Bent u allang op zoek naar familie-vrienden of kennissen welk destijds gemigreerd zijn en niet weet waar ze wonen, dan kunt u contact opnemen met John.Nauta.
John zijn roots liggen in Oosterbierum.
Stamboomonderzoek, vooral van mensen die geŽmigreerd zijn uit de oude gemeente Barradeel is al jaren zijn grote hobby.
Zijn emailadres is: frysk48@yahoo.com.

LANDVERHUIZERS
GEGEVENS UIT DE BEVOLKINGSREGISTERS PIETERSBIERUM

Sjoerd Dijkstra, Arbeider
geb: 8 september 1872 te Pietersbierum
Gekomen van Noord Amerika, 12 mei 1895

Doetje de Vries
geb: 8 april 1873 te Pietersbierum
Gekomen van Noord Amerika, 12 mei 1895

Fetje Dijkstra
geb: 9 augustus 1895 te Pietersbierum
Gekomen van Noord Amerika, 12 mei 1895

Sjoukje Tuininga
geb: 1841 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 26 februari 1853

Jan Tuininga
geb: 1838 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 26 februari 1853

Dirk Dirks Hofma, Boereknecht
geb: 1825 te Pietersbierum
Gekomen van Pietersbierum, 23 april 1850
Vertrokken naar Noord Amerika, 26 februari 1853

Cornelis Jans de Boer, Boereknecht
geb: 24 december 1850 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 20 april 1874

Klaas Jans de Boer
geb: 12 september 1859 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 20 april 1875

Wiepke Jans de Boer
geb: 27 december 1837 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 20 april 1875

Klaaske de Boer
geb: 7 november 1861 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 20 april 1875

Gerrit de Boer
geb: 17 januari 1863 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 20 april 1875

Geiske de Boer
geb: 9 oktober 1854 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 20 april 1875

Douwe de Boer
geb: 21 juni 1845 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 20 april 1875

Antje Dirks van der Mei
geb: 23 mei 1822 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 20 april 1875

Antje Dirks van der Mei
geb: 23 mei 1822 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 20 april 1875

Jacob de Boer
geb: 10 februari 1865 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 20 april 1875

Tietje de Jong
geb: 18 april 1877 te Pietersbierum
Vertrokken naar Overleden, 20 april 1877

Klaas Klases de Jong, Arbeider
geb: 6 augustus 1832 te Midlum
Gekomen van Noord Amerika, 3 april 1876
Vertrokken naar Pietersbierum, 12 juni 1878

Auke de Jong
geb: 22 mei 1872 te Pietersbierum
Gekomen van Noord Amerika, 3 april 1876
Vertrokken naar Pietersbierum, 12 juni 1878

Jeltje Aukes Dijkstra
geb: 25 januari 1839 te Pietersbierum
Gekomen van Noord Amerika, 3 april 1876
Vertrokken naar Pietersbierum, 12 juni 1878

Klaas de Jong
geb: 6 april 1871 te Pietersbierum
Gekomen van Noord Amerika, 3 april 1876
Vertrokken naar Pietersbierum, 12 juni 1878

Klaas de Jong
geb: 6 april 1871 te Pietersbierum
Gekomen van Noord Amerika, 3 april 1876
Vertrokken naar Pietersbierum, 12 juni 1878

Pietje Dijkstra
geb: 6 juni 1886 te Pietersbierum
Gekomen van Sexbierum, 16 mei 1885
Vertrokken naar Ilinois Noord Amerika, 15 maart 1888

Wijtske Hofstra
geb: 14 september 1863 te Pietersbierum
Gekomen van Sexbierum, 16 mei 1885
Vertrokken naar Ilinois Noord Amerika, 15 maart 1888

Dirk Gorter, Arbeider
geb: 5 november 1867 te Pietersbierum
Gekomen van Franeker, 29 april 1887
Vertrokken naar Noord Amerika, 4 maart 1889

Reintje Roorda
geb: 7 december 1886 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 8 mei 1891

Pieter Tjerks Roorda, Arbeider
geb: 16 september 1854 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 8 mei 1891

Antje Woudema
geb: 9 november 1881 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 2 juni 1891

Gerrit Woudema
geb: 12 juni 1886 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 2 juni 1891

Bote Woudema
geb: 13 augustus 1890 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 2 juni 1891

Anne Woudema
geb: 17 april 1884 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 2 juni 1891

Jan Herrema
geb: 16 maart 1886 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 11 november 1891

Sijbe Herrema
geb: 11 december 1889 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 11 november 1891

Tietje Herrema
geb: 31 maart 1884 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 11 november 1891

Minke Herrema
geb: 25 april 1888 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 11 november 1891

Jan Sakes de Vries
geb: 20 mei 1870 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 15 april 1893

Jan Sakes de Vries
geb: 20 mei 1870 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 15 april 1893

Tjitske de Vries
geb: 16 november 1871 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 15 april 1893

Antje Jacobs Posthuma
geb: 31 oktober 1857 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 1 mei 1893

Doetje de Vries
geb: 8 april 1873 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 12 juni 1893

Sjoerd Dijkstra
geb: 8 september 1872 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 12 juni 1893

Pietertje de Vries, Dienstbode
geb: 6 april 1878 te Pietersbierum
Gekomen van Harlingen, 9 juni 1899 Vertrokken naar Noord Amerika, 22 oktober 1899

Harmen de Vries
geb: 9 december 1881 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 22 oktober 1899

Sake de Vries, Gardenier
geb: 12 december 1847 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 22 juni 1901

Dieuwke Stellingwerf
geb: 6 januari 1845 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 22 juni 1901

Geertje de Vries
geb: 9 november 1879 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 22 juni 1901

Saakje Norder
geb: 16 september 1856 te Pietersbierum
Vertrokken naar Springfield Zuid Dakota, 20 mei 1902

Johannes Klases Norder, Veldarbeider
geb: 30 augustus 1854 te Pietersbierum
Vertrokken naar Zuid Dakota Noord Amerika, 16 mei 1904

Doeke Schaafsma
geb: 2 januari 1885 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 15 maart 1905

Okje Dijkstra
geb: 2 februari 1890 te Pietersbierum
Gekomen van Pietersbierum, 2 juli 1914
Vertrokken naar Noord Amerika, 8 juni 1915

Harmen Dijkstra
geb: 23 november 1899 te Pietersbierum
Vertrokken naar Orange City Noord Amerika, 19 augustus 1915

Doetje de Vries
geb: 8 april 1873 te Pietersbierum
Vertrokken naar Orange City Noord Amerika, 19 augustus 1915

Sjoerd Dijkstra, Venter
geb: 8 september 1872 te Pietersbierum
Vertrokken naar Orange City Noord Amerika, 19 augustus 1915

Anna Dijkstra
geb: 2 september 1905 te Pietersbierum
Vertrokken naar Orange City Noord Amerika, 19 augustus 1915

Fetje Dijkstra
geb: 9 augustus 1895 te Pietersbierum
Vertrokken naar Orange City Noord Amerika, 19 augustus 1915

Hepkje Dijkstra
geb: 3 december 1919 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 15 oktober 1920

Klaas Dijkstra, Veldarbeider
geb: 2 december 1876 te Dongjum
Gekomen van Pietersbierum, 21 maart 1906
Vertrokken naar Noord Amerika, 12 maart 1921

Neeltje Groeneveld
geb: 23 maart 1878 te Tzummarum
Gekomen van Pietersbierum, 21 maart 1906
Vertrokken naar Noord Amerika, 12 maart 1921

Jan Buren, Arbeider
geb: 31 januari 1898 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 1 juni 1921

Jasper Stellingwerf
geb: 28 augustus 1921 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 28 april 1923

Arjen Tuinstra, Arbeider
geb: 22 december 1902 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 4 oktober 1923

Aukje Gerritsma, Dienstmeid
geb: 19 februari 1886 te Wijnaldum
Gekomen van Pietersbierum, 15 juni 1905
Vertrokken naar Noord Amerika, 7 april 1907

Betje Tuinstra
geb: 7 november 1898 te Pietersbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 22 oktober 1924

Atje Goodijk
geb: 24 februari 1884 te Pietersbierum
Gekomen van Leiden, 31 maart 1910
Vertrokken naar Noord Amerika, 23 oktober 1924

HARMEN PIETERS FORTUIN, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 8-10-1863
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
WIJPKJE JACOBS VANpDERpSCHAAF,
WIFE, MARRIED
Geb: 7-8-1868
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 11-4-1892

DIRK F.JACOBUS DIRKS GORTER,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 5-11-1867
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-5-1889

TJEERD ANNES WOUDEMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 7-2-1842
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
ANTJE JOHANNES WINSEMIUS, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 10-1-1847
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
JOHANNES WOUDEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-2-1869
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM

ANNE WOUDEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-5-1884
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
GERRIT WOUDEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-6-1886
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
BOTE WOUDEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-8-1890
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
ANTJE WOUDEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-11-1881
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 27-5-1891

PIETER TJERKS ROORDA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 16-9-1854
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
ANTJE MIEDEMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 29-7-1855
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
TJERK ROORDA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-4-1877
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
REINTJE ROORDA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-12-1886
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 8-5-1891

JAN F.SAKE JANS DE VRIES,
BROTHER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-5-1870
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
HARMEN F.SAKE JANS DE VRIES,
BROTHER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-12-1881
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
TJITSKE F.SAKE JANS DE VRIES,
SISTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-11-1871
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
DOETJE F.SAKE JANS DE VRIES,
SISTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-4-1873
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
PIETERKJE F.SAKE JAN DE VRIES, DIENSTBODE-HIRED GIRL, FEMALE SERVANT
SISTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-4-1878
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-4-1893

GERRIT JANS HERREMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 20-9-1862
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
BREGTJE SIJBES TRAVAILLE, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 4-8-1860
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
JAN GERRITS HERREMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-3-1886
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
SIJBE GERRITS HERREMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-12-1889
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
PIETJE GERRITS HERREMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 31-3-1884
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
MINKE GERRITS HERREMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-4-1888
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-11-1899

SJOERD F.ANNE SJOERD DIJKSTRA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-9-1872
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 12-6-1893

KLAAS CORNELIS VAN DER SLUIS, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 20-10-1826
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
ANTJE VAN DER VEEN, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 23-3-1834
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
SIJBE KLAZES VAN DER SLUIS, ARBEIDER-WORKMAN
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 18-10-1865
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-4-1887

CORNELIS VAN DER SLUIS,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-10-1859
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1893

GERBEN SIKKES DIJKSTRA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 21-11-1863
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
WIJTSKE HOFSTRA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 14-9-1863
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
PIETJE DIJKSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-6-1886
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
Vertrokken naar: ILLINOIS, 15-3-1888

JAN CORNELIS WESTRA, TIMMERMANSKNECHT-CARPENTER'S HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-4-1854
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

MELIS DOUWES DE BOER, BOERENKNECHT,
BOERENARBEIDER,BOERENWERKER-FARMER'S HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-9-1865
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-5-1884

GRIETJE GOSLINGS FABER, DIENSTMEID-(FARM)SERVANT GIRL
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 23-1-1861
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 10-5-1888

DIRK DIRKS DE VRIES, BOERENKNECHT, BOERENARBEIDER,BOERENWERKER-FARMER'S HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 18-12-1875
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 24-5-1893

DOUWE DIJKSTRA, VELDARBEIDER-FIELD HAND
HUSBAND, MARRIED
Geb: 29-8-1862
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
MEINDERTJE TOLSMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 23-2-1865
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
FOLKERT DIJKSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-8-1904
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
ELISABETH DIJKSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-8-1897
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
ATTJE DIJKSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-2-1908
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-10-1920

SIJBE DOUWES DIJKSTRA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 29-1-1895
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
GEERTJE DE HAAN, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 2-9-1898
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-10-1920

RIENTS BLANKSMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-4-1888
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
Vertrokken naar: MONTANA AND WYOMING, 13-5-1907

DOEKE F.DIRK VAN DER SCHAAF,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-2-1885
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1905

TRIJNTJE F.SYTSE WOLVENDIJK,
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-12-1895
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 18-7-1912

JACOB M.NOORDERBROEK PALMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-12-1886
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-4-1913

FEDDE F.WYBREN DIJKSTRA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-6-1894
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1914

SJOERD DIJKSTRA, VENTER-PEDDLER
HUSBAND, MARRIED
Geb: 8-9-1872
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
DOETJE DE VRIES, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 8-4-1873
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
HARMEN DIJKSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 23-11-1899
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM

DIEUWKE DIJKSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-11-1893
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
FETJE DIJKSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-8-1895
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
ANNA DIJKSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-9-1905
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
Vertrokken naar: ORANGE CITY, 19-8-1915

SAKE DE VRIES, GARDENIER-SMALL FARMER,GARDNER
HUSBAND, MARRIED
Geb: 12-12-1847
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
DIEUWKE STELLINGWERF, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB WIFE, MARRIED
Geb: 6-1-1845
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
GEERTJE DE VRIES,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-11-1879
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 22-6-1901

EELKE VAN KEIMPEMA, BOERENKNECHT, BOERENARBEIDER,BOERENWERKER-FARMER'S HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-10-1880
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 10-3-1903

SIMON DE VRIES, SMID-BLACKSMITH
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 15-2-1890
Laatste woonplaats: PIETERSBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 22-5-1911.