Bent u allang op zoek naar familie-vrienden of kennissen welk destijds gemigreerd zijn en niet weet waar ze wonen, dan kunt u contact opnemen met John.Nauta.
John zijn roots liggen in Oosterbierum.
Stamboomonderzoek, vooral van mensen die geŽmigreerd zijn uit de oude gemeente Barradeel is al jaren zijn grote hobby.
Zijn emailadres is: frysk48@yahoo.com

Vertrek fam.Harkema uit Tzummarum in 1947.

LANDVERHUIZERS
GEGEVENS UIT DE BEVOLKINGSREGISTERS TZUMMARUM

Age Hogerhuis, Gardenier
geb: 5 april 1876 te Tzummarum
Gekomen van Noord Amerika, 20 mei 1926

Sjoerd Hogerhuis
geb: 20 oktober 1912 te Tzummarum
Gekomen van Noord Amerika, 20 mei 1926

Coert de Lang, Boereknecht
geb: 1812 te Tzummarum
Gekomen van Klooster Lidlum, 23 april 1854
Vertrokken naar Noord Amerika, 14 mei 1855

Elisabeth La Fleur
geb: 22 september 1854 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 7 april 1856

Sophia La Fleur
geb: 17 mei 1851 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 7 april 1856

Trijntje La Fleur
geb: 1848 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 7 april 1856

Marie La Fleur
geb: 1847 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 7 april 1856

Pieter Hendriks van Moolen, Boereknecht
geb: 1841 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 12 mei 1867

Antje Taekes Swart
geb: 17 juni 1844 te Tzummarum
Gekomen van Franeker, 26 februari 1865
Vertrokken naar Franeker, 25 september 1868

Jan Zeven
geb: 15 mei 1866 te Tzummarum
Vertrokken naar Franeker, 25 september 1868

Trijntje Hendriks Boersma
geb: 1845 te Tzummarum
Gekomen van Klooster Lidlum, 1881
Vertrokken naar Noord Amerika, 27 april 1881

Fuukje Theunis Marra
geb: 13 september 1851 te Tzummarum
Gekomen van Tzummarum, 2 juli 1873
Vertrokken naar Noord Amerika, 28 april 1881

Klaas Folkerts van Gelder, Boereknecht
geb: 19 februari 1854 te Tzummarum
Gekomen van Firdgum, 1878
Vertrokken naar Noord Amerika, 30 april 1881

Leendert Buren
geb: 10 september 1877 te Firdgum
Gekomen van Tzummarum, 15 mei 1873
Vertrokken naar Noord Amerika, 28 mei 1881
Tjitske Wenselaar
geb: 30 juli 1851 te St. Annaparochie
Gekomen van Tzummarum, 15 mei 1873
Vertrokken naar Noord Amerika, 28 mei 1881

Minne Buren
geb: 21 mei 1874 te Firdgum
Gekomen van Tzummarum, 15 mei 1873
Vertrokken naar Noord Amerika, 28 mei 1881

Maartje Buren
geb: 21 juni 1880 te Firdgum
Gekomen van Tzummarum, 15 mei 1873
Vertrokken naar Noord Amerika, 28 mei 1881

Sijds Hendriks Boersema, Kooltjer
geb: 5 november 1847 te Tzummarum
Gekomen van Bedum, 29 april 1874
Vertrokken naar Montevideo Zuid Amerika, 15 mei 1884

Reintje Stevens Herrema
geb: 24 februari 1851 te Tzummarum
Gekomen van Bedum, 29 april 1874
Vertrokken naar Montevideo, 15 mei 1884

Grietje Boersema
geb: 8 juli 1872 te Tzummarum
Gekomen van Bedum, 29 april 1874
Vertrokken naar Montevideo, 15 mei 1884

Hendrik Boersema
geb: 17 maart 1879 te Tzummarum
Vertrokken naar Montevideo, 15 mei 1884

Meino Catharino Boersema
geb: 2 juni 1877 te Tzummarum
Vertrokken naar Montevideo, 15 mei 1884

Melis Douwes de Boer, Boereknecht
geb: 4 september 1865 te Dongjum
Gekomen van Tzummarum, 1881
Vertrokken naar Noord Amerika, 20 mei 1884

Daniel Hendriks Sijtsma, Arbeider
geb: 15 januari 1859 te Tzummarum
Gekomen van Wijnaldum, 27 mei 1882
Vertrokken naar Noord Amerika, 18 maart 1889

Jannigje Tjipkes Sijbesma, Arbeidster
geb: 5 augustus 1830 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 4 april 1889

Klaaske Mulder
geb: 10 juli 1870 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 4 april 1889

Pietje Mulder
geb: 7 februari 1869 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 4 april 1889

Sijbe Mulder
geb: 9 september 1865 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 4 april 1889

Tjipke Mulder
geb: 20 september 1863 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 4 april 1889

Jelle Jacobs Posthumus, Arbeider
geb: 19 december 1861 te Sexbierum
Gekomen van Tzummarum, 0 -1888
Vertrokken naar Noord Amerika, 6 mei 1890

Aafke Posthumus
geb: 7 mei 1887 te Sexbierum
Gekomen van Tzummarum, 0 -1888
Vertrokken naar Noord Amerika, 6 mei 1890

Yefke Wopkes de Wit
geb: 1 april 1859 te Midlum
Gekomen van Tzummarum, 0 -1888
Vertrokken naar Noord Amerika, 6 mei 1890

Gerrit Jans Herrema, Arbeider
geb: 20 september 1862 te Tzummarum
Gekomen van Firdgum, 5 mei 1883
Vertrokken naar Noord Amerika, 11 november 1891

Bregtje Sijbes Travaille
geb: 4 augustus 1860 te Tzummarum
Gekomen van Tzummarum, 5 mei 1883
Vertrokken naar Noord Amerika, 11 november 1891

Tjitske Sijtzes van der Veen
geb: 23 april 1868 te Marrum
Gekomen van Tzummarum, 2 april 1891
Vertrokken naar Noord Amerika, 9 april 1895

Trijntje van der Schuit
geb: 11 april 1890 te Tzummarum
Gekomen van Tzummarum, 2 april 1891
Vertrokken naar Noord Amerika, 9 april 1895

Elske van der Schuit
geb: 24 juli 1894 te Tzummarum
Gekomen van Tzummarum, 2 april 1891
Vertrokken naar Noord Amerika, 9 april 1895

Anne van der Schuit, Arbeider
geb: 7 oktober 1865 te Tzummarum
Gekomen van Tzummarum, 2 april 1891
Vertrokken naar Noord Amerika, 9 mei 1895

Doede Bakker, Arbeider
geb: 26 oktober 1825 te Tzummarum
Vertrokken naar Chicago, 29 mei 1901

Sijbrigje Tamminga
geb: 21 oktober 1902 te Tzummarum
Vertrokken naar Overleden, 5 november 1902

Kunskje de Zee
geb: 4 januari 1871 te Tzummarum
Gekomen van Paterson, 5 februari 1902
Vertrokken naar Leeuwarden, 29 december 1902

Gerrit Jepma
geb: 18 juli 1883 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 28 maart 1903

Hiltje Miedema
geb: 17 januari 1893 te Tzummarum
Gekomen van Firdgum, 14 april 1907
Vertrokken naar Franeker, 3 juni 1911

Aaltje Tamminga
geb: 11 oktober 1891 te Tzummarum
Vertrokken naar Wisconsin Noord Amerika, 15 april 1912

Jacob Tamminga
geb: 16 juli 1893 te Tzummarum
Vertrokken naar Wisconsin Noord Amerika, 15 april 1912

Gauke Reitsma
geb: 19 juli 1890 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 19 februari 1913

Jelle Annes Ypma, Arbeider
geb: 3 februari 1874 te Tzummarum
Gekomen van Noord Amerika, 20 december 1913
Vertrokken naar Vrouwenparochie, 8 juni 1915

Wiltje Tamminga
geb: 30 april 1898 te Tzummarum
Vertrokken naar Winconsin, 2 augustus 1916

Metje Tamminga
geb: 22 oktober 1906 te Tzummarum
Vertrokken naar Wisconsin Noord Amerika, 2 augustus 1916

Staas Miedema, Werkman
geb: 12 april 1872 te Tzummarum
Gekomen van Beunos Aires, 7 januari 1911
Vertrokken naar Swichum, 9 november 1918

Dirk Jager
geb: 1 oktober 1835 te Sexbierum
Gekomen van Tzummarum, 22 april 1918
Vertrokken naar Overleden, 13 januari 1919

Jantje Jager
geb: 20 juni 1875 te Sexbierum
Gekomen van Tzummarum, 22 april 1918
Vertrokken naar Noord Amerika, 13 januari 1920

Jelle Annes Ypma, Arbeider
geb: 3 februari 1874 te Minnertsga
Gekomen van Tzummarum, 22 april 1918
Vertrokken naar Noord Amerika, 13 januari 1920

Dieuwke Ypma
geb: 6 september 1905 te Iowa County
Gekomen van Tzummarum, 22 april 1918
Vertrokken naar Noord Amerika, 13 januari 1920

Jacob Waardenburg, Arbeider
geb: 19 februari 1883 te Tzummarum
Gekomen van Sexbierum, 27 april 1918
Vertrokken naar Noord Amerika, 8 april 1920

Rigtje Buren
geb: 14 december 1917 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 10 april 1920

Harmen Buren
geb: 10 september 1914 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 10 april 1920

Jan Rinse Buren, Arbeider
geb: 12 oktober 1890 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 10 april 1920

Wijbe Jacobs Tamminga, Koopman
geb: 17 februari 1864 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 24 april 1920

Johannes de Beer
geb: 26 mei 1902 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 24 april 1920

Jitske Wiltjes Koopmans
geb: 15 september 1868 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 24 april 1920

Rinse Tamminga
geb: 23 december 1907 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 24 april 1920

Geiske Dijkstra
geb: 7 mei 1892 te Tzummarum
Gekomen van Firdgum, 2 mei 1903
Vertrokken naar Noord Amerika, 24 april 1920

Rinske Tamminga
geb: 19 oktober 1909 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 24 april 1920

Tjaltje Tamminga
geb: 17 maart 1895 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 24 april 1920

Schelte Jans Miedema, Werkman
geb: 5 december 1866 te Tzummarum
Gekomen van Firdgum, 14 april 1907
Vertrokken naar Noord Amerika, 28 april 1920

Neeltje Groeneveld
geb: 23 maart 1878 te Tzummarum
Gekomen van Pietersbierum, 21 maart 1906
Vertrokken naar Noord Amerika, 12 maart 1921

Jelte Dijkstra
geb: 16 november 1907 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 12 maart 1921

Tetje Groeneveld
geb: 16 februari 1882 te Tzummarum
Gekomen van Oosterbierum, 23 maart 1919
Vertrokken naar Noord Amerika, 12 maart 1921

Willem Groeneveld, Arbeider
geb: 7 augustus 1885 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 12 mei 1921

Gerrit Groeneveld
geb: 4 maart 1912 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 12 mei 1921

Pieter Prosje, Arbeider
geb: 13 november 1902 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 5 mei 1924

Jelle Leestma
geb: 15 juli 1903 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 7 februari 1925

Jetske Leestma
geb: 17 februari 1924 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 15 augustus 1925

Sijbe Leestma, Arbeider
geb: 13 januari 1894 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 15 augustus 1925

Douwe Leestma, Tuinman
geb: 2 mei 1899 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 15 augustus 1925

Rinske de Jong
geb: 2 september 1894 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 15 augustus 1925

Harmen Leestma
geb: 23 september 1919 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 15 augustus 1925

Meino Leestma
geb: 7 mei 1921 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 15 augustus 1925

Anna Leestma
geb: 30 september 1924 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 15 augustus 1925

Harmen Leestma, Arbeider
geb: 7 september 1867 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 7 december 1925

Ane Westra
geb: 24 december 1906 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 3 januari 1926

Klaas van der Weg
geb: 12 september 1917 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 20 januari 1926

Sjouke van der Weg
geb: 21 februari 1916 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 20 januari 1926

Rigtje van der Weg
geb: 29 september 1821 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 20 januari 1926

Jan van der Weg, Arbeider
geb: 27 mei 1887 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 20 januari 1926

Albert van der Weg
geb: 29 september 1821 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 20 januari 1926

Jacob van der Weg
geb: 4 november 1914 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 20 januari 1926

Hendrik de Jong
geb: 6 augustus 1907 te Tzummarum
Vertrokken naar Canada, 25 april 1927

Nammen de Jong
geb: 17 december 1924 te Tzummarum
Vertrokken naar Canada, 16 augustus 1928

Jan Vrieswijk, Koopman
geb: 30 augustus 1888 te Tzummarum
Vertrokken naar Frankrijk, 8 februari 1930

Douwe Westra
geb: 12 december 1909 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 10 april 1930

Hendrikje Hendriks Sijswerda, Arbeidster
geb: 23 mei 1826 te Tzummarum
Gekomen van Tzummarum, 31 mei 1869
Vertrokken naar Noord Amerika, 13 juni 1871

Neeltje Sijtsma, Dienstbode
geb: 25 januari 1879 te Sexbierum
Gekomen van Tzummarum, 7 december 1897
Vertrokken naar Noord Amerika, 1 april 1880

Sijbrigje Bruinsma
geb: 15 maart 1844 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 22 maart 1888

Atje Lautenbach
geb: 10 januari 1880 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 22 maart 1888

Saakje Lautenbach
geb: 9 januari 1883 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 22 maart 1888
Jacobus Lautenbach
geb: 25 november 1877 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 22 maart 1888
p Antje Annes Ypma, Dienstmeid
geb: 18 januari 1866 te Tzummarum
Gekomen van, 1886
Vertrokken naar Noord Amerika, 27 april 1889

Atje Lautenbach
geb: 10 januari 1880 te Tzummarum
Gekomen van, 1 juli 1892
Vertrokken naar Noord Amerika, 3 juni 1893

Sijbrigje Bruinsma
geb: 15 maart 1844 te Tzummarum
Gekomen van, 1 juli 1892
Vertrokken naar Noord Amerika, 3 juni 1893

Saakje Lautenbach
geb: 8 januari 1883 te Tzummarum
Gekomen van, 1 juli 1892
Vertrokken naar Noord Amerika, 3 juni 1893

Tjeerd Hemkes
geb: 15 januari 1899 te Tzummarum
Vertrokken naar Michigan Noord Amerika, 24 mei 1905

Saapke Hemkes
geb: 20 november 1895 te Tzummarum
Gekomen van Vrouwenparochie, 1 mei 1906
Vertrokken naar Wisconsin Noord Amerika, 9 april 1907

Dirk Hemkes
geb: 23 januari 1898 te Tzummarum
Gekomen van Vrouwenparochie, 1 mei 1906
Vertrokken naar Wisconsin Noord Amerika, 9 april 1907

Jan Herrema, Machinist
geb: 19 oktober 1890 te Tzummarum
Gekomen van Schalsum, 27 april 1922
Vertrokken naar Hull England, 16 oktober 1925

Dieuwke Leestma
geb: 25 januari 1899 te Tzummarum
Vertrokken naar Noord Amerika, 4 april 1927

Linze Hoekstra, slagersknecht te Suameer
geb: 23 april 1940 te Tzummarum
Vertrokken naar Quebec, Canada, 11 juni 1957

ANNE KLAZES GROENEVELD, SCHOENMAKERSKNECHT-SHOE MAKER'S HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-4-1861
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

WYTSE JACOBS FEDDEMA, ARBEIDER-WORKMAN
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 30-4-1856
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

ANTJE JELLES FEENSTRA, DIENSTMEID-(FARM)SERVANT GIRL
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, MARRIED
Geb: 6-2-1858
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

SJOUKE TAMMINGA, BAKKERS' KNECHT-BAKER'S HELPER
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 1-6-1853
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

LIJSBETH JANS BUREN, DIENSTMEID-(FARM)SERVANT GIRL
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 5-2-1857
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 14-3-1883

JANTJE PIETERS FEENSTRA, DIENSTMEID-(FARM)SERVANT GIRL SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-4-1856
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

SJAARDTJE SJOERDS HAAGSMA, DIENSTBODE-HIRED GIRL, FEMALE SERVANT
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-6-1861
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 28-1-1882

WIJPKJE YPES YPMA, DIENSTMEID-(FARM)SERVANT GIRL
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT
, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 15-4-1862
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 16-7-1883

TAKE DE BEER, BOERENKNECHT, BOERENARBEIDER,BOERENWERKER-FARMER'S HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 15-10-1844
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 23-4-1887

GEERTJE MEIJER, DIENSTMEID-(FARM)SERVANT GIRL
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-2-1867
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

TJITSKE VAN DER WEIT, HUISHOUDSTER-HOUSEKEEPER(FEMALE)
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 13-8-1821
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 9-5-1895

TRIJNTJE BAUKES KASMA, DIENSTBODE-HIRED GIRL, FEMALE SERVANT
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-12-1868
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

TJIBBE UILKES AGTEN, SMIDSKNECHT-BLACKSMITH'S HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-11-1864
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

PIETER VAN DER MEULEN, TUINDER,TUINIER,TUINBOUWBOER-GARDENER
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-10-1864
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 7-3-1889

TRIJNTJE PIETERS HEERINGA, DIENSTMEID-(FARM)SERVANT GIRL
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 18-3-1875
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 13-6-1893

RENSKE BRAAKSMA, DIENSTMEID-(FARM)SERVANT GIRL
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 26-6-1870
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

WILLEM JOUKES VISSER, BAKKERS' KNECHT-BAKER'S HELPER
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-7-1874
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-10-1892

TRIJNTJE BONNEMA, DIENSTMEID-(FARM)SERVANT GIRL
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-6-1871
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-4-1892

ANTJE DIJKSTRA, SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-2-1877
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 25-9-1899

SIJTSKE DIJKSTRA, DIENSTBODE-HIRED GIRL, FEMALE SERVANT
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-10-1876
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 16-8-1900

JILLES F.HEIN JACOBS HOGENHUIS
,SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-1-1868
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1892

JANNIGJE TJIPKES SIJBESMA, ARBEIDSTER-WORKWOMAN
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 5-8-1830
Laatste woonplaats: TZUMMARUM

JAN HENDRIKS MULDER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 21-4-1858

Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TJIPKE MULDER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-9-1863
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SIJBE MULDER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-9-1865
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
BERBER MULDER,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-2-1862
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ANTJE MULDER,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-2-1867
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
PIETJE MULDER,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-2-1869
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
KLAASKE MULDER,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-7-1870
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1889

SIJDS HENDRIKS BOERSEMA, KOOLTJER-CHARCOAL DEALER,LABORER COAL
HUSBAND, MARRIED
Geb: 1-7-1857
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
REINTJE STEVENS HERREMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 24-2-1857
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
HENDRIK BOERSEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-3-1879
Laatste woonplaats: TZUMMARUM

GRIETJE BOERSEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-7-1872
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ANNE BOERSEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-10-1873
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
MEINO CATHARINA BOERSEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-6-1877
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-5-1884

KLAAS TJIPKES H.MONS MEIJER, TIMMERMANSKNECHT-CARPENTER'S HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, MARRIED
Geb: 30-5-1861
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

JANTJE TJITZES VAN DER WEG,
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 1-9-1833
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
GERBEN FOPPES ANDRINGA, ARBEIDER-WORKMAN
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 18-3-1852
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JOHANNES ANDRINGA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-11-1859
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

PIETER REINDERS TOLSMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 12-12-1844
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
BREGTJE ANDRIES LANTINGA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 8-5-1845
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
BINDERT PIETERS TOLSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-2-1872
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TJITSKE PIETERS TOLSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-6-1873
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
GEERTJE PIETERS TOLSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 31-12-1877
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 21-7-1881

TIETE ABES BONNEMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 27-3-1844
Laatste woonplaats: TZUMMARUM

GRIETJE JONKER, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 9-7-1845
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ABE BONNEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-12-1873
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
KLAAS BONNEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-9-1880
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
GRIETJE BONNEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-4-1876
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ANTJE BONNEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-6-1877
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
BINKE BONNEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-11-1881
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
GEERTRUIDA BONNEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-7-1882
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-11-1894

SIPKE WILLEMS LA FLEUR, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 2-10-1835
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
KLAASKE DE BOER, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 3-1-1837
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
DIRK SIPKES LA FLEUR,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-12-1866
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
NICOLAAS SIPKES LA FLEUR,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-12-1873
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ALBERTUS SIPKES LA FLEUR,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-10-1876
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-5-1896

RIEWERD F.WATSE RINS BREMS,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-12-1863
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 8-5-1884

SIJTSE STAPERT, BOERENKNECHT, BOERENARBEIDER,BOERENWERKER-FARMER'S HAND
HUSBAND, MARRIED
Geb: 13-3-1856
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TIETJE ANDRINGA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 10-3-1856
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JANTJE STAPERT,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-1-1878
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
HENDRIKJE STAPERT,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-2-1880
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ANTJE STAPERT,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-11-1884
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 2-4-1887

WILLEM JANS WASSENAAR, ZEEMAN-SEA SAILOR
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 21-9-1860
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

AUKE DIRKS DIJKSTRA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 6-8-1865
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
KLAASKE HARMENS MULDER, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 30-10-1869
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
DIRK DIJKSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 15-7-1889
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
HARMEN DIJKSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-2-1891
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
UILKE DIJKSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-10-1893
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
WILLEM DIJKSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-4-1898
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ANTJE DIJKSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-4-1888
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-3-1899

WOPKE REINZES VAN HAITSMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 27-12-1835
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
YTTJE CORNELIS WESTRA,
WIFE, MARRIED
Geb: 6-2-1840
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

ANNE JETSES POSTHUMUS, GARDENIER-SMALL FARMER,GARDNER
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 28-4-1818
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 25-4-1887

WILLEM SIPKES LA FLEUR, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 31-8-1862
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
GRIETJE POST, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 14-6-1865
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SIPKE LA FLEUR,
SON, UNMARRIED/SINGLE Geb: 28-6-1889
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
FEIKE LA FLEUR,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-7-1891
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 23-4-1892

PIETER NANNES W.MARR ELGERSMA, SCHIPPER-SAILOR
HUSBAND, MARRIED
Geb: 12-3-1840
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
YTTJE GERRITS GROENEVELD, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 25-6-1849
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SCHELTE ELGERSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-9-1875
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
NANNE ELGERSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-11-1879
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 5-11-1900

HILTJE JOHANNES SWART, HUISHOUDSTER-HOUSEKEEPER(FEMALE)
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 22-12-1828
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

JELLE F.SIJBE SIJBES LEESTMA,
BROTHER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-11-1869
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
GATZE F.SIJBE SIJBES LEESTMA,
BROTHER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-1-1875
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

JACOB JASPERS TRAVAILLE, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 8-5-1864
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
RINSKE JANS DEVRIES, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 6-2-1865
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
RINSKE TRAVAILLE,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-3-1894
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 7-4-1896

JELTE HENDRIKS TALSMA, GARDENIER-SMALL FARMER,GARDNER
HUSBAND, MARRIED
Geb: 18-5-1852
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
YMKJE JACOBS WAARDENBURG, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 29-5-1852
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
HENDRIK TALSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-11-1878
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JETSKE TALSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-4-1875
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
DIEUWKE TALSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 21-5-1885
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
GERRITJE TALSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-11-1891
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-4-1893

SIJMON PIETERS POST, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 19-3-1849
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
PIETJE KLAZES STATEMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 10-1-1850
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
PIETER POST,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-11-1877
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
KLAAS POST,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-11-1880
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JOHANNES POST,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-5-1890
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
PIETJE POST,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-12-1885
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
KLAASKE POST,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 30-10-1887
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

SJOERD JACOBS HAAGSMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 5-11-1835
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
CORNELIA LANTINGA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb:
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JACOB SJOERDS HAAGSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-2-1871
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
PIETJE SJOERDS HAAGSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 30-5-1869
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

HENDRIK YPKES YPMA, KOOPMAN-BUYER,RETAILER, MERCHANT, MIDDLEMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 19-2-1836
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ANTJE ANNES JEPMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 11-8-1838
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
GERRIT KLAZES GROENEVELD,
STEP-SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-12-1862
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
GILTJE HENDRIKS YPMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 1-3-1866
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
STIJNTJE YPMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-1-1868
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
YKE YPMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-2-1876
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-5-1884

ANTJE B.TJIPKE ABES BONNEMA, NAAISTER-SEAMSTRESS
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-7-1852
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-4-1892

PIETER NIJDAM, TIMMERMAN-CARPENTER
HUSBAND, MARRIED
Geb: 5-10-1848
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
HARMKE NIJDAM, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 19-2-1845
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
WIJBE HEERKE NIJDAM,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-12-1885
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
LIESBERT NIJDAM,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-1-1879
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TRIJNTJE NIJDAM,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-8-1881
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 12-3-1887

AUKE JOHANNES POST, ARBEIDER-WORKMAN
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 21-8-1824
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JOHANNES AUKES POST,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-2-1865
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

JANTJE JANS W.SCHIMM DE WITTE, ARBEIDSTER-WORKWOMAN
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 22-8-1831
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TJITSKE DE WITTE,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 29-10-1861
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JANNA DE WITTE, DIENSTMEID-(FARM)SERVANT GIRL
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-12-1865
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

GERRIT DIRKS DE ZEE, GROFSMID-BLACKSMITH(CRUDE IRON)
HUSBAND, MARRIED
Geb: 21-9-1837
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
BAUKJE PIETERS HIEMSTRA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 9-9-1834
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
PIETER EVERTS M.PIET BOORSMA,
STEP-SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-3-1860
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
WILLEM EVERTS M.PIET BOORSMA,
STEP-SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-12-1862
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
HENDRIK EVERTS M.PIET BOORSMA,
STEP-SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-11-1864
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JAN EVERTS M.PIETERS BOORSMA,
STEP-SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-12-1869
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

JAN DIRKS KLOOSTERMAN, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 17-10-1840
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TIETJE HANSES LAMSTRA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 1-7-1844
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TRIJNTJE JANS KLOOSTERMAN,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-7-1873
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
AUKJE JANS KLOOSTERMAN, DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-9-1878
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
GEESKE JANS KLOOSTERMAN,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-4-1881
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-5-1884

YSBRAND KLAZES HAMERSMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 25-9-1864
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
DIEUWKE ARJENS TOLSMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 24-10-1863
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
YMKJE HAMERSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-10-1888
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-4-1892
ARJEN PIETERS HOGENDIJK, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 3-10-1846
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ANTJE WILLEMS TERPSTRA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 9-11-1852
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
PIETER HOGENDIJK,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-9-1886
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
WILLEM HOGENDIJK,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-2-1888
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
LAMMERT PIETERS HOGENDIJK,
BROTHER, WIDOW(ER)
Geb: 31-7-1845
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 30-4-1889

SIKKE JOHANNES POST, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 18-9-1856
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JANTJE VAN DER VEEN, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 27-1-1856
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JAN POST,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-10-1882
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JOHANNES POST,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-7-1884
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JACOB POST,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-8-1891
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
HARMKE POST,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-2-1880
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
KLAASKE POST,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 1-1-1889
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

FEIJE F.FOLKERT FEIJ ZOON,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-8-1872
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-4-1893

GERLOF TJALLINGS STEINFORT, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 31-12-1848
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
MEINKE JANS DE WITTE, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 22-5-1848
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TJALLING STEINFORT,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 18-4-1884
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-11-1892

HEIN GERRITS VAN DER MEIJ, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 8-5-1869
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
KUNSKJE CORNELIS DE ZEE,
WIFE, MARRIED
Geb: 4-1-1871
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 7-4-1896

KORNELIS F.BAUKE SAP KASMA,
BROTHER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 23-6-1858
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SAPE F.BAUKE SAPES KASMA,
BROTHER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-12-1864
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
HARMEN F.BAUKE SAPES KASMA,
BROTHER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-5-1867
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1892

HARMEN JANS BUREN, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 11-12-1858
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
BIEUWKJE CORNELIS BOTERHOEK, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 23-8-1856
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JAN HARMENS BUREN,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-1-1885
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
CORNELIS HARMENS BUREN,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-7-1886
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
EVERT HARMENS BUREN,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 30-8-1889
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-5-1893

CORNELIS F.PIETER CO PROOST,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 21-9-1870
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1892

EGBERT THEUNIS BLOEMSMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 6-4-1844
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
CATHARINA MIEDEMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 23-3-1840
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
THEUNIS BLOEMSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-9-1872
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
BAUKE BLOEMSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-12-1874
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
PIETER BLOEMSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-10-1877
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SIEMKE BLOEMSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE Geb: 17-10-1878
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
PIETER JITZES M.MIED BIJSMA,
STEP-SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-3-1872
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 5-3-1892

JAN STEVENS HERREMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 24-3-1849
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
DIEUWKE ROMKES MARRA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 1-3-1847
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
STEVEN JANS HERREMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-12-1872
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ROMKE HERREMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-1-1881
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
MARTENTJE HERREMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-8-1874
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ANTJE HERREMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-1-1877
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-5-1884
GERRIT ANNES OSINGA, WERKMAN-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 14-7-1862
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
LOLKJE HENDRIKS HERREMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 11-11-1864
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
HENDRIK OSINGA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-5-1888
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
NEELTJE OSINGA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 30-12-1890
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

EBE SIKKES WESTRA, KOOLTJER-CHARCOAL DEALER,LABORER COAL
HUSBAND, MARRIED
Geb: 5-5-1846
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
DIRKJE GALEMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 20-11-1852
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SIKKE WESTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-10-1886
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
WILLEM DIJKSTRA,
STEP-SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-3-1882
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 11-4-1889

TAEKE JURJENS M.PALM POSTMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 18-9-1859
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1892

MEINDERT F.SJOERD FR DIJKSTRA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-8-1868
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 7-4-1896

DIRK JACOBS HAAGSMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 17-2-1851
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
BAUKJE MEINDERTS TIJMENSMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 16-2-1854
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SJAARDTJE HAAGSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-6-1881
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899
JAN TJEERDS HIJLKEMA, SCHIPPER-SAILOR
HUSBAND, MARRIED
Geb: 23-8-1859
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ISAAKJE HERREMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 25-6-1857
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TJEERD HIJLKEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-8-1891
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
RINSKE HIJLKEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 5-3-1887
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TIETJE HIJLKEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-5-1894
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 25-3-1895

JAN WILLEMS BOORSMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 11-3-1859
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JETSJE HENDRIKS TALSMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 19-5-1861
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
WILLEM BOORSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-2-1887
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
DIEUWKE BOORSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-4-1885
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

JAN KLAZES FOKKEMA, VERVER-HOUSE PAINTER
HUSBAND, MARRIED
Geb: 31-10-1857
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ANTJE JANS WENSELAAR,
WIFE, MARRIED
Geb: 18-11-1861
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

GERRIT CORNELIS DE ZEE, SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 23-3-1867
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1892

KUNSKJE CORNELIS DE ZEE,
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-1-1871
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

DOUWE F.ANNE MIEDEMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 29-6-1881
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-9-1900

LIEUWE SJOERDS GROENEVELD, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 2-9-1854
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
KLAASKE JANS MEIJER, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 26-2-1854
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SJOERD GROENEVELD,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 15-11-1880
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

TRIJNTJE BAKKER,
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 23-8-1868
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 28-1-1882

DAAN LANTINGA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 31-12-1863
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 28-1-1882

SJOERD W.HEERINGA TR GROENEVELD, ARBEIDER-WORKMAN
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 27-3-1819
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JANKE SJOERDS GROENEVELD,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 23-10-1860
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-4-1892

FOLKERT ANDRIES VAN DER MEULEN, BOOMKWEKER-TREE PLANTER/ HUSBAND, MARRIED
Geb: 18-4-1831
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JANNEKE SMIDTS, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 3-11-1838
Laatste woonplaats: TZUMMARUM

JACOB M.SMIDTS JANNE VAN AKKEREN, TUINKNECHT-GARDENER'S HELPER STEP-SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-9-1866
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ANDRIENA OTTJE VAN DER MEULEN,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-11-1870
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
HILTJE VAN DER MEULEN,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-7-1879
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JANNEKE VAN DER MEULEN,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-6-1883
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 7-3-1892

MARTEN JANS KOOISTRA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 12-10-1856
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ANTJE JANS JELLESMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 7-3-1856
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JAN KOOISTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-2-1882
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SIJBREN KOOISTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-4-1883
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
EELTJE KOOISTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-2-1891
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
PIERKJE KOOISTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-8-1885
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ATTJE KOOISTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-7-1887
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
AAFKE KOOISTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-7-1889
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-5-1893

SIPKE F.PIETER JOHAN POST, ARBEIDER-WORKMAN
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 12-1-1857
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-4-1892

DIRK MEIJES VELSEN, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 28-2-1868
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JANNEKE SIPKES LA FLEUR, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 9-2-1865
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
MEIJE VELSEN,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-12-1889
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
NEELTJE VELSEN,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-6-1893
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SIBBELTJE VELSEN,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-9-1895
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 7-5-1896

TJEERD WALTERS HIJLKEMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 16-5-1827
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TRIJNTJE HIJLKEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-10-1868
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 17-7-1893

THIJS TJITZES VAN DER WEG, KOOPMAN-BUYER,RETAILER, MERCHANT, MIDDLEMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 18-10-1835
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
GEERTJE JOHANNES ADEMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 8-6-1840
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TJITZE VAN DER WEG,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 21-12-1868
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JOHANNES VAN DER WEG,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-4-1873
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JANTJE VAN DER WEG,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-3-1866
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 7-4-1896

HOBBE F.MEIJE DIRKS VELSEN,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-12-1869
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 3-10-1894

SIPKE PIETERS POST,
HUSBAND, MARRIED
Geb: 12-1-1857
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TJITSKE MARRA,
WIFE, MARRIED
Geb: 17-2-1856
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

KLAAS F.FEDDRIK M.AN ANEMA, ARBEIDER-WORKMAN
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-4-1858
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

JACOB NIEHOFF, VERVERSKNECHT-PAINTER'S HAND
HUSBAND, MARRIED
Geb: 4-3-1869
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
IMKJE DIJKSTRA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 29-4-1870
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ALBERT NIEHOFF,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-5-1891
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-11-1892

SIJBE TJIPKES SIJBESMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 7-10-1847
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ANTJE HANSES LAMSMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 1-7-1849
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JAPKE SIJBESMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-7-1871
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JANTJE SIJBESMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-11-1872
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TIETJE SIJBESMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-1-1877
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
AAFKE SIJBESMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 15-3-1880
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
GEESKE SIJBESMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 1-1-1883
Laatste woonplaats: TZUMMARUM

SIJTSKE SIJBESMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 15-8-1885
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
LAMMIGJE SIJBESMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-10-1887
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

MINKE BERGSMA,
HUSBAND, WIDOW(ER)
Geb: 7-6-1834
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ROMKE JANSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-10-1866
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
AANT JANSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 1-2-1869
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

TETTJE F.JAN TAEKES SIDERIUS,
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-5-1874
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 9-5-1895

KLAAS F.JAN TAEKES SIDERIUS,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-4-1881
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

TJEERD SJOERDS W.HIB GROENEVELD, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 3-4-1852
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TRIJNTJE JOHANNES DIJKSTRA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 25-5-1853
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SJOERD GROENEVELD,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 29-7-1878
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
WYBE GROENEVELD,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-11-1879
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
GERRIT GROENEVELD,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-5-1882
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
FEDDE M.DIJKSTRA TRI POST,
STEP-SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-2-1886
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TIETJE GROENEVELD,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-4-1885
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-4-1899

MICHIEL SIJBES MEIJER, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 24-12-1860
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JANNA JACOBS BROK, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 14-4-1866
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SIJBE MEIJER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 29-7-1888
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1894

JACOB DOUWES DOUMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 15-10-1824
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
HIJLKJE JACOBS HAAGSMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB WIFE, MARRIED
Geb: 8-7-1832
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
DOUWE JACOBS DOUMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-5-1859
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JELLE DOUMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 5-7-1860
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
AUKE DOUMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 15-3-1874
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SJAARDTJE DOUMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 31-8-1861
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1889

TJITTJE ARJENS LEMSTRA, AMBTENAAR-GOVERNMENT OFFICIAL, CIVIL SERVANT SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-4-1855
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
LIJSBETH F.ARJEN HAR BUREN,
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-12-1861
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

JAN TAEKES SIDERIUS, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 29-3-1836
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ANTJE KLAZES HOGERHUIS, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 21-2-1840
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TAEKE SIDERIUS,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-7-1870
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
KLAAS SIDERIUS,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-1-1879
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TETJE SIDERIUS,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-5-1874
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SJOUKJE SIDERIUS,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-4-1881
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 3-9-1889

PIETER JACOBS FEDDEMA, ARBEIDER-WORKMAN HUSBAND, MARRIED
Geb: 3-2-1853
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
KLAASKE PIETERS HOOGENDIJK, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB WIFE, MARRIED
Geb: 5-8-1848
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JACOB FEDDEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-8-1878
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
PIETER FEDDEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 30-5-1886
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
MAARTJE FEDDEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 26-6-1875
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TJITSKE FEDDEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-12-1880
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
DIEUWKE FEDDEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-8-1883
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 6-3-1888

DAAM DE VRIES, VELDWACHTER-VILLAGE POLICEMAN, COUNTY CONSTABLE HUSBAND, MARRIED
Geb: 25-12-1858
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
NELTJE KAMMENGA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 17-9-1857
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ALBERTUS DE VRIES,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-6-1883
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
KLAAS DAAM DE VRIES,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-7-1885
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
GERRIT DAAM DE VRIES,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-10-1887
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ANNA MARIA DE VRIES,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-2-1881
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
YBELTJE DE VRIES,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 31-12-1889
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 28-3-1893

HARMEN JANS HERREMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 27-11-1849
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SIJTSKE STEVENS BRUINSVELD, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 29-3-1849
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
STEVEN HERREMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-3-1876
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JAN PIETER HERREMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-9-1877
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
PIETER HERREMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 26-4-1883
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
MINKE HERREMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-12-1874
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JANKE HERREMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 23-3-1879
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
BAUKJE HERREMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 29-9-1881
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1889

TRIJNTJE DIRKS KLOOSTERMAN,
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-4-1871
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1892

TIEDE HENDRIKS TOLSMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 12-4-1827
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ANTJE KLAZES DE GROOT,
WIFE, MARRIED
Geb: 23-9-1824
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1889

JELLE F.TIEDE HENDRI TOLSMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 18-1-1864
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
PIETJE JANS SIDERIUS,
WIFE, MARRIED
Geb: 24-3-1863
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 6-3-1888

KLAAS F.JAN KLAZES DE VRIES,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-4-1868
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1892

GERRIT SIJBES TRAVAILLE, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 17-4-1854
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
KLAASKE KLAZES STATEMA,
WIFE, MARRIED
Geb: 22-10-1853
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

SIMON CORNELIS WESTRA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 5-7-1838
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

KLAAS F.SIJBE FEIJES TRAVAILLE,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-4-1869
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

HIJKE PIETERS ZUIDEMA, ARBEIDSTER-WORKWOMAN
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 21-7-1825
Laatste woonplaats: TZUMMARUM

HILTJE WIJTZES BOERSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-11-1862
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 13-5-1891

TRIJNTJE DOEDES W.SI KAMSTRA, ARBEIDSTER-WORKWOMAN
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 8-5-1852
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SIJTSE SJOERDS SIJTSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-1-1878
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1894

PIETER JANS TERPSTRA, KOOLTJER-CHARCOAL DEALER,LABORER COAL HUSBAND, MARRIED
Geb: 5-4-1839
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JETSKE WIJBES VAN DER PLOEG, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 20-7-1845
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JAN PIETERS TERPSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 23-5-1872
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
WIJBE PIETERS TERPSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-10-1873
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ANNE PIETERS TERPSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-4-1881
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
KLASKE PIETERS TERPSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 29-5-1870
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 2-5-1887

REIN F.GAUKE ANNES REITSMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-5-1868
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 21-5-1889

ALBERT HENDR M.HOGER REITSMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-9-1876
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

DIRK HENDRIKS REITSMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 6-7-1867
Laatste woonplaats: TZUMMARUM

ANTJE JOHANNES BAKKER, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 7-5-1872
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
HENDRIK REITSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-6-1891
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-10-1896

MEINDERT SIKKES DIJKSTRA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 29-12-1866
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JANTJE ANNES MIEDEMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 17-4-1866
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SIKKE DIJKSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-7-1892
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-4-1893

CORNELIS JANS MEIJER, VRACHTRIJDER-FREIGT DRIVER
HUSBAND, MARRIED
Geb: 31-10-1865
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
WIJKE JACOBS BROK, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 6-10-1860
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JAN MEIJER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 1-8-1887
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

MEINDERT SIKKES DIJKSTRA, ARBEIDER-WORKMAN
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, MARRIED
Geb: 29-12-1866
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1889

DIRK MEIJES VELSEN, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 20-2-1868
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JANNEKE SIPKES LAFLEUR,
WIFE, MARRIED
Geb: 11-2-1865
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 18-6-1891

FERRE HENDRIKS ANEMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 29-3-1860
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
HILTJE JANS NIEUWENHUIS, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 28-2-1862
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
HENDRIK ANEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-12-1883
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 13-4-1896

KEIMPE FEENSTRA, VENTER-PEDDLER HUSBAND, MARRIED
Geb: 8-5-1866
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SYTSKE SIJBESMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 18-11-1842
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TRIJNTJE HERREMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB WIFE, MARRIED
Geb: 30-3-1861
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ALBERT FEENSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 23-8-1888
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JAN M.TRIJNTJE HERRE HERREMA,
STEP-SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-8-1885
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 23-8-1888

HYLTJE JANS F.JAN HY POSTMA,
BROTHER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 30-8-1857
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
WIJBE JANS F.JAN HYL POSTMA,
BROTHER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-8-1860
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JACOB JANS F.JAN HYL POSTMA,
BROTHER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-12-1868
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SJOUKE JANS F.JAN HY POSTMA,
BROTHER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-11-1870
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SJOUKJE JANS F.JAN H POSTMA,
SISTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-4-1867
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 4-4-1883

ARJEN ANNES OSINGA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 27-10-1871
Laatste woonplaats: TZUMMARUM

GEERTJE ALES VAN DER PLOEG,
WIFE, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 18-4-1870
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1892

SJOERD SIMONS AARDEMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 14-3-1841
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TRIJNTJE SIJBRENS KOOPMANS,
WIFE, MARRIED
Geb: 1-9-1847
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1887

ARJEN F.JACOB JANS DE WITTE,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-4-1876
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

HARMEN F.JAN HARMENS ZIJLSTRA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-12-1877
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 7-4-1896

RINSE YGES M.DIEPSTR HARKEMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 1-10-1857
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-2-1892

ALE JELTES STELLINGWERF, GARDENIER-SMALL FARMER,GARDNER
HUSBAND, MARRIED
Geb: 4-7-1857
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ELSKE KLAZES HOITSMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 5-4-1862
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JELTE STELLINGWERF,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-5-1894
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TIETJE STELLINGWERF,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-6-1892 Laatste woonplaats: TZUMMARUM
GRIETJE STELLINGWERF,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-2-1897
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 7-5-1900

HESSEL SJOERDS BAKKER, ARBEIDER-WORKMAN HUSBAND, MARRIED
Geb: 21-5-1841
Laatste woonplaats: TZUMMARUM

PIETJE JANS DE WITTE, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 16-12-1845
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SJOERD HESSELS BAKKER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-10-1870
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JAN HESSELS BAKKER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 21-8-1872
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JACOB HESSELS BAKKER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-5-1877
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
MEINDERT HESSELS BAKKER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-11-1881
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JANTJE HESSELS BAKKER,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-1-1869
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JAPKE HESSELS BAKKER,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 5-1-1875
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
RINSKE HESSELS BAKKER,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-5-1884
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1889

LIEUWE WILLEMS STUIVENGA, MOLENAARSKNECHT-MILLER'S HAND
HUSBAND, MARRIED
Geb: 11-1-1858
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TRIJNTJE JOHANNES KOOPMANS, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 29-11-1858
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JOHANNES STUIVENGA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-7-1883
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SJOUKJE LIEUWES STUIVENGA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 1-5-1882
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1889

JELLE THIJSES W.HEER POST, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 2-5-1851
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
THIJS POST,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 30-11-1877
Laatste woonplaats: TZUMMARUM

LIEUWE PIETER M.SIJB HEERINGA,
STEP-SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-9-1871
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TJIPKE PIETER M.SIJB HEERINGA,
STEP-SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-9-1878
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JANKE POST,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-11-1878
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JANTJE PIETER M.SIJB HEERINGA,
STEP-DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-2-1867
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JANKE PIETERS M SIJB HEERINGA,
STEP-DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-1-1874
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-6-1893

WILTJE KLAZES OSINGA, VELDARBEIDER-FIELD HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 23-7-1838
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
KLAAS WILTJES OSINGA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-11-1866
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
KORNELIS OSINGA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-10-1869
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TRIJNTJE OSINGA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-10-1871
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 7-5-1888

ANTJE F.GERRIT JACOB WAARDENBURG,
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-8-1868
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1890

PABE HAITSE F.GERRIT WAARDENBURG,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-3-1870
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1890

STEVEN F.ALBERT TJIT FEENSTRA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 23-11-1867
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 6-3-1888

WILLEM CORNELIS HARKEMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 19-6-1871
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TRIJNTJE ANNES MIEDEMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 5-11-1870
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
GRIETJE HARKEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-3-1895
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 7-4-1896

WALTER TJEERDS HIJLKEMA, SCHIPPER-SAILOR
HUSBAND, MARRIED
Geb: 23-10-1852
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
GEERTJE MEINDERTS VAN DER ZEE, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB

WIFE, MARRIED
Geb: 22-2-1854
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TJEERD HIJLKEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 18-3-1881
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
MEINDERT HIJLKEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 18-8-1884
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
GILTJE HIJLKEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-8-1882
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TIETJE HIJLKEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-7-1886
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 11-4-1892

REINTJE CORN.W.MEIJE GROENDIJK,
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 29-4-1828
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1890

SIJBREN F.AUKE RUURD BONSMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-8-1868
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 8-5-1889

AAFKE SIERDS W.HOEKS DIJKSTRA,
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 7-2-1839
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
HALBE RINSES HOEKSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-2-1877
Laatste woonplaats: TZUMMARUM

JANTJE RINSES HOEKSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 15-11-1868
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1889

TIETE DUITES VELSEN, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 1-10-1849
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TRIJNTJE JACOBS FEDDEMA, ARBEIDSTER-WORKWOMAN
WIFE, MARRIED
Geb: 2-11-1849
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JAN SIJBES M.FEDDEMA VAN DER VEEN,
STEP-SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 29-10-1874
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ANTJE VELSEN,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-10-1885
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TIETJE VELSEN,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-5-1888
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
RENSKE SIJBES VAN DER VEEN,
STEP-DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-4-1876
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 19-4-1889

PIETER GERBENS ANEMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 13-12-1871
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
FETTJE CORNELIS HARKEMA,
WIFE, MARRIED
Geb: 13-10-1875
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 5-11-1900

PIETER JANS HERREMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 28-11-1847
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TRIJNTJE KLAZES LANTING, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 1-6-1849
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JAN PIETERS HERREMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-3-1879
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TRIJNTJE PIETERS HERREMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-2-1872
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
MINKE PIETERS HERREMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-12-1873
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ANTJE PIETERS HERREMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-3-1876
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
KLAASKE PIETERS HERREMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-7-1882
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
HINNERINA PIETERS HERREMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-1-1886
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1887

PIETER JANS HERREMA, ARBEIDER-WORKMAN HUSBAND, MARRIED
Geb: 28-11-1847
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TRIJNTJE KLAZES LANTING, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 1-6-1849
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JAN PIETERS HERREMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-3-1879
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TRIJNTJE PIETERS HERREMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-2-1872
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
MINKE PIETERS HERREMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-12-1873
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ANTJE PIETERS HERREMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-3-1876
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
KLAASKE PIETERS HERREMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-7-1882
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
HINNERINA PIETERS HERREMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-1-1886
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1887

HEIN STEVENS HERREMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 8-10-1856
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
WIMPKJE JOHANNES WOBMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 31-5-1854
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
STEVEN HERREMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-9-1880
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1889
TJISSE TAEKES BRAAKSMA, WERKMAN-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 26-6-1835
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
GRIETJE TJIBBES PEBESMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 15-10-1831
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TJIBBE BRAAKSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-12-1867
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
DIRKJE BRAAKSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 5-11-1871
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 8-5-1889

PIETER ANEMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-11-1867
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 2-5-1888

TANE PIETERS HOEKSTRA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 27-7-1861
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
LIJSBETH HANSES BUREN, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 15-2-1857
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TRIJNTJE HOEKSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-3-1885
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1889

HALBE PIETERS DAMSTRA, WINKELIER-STORE KEEPER, GROCERY OWNER HUSBAND, MARRIED
Geb: 16-10-1870
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JELTJE BERENDS SNIJDER, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 29-1-1872
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
PIETER DAMSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 29-5-1896
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
BEREND DAMSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 21-6-1897
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
WIJMER DAMSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-6-1907
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SIJKE DAMSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-6-1899
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JANTJE DAMSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-11-1903
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TIETJE DAMSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-1-1906
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
EELKJE DAMSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-12-1910
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
FEIKJE DAMSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-7-1912
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 21-6-1913

FEDDE DE BEER, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 18-1-1877
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
AKKE DE JONG, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 21-2-1877
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JOHANNES DE BEER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 23-5-1902
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
STAASKE DE BEER,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-1-1905
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
BAUKJE DE BEER,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-10-1906
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 4-4-1911

THEUNIS BERGMANS, SMID-BLACKSMITH
HUSBAND, MARRIED
Geb: 6-1-1865
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
RIEMKE JANSEN, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 9-2-1869
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
HARM BERGMANS,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-2-1892
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JAN BERGMANS,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-4-1893
Laatste woonplaats: TZUMMARUM

