Bent u allang op zoek naar familie-vrienden of kennissen welk destijds gemigreerd zijn en niet weet waar ze wonen, dan kunt u contact opnemen met John.Nauta.
John zijn roots liggen in Oosterbierum.

Stamboomonderzoek, vooral van mensen die geŽmigreerd zijn uit de oude gemeente Barradeel is al jaren zijn grote hobby.
Zijn emailadres is: frysk48@yahoo.com

In de tuin van Cornelis Statema en Martje Been.

Achtergrond boerderij van Stellingwerf. Vlnr: Jurrendina van der Brug, Martje Statema, Tjerk Statema, Janke Statema-Dijkstra, Trijntje van der Brug-Statema, Geertje van der Brug, Martje van der Brug (moeder van John Nouta), Hinke Nieuwland, Boukje Mollema-Been en Cornelis (Kees) Statema.
Foto: John Nauta uit Amerika.

LANDVERHUIZERS
GEGEVENS UIT DE VOLKSREGISTERS OOSTERBIERUM.

Pieter Terpstra, Gardenier
geb: 30 september 1890 te Oosterbierum
Gekomen van Melvin Noord Amerika, 18 maart 1926

Pier Kolthof, Landarbeider
geb: 6 september 1902 te Oosterbierum
Gekomen van Noord Amerika, 23 juni 1936

Trijntje Jans Dijkstra
geb: 1829 te Oosterbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 6 april 1856

Dirk Taeke Posthuma
geb: 10 augustus 1880 te Oosterbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 12 april 1881

Oeds Elsinga, Arbeider
geb: 18 augustus 1838 te Oosterbierum
Gekomen van Klooster Lidlum, 1881
Vertrokken naar Noord Amerika, 27 april 1881

Theunis Jansma
geb: 5 september 1876 te Oosterbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 28 april 1881

Hinke Stellingwerf
geb: 27 april 1873 te Oosterbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 2 mei 1881

Rinse Tjerks Post, Boereknecht
geb: 3 augustus 1858 te Oosterbierum
Gekomen van Oosterbierum, 1878
Vertrokken naar Noord Amerika, 2 mei 1881

Tetje Pieters Smits
geb: 9 september 1847 te Oosterbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 2 mei 1881

Jeltje Stellingwerf
geb: 19 april 1876 te Oosterbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 2 mei 1881

Melle Stellingwerf
geb: 17 maart 1871 te Oosterbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 2 mei 1881

Houkje Steenmeijer
geb: 25 december 1855 te Oosterbierum
Vertrokken naar Oosterbierum, 15 december 1887

Janke Posthumus
geb: 24 februari 1889 te Oosterbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 6 mei 1890

Aaltje Gerrits Dijkstra
geb: 11 juli 1869 te Oosterbierum
Gekomen van Oosterlittens, 21 juni 1881
Vertrokken naar Noord Amerika, 14 april 1891

Antje Johannes Winsemius
geb: 10 januari 1847 te Oosterbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 2 juni 1891

Sijbren Dijkstra
geb: 18 maart 1877 te Oosterbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 17 mei 1892

Minke Dijkstra
geb: 13 mei 1875 te Oosterbierum
Gekomen van Tzum, 0 -1892
Vertrokken naar Noord Amerika, 9 maart 1893

Antje Pieters Velinga
geb: 18 november 1827 te Oosterbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 24 mei 1894

Hein Gerrits van der Meij, Arbeider
geb: 8 mei 1869 te Oosterbierum
Gekomen van Paterson, 5 februari 1902
Vertrokken naar Leeuwarden, 29 december 1902

Eelke van Kempen, Boereknecht
geb: 4 oktober 1880 te Oosterbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 10 maart 1903

Froukje Sijbes van Dijk
geb: 13 juli 1867 te Oosterbierum
Gekomen van Firdgum, 14 april 1907
Vertrokken naar Noord Amerika, 28 april 1920

Geertje de Haan
geb: 2 september 1898 te Oosterbierum
Gekomen van Oosterbierum, 9 augustus 1919
Vertrokken naar Noord Amerika, 15 oktober 1920

Watze Haima
geb: 10 september 1857 te Oosterbierum
Gekomen van Noord Amerika, 14 juni 1920
Vertrokken naar Noord Amerika, 12 december 1920

Jan Harkema, Gardenier
geb: 28 februari 1883 te Sexbierum
Gekomen van Oosterbierum, 23 maart 1919
Vertrokken naar Noord Amerika, 12 maart 1921

Sibbeltje Harkema
geb: 17 mei 1915 te Oosterbierum
Gekomen van Oosterbierum, 23 maart 1919
Vertrokken naar Noord Amerika, 12 maart 1921

Simon Tolsma, Arbeider
geb: 27 oktober 1895 te Oosterbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 4 maart 1923

Janke de Vries
geb: 26 april 1910 te Oosterbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 20 april 1923

Willem Frederik de Haan, Arbeider
geb: 15 oktober 1903 te Oosterbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 9 september 1923

Geertje Gemser
geb: 16 maart 1900 te Oosterbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 15 augustus 1925

Jan Haring van der Zee
geb: 19 september 1908 te Oosterbierum
Vertrokken naar Canada, 15 augustus 1925

Warmolt Statema, Wegwerker
geb: 10 februari 1901 te Oosterbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 20 april 1926

Antje Sijbesma
geb: 10 november 1896 te Oosterbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 28 april 1926

Jan Tolsma, Arbeider
geb: 17 april 1901 te Oosterbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 22 september 1926

Haije Heeringa, Arbeider
geb: 28 januari 1905 te Oosterbierum
Vertrokken naar Canada, 7 juli 1927

Pier Kolthof
geb: 6 september 1902 te Oosterbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 15 juli 1927

Jan Miedema
geb: 2 maart 1907 te Oosterbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 20 september 1927

Lieuwe van der Veen
geb: 21 oktober 1910 te Oosterbierum
Vertrokken naar Canada, 5 mei 1928

Pieter Terpstra
geb: 14 augustus 1906 te Oosterbierum
Vertrokken naar Noord Amerika, 7 mei 1928

Tietje Visser
geb: 3 maart 1912 te Oosterbierum
Vertrokken naar Frankrijk, 12 november 1930

Feikje Visser
geb: 9 september 1914 te Oosterbierum
Vertrokken naar Frankrijk, 12 november 1930

Pieter Terpstra
geb: 14 augustus 1906 te Oosterbierum
Gekomen van Clifton, 26 juni 1932
Vertrokken naar Clifton Noord Amerika, 20 september 1932

Pier Gerlofs Terpstra, Winkelier
geb: 26 maart 1843 te Oosterbierum
Gekomen van Wolvega, 26 mei 1893
Vertrokken naar Noord Amerika, 20 juli 1895
Neeltje Dijkstra, te Oenkerk
geb: 30 juni 1887 te Oosterbierum
Vertrokken naar, Canada, 29 juni 1954 N.B. echtgenoot niet teruggekeerd; keert terug met kleinzoon Kloet, Hattum van der

WILLEM SIJBES BUREN, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 28-4-1822
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
TRIJNTJE JACOBS HOFSTRA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 5-9-1828
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
SIJBE WILLEMS BUREN,
SON, MARRIED
Geb: 20-10-1855
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
DUURT WILLEMS BUREN,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-8-1859
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
ANTJE WILLEMS BUREