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE Geb: 22-9-1855
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 10-4-1884

PIETER PIETERS LEISTRA, BOERENKNECHT,
BOERENARBEIDER,BOERENWERKER-FARMER'S HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 23-4-1858
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 24-2-1883

BAUKE KLAZES ZONDERVAN, BOERENKNECHT,
BOERENARBEIDER,BOERENWERKER-FARMER'S HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-9-1873
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 9-12-1890

WATZE HANZES VISSER, BOERENKNECHT,
BOERENARBEIDER,BOERENWERKER-FARMER'S HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-4-1877
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

AUKJE ARJENS VLIETSTRA, DIENSTMEID-(FARM)SERVANT GIRL
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 30-5-1868
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

FOEKE DE VOS, BOERENKNECHT, BOERENARBEIDER,BOERENWERKER-FARMER'S HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-2-1872
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 27-5-1896

JACOB PIETERS ELGERSMA, BOERENKNECHT,
BOERENARBEIDER,BOERENWERKER-FARMER'S HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-2-1884
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 5-11-1900

TAETSE BIJLSMA,
BROTHER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-6-1876
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
TJALLING BIJLSMA,
BROTHER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 29-11-1882
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
KLAASKE BIJLSMA,
SISTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-5-1873
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1909

PIETER F.SIMON TERPSTRA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-6-1880
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 14-3-1906

HARMEN F.SIJBE LUITS POLLEMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-5-1891
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1913

HARMEN F.SIJBE LUITS POLLEMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-5-1891
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1913

JAN F.CORNELIS JANS HALMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 23-4-1889
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 14-5-1915

ALE JAGER, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 16-4-1866
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
TJITSKE RIENSTRA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 24-2-1871
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
SIJTSE JAGER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-9-1892
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1914

EGBERT F.ALE JACOBUS JELLEMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 1-3-1885
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: ORANGE CITY, 15-1-1910

GEERT F.SIJDS GEERTS DE VRIES,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 23-4-1888
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: IOWA, 6-8-1906

KLAAS TIGHELAAR, VELDARBEIDER-FIELD HAND
HUSBAND, MARRIED
Geb: 19-4-1880
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
JAPKE SIJBESMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 5-12-1880
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
JANKE TIGHELAAR,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 18-9-1905
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 16-3-1911

KLARA MARIA H.DIJKST DIJKSTRA,
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, MARRIED
Geb: 25-8-1887
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 8-5-1911

SIJDS F.GERBEN DIJKSTRA,
BROTHER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-2-1885
Laatste woonplaats: WIJNALDUM

ANNE F.GERBEN DIJKSTRA,
BROTHER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-5-1886
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1915

ROMMERT TIGHELAAR, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 3-4-1884
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
DIRKJE PIERS PORLET, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB WIFE, MARRIED
Geb: 2-12-1886
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
JANTJE TIGHELAAR,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 5-9-1909
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 24-4-1910

SIPKE GRAAFSMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 23-11-1889
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
EEUWKJEN DE VRIES,
WIFE, MARRIED
Geb: 28-10-1888
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 24-4-1913

PIETER F.ALBERT DIJKSTRA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-10-1892
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 8-5-1911

BAUKJE VAN DER MOLE, DIENSTMEID-(FARM)SERVANT GIRL
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-12-1881
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: PATERSON, 1-3-1904

SIPKJE JACOBS DIJKSTRA, DIENSTBODE-HIRED GIRL, FEMALE SERVANT
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-2-1876 Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1915

TJALLING KIEVIET, BAKKER (BROOD,KOEK,BANKET)-BAKER
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-11-1886
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 9-5-1905

SAKE DE VRIES,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 12-12-1847
Laatste woonplaats: WIJNALDUM
Vertrokken naar: ORANGE CITY, 19-8-1915.