HOUKE BERGMANS,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-4-1899
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
GRIETJE BERGMANS,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-3-1895
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1914

HETTE GERRITS KEIJZER, VELDARBEIDER-FIELD HAND
HUSBAND, MARRIED
Geb: 12-1-1854
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
FEIKJE STEINFORT, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 29-7-1843
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
FROUKJE KEIJZER,
DAUGHTER, MARRIED
Geb: 20-3-1879
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
PIETER STATEMA,
SON-IN-LAW, MARRIED
Geb: 7-7-1876
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
HETTE STATEMA,
GRANDSON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-10-1902
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TJERK F.PIETER M.KEI STATEMA,
GRANDSON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 18-5-1905
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
FEIKJE STATEMA,
GRANDDAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-12-1901
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1907

JACOB PIETERS POSTMA, WERKMAN-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 12-8-1885
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
WIJTSKE JANS DE JONG, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 21-6-1888
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
PIETER POSTMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-3-1909
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JAN POSTMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-5-1910
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: PATERSON, 9-11-1916

JAN H.VAN ROSENDAL NE MONSMA, ARBEIDER-WORKMAN
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, MARRIED
Geb: 1-12-1869
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 31-3-1903

WIJBE JACOBS TAMMINGA, KOOPMAN-BUYER,RETAILER, MERCHANT, MIDDLEMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 17-2-1864
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JITSKE WILTJES KOOPMANS, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 15-9-1868
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JACOB TAMMINGA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-7-1893
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
WILLTJE TAMMINGA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 30-4-1898
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
RINSE TAMMINGA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 23-12-1907
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
AALTJE TAMMINGA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-10-1891
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
TJALTJE TAMMINGA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-3-1895
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
METTJE TAMMINGA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-10-1896
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
PIETJE TAMMINGA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-9-1900
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SIJBRIGJE TAMMINGA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-8-1904
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
RINSKE TAMMINGA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-10-1909
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 24-4-1920

HERKE F.PIETER JANS VAN DEN BURG,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 23-10-1893
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 4-2-1911

WIJPKJE M.HOGERHUIS HOGERHUIS,
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-11-1884
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 6-5-1907

ANNE ANNES OSINGA, VELDARBEIDER-FIELD HAND
HUSBAND, MARRIED
Geb: 14-7-1862
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
KLAASKE PIETERS POST, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 9-7-1862
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
PIETER OSINGA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-10-1889
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ANNE OSINGA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-8-1894
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SIMON OSINGA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-9-1895
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
FREERK OSINGA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-6-1909
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
BERBER OSINGA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-3-1892
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
PIETJE OSINGA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-6-1899
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ANNA OSINGA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-8-1904
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 20-7-1912

SCHELTE HAMERSMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 11-7-1884
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
NEELTJE OSINGA,
WIFE, MARRIED
Geb: 21-8-1887
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-7-1912

ANTJE NANNES W.KNOL DE VRIES,
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 29-4-1848
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: IOWA, 19-3-1912

JACOB PIETERS WIELENGA, VELDARBEIDER-FIELD HAND
HUSBAND, MARRIED
Geb: 19-8-1872
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
RINSKE JACOBS KNOL, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 16-9-1874
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
PIETER WIELENGA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-4-1898
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JACOB WIELENGA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-8-1901
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ANTJE WIELENGA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-9-1903
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 23-3-1911

SCHELTE JANS MIEDEMA, WERKMAN-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 5-10-1866
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
FROUKJE SIJBES VAN DIJK, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB WIFE, MARRIED
Geb: 13-7-1867
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JAN MIEDEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-8-1889
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SIJBE MIEDEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-1-1892
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
RINSKE MIEDEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-5-1909
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 28-4-1920

WOPKE HEERES ELGERSMA, VELDARBEIDER-FIELD HAND
HUSBAND, MARRIED
Geb: 13-7-1869
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JANTJE SIBJES SIJBESMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB WIFE, MARRIED
Geb: 2-11-1870
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
HEERE ELGERSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-3-1894
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SIJBE ELGERSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-2-1899
Laatste woonplaats: TZUMMARUM

RINSE ELGERSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-1-1905
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
DIRK ELGERSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 21-5-1910
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
AAFKE ELGERSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-11-1895
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
MAAIKE ELGERSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-3-1897
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: IOWA, 8-3-1912

ANNE KEUNING, SCHIPPER-SAILOR
HUSBAND, MARRIED
Geb: 27-4-1879
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
GATSKE NIEUWENHUIS, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 25-2-1886
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
AALTJE KEUNING,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-4-1910
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 12-5-1911

JOHANNES F.JACOBUS J HOOGLAND,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-3-1889
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: IOWA, 19-3-1912

PIETER F.BOUWE ABRAH STAP,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-2-1894
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 20-3-1912

ABRAHAM F.BOUWE ABRA STAP,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 26-5-1885
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1910

PIETER F.KLAAS PIETE PROSJE,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-2-1888
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: MINNESOTA, 4-4-1911

GERLOF TJALLING STEINFORT, VELDARBEIDER-FIELD HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 31-12-1848
Laatste woonplaats: TZUMMARUM

TJALLING STEINFORT,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 18-4-1884
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1911

WILLEM GROENEVELD, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 7-8-1885
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
AALTJE BAARDA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 10-6-1886
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
GERRIT GROENEVELD,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-3-1902
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1914

ANNE H.DIJKSTRA TRIJ YPMA, MELKER-MILKER
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, MARRIED
Geb: 3-3-1883
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-4-1914

CORNELIS F.JAN SPOELHOF, VOERMAN-COACH DRIVER
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-9-1885
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1910

JOHANNES F.JAN SPOELHOF,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-3-1890
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 28-3-1911

THEUNIS SIJBESMA, VELDARBEIDER-FIELD HAND
HUSBAND, MARRIED
Geb: 28-8-1877
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
BERENDTJE ZUIDEMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 20-7-1879
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SIJTSKE SIJBESMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-1-1902
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 3-8-1903

PIETER DIRKS DEJONG, VRACHTRIJDER-FREIGT DRIVER
HUSBAND, MARRIED
Geb: 8-3-1870
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
GATSKE MEINDERTS HAMERSMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB WIFE, MARRIED
Geb: 16-3-1873
Laatste woonplaats: TZUMMARUM

DIRK DE JONG,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-4-1898
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ANTJE DE JONG,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 18-3-1908
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JAPKE DE JONG,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-5-1910
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 23-10-1911

JOHANNES MONSMA,
HUSBAND, MARRIED
Geb: 1-10-1872
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
DIEUWKE VAN DER SCHAAF, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 15-11-1878
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
JOHANNES MONSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 1-5-1907
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SIMON MONSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-6-1911
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
ANTJE MONSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-1-1901
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
GRIETJE MONSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-4-1902
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
SIJMENTJE MONSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 5-2-1905
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 23-10-1911

TRIJNTJE RINSES VELSEN, DIENSTMEID-(FARM)SERVANT GIRL
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 30-8-1872
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1915

JAIKE POST, DIENSTMEID-(FARM)SERVANT GIRL
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-10-1885 Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1910

DIRK ALKEMA, BAKKER (BROOD,KOEK,BANKET)-BAKER
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-10-1886
Laatste woonplaats: TZUMMARUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-9-1909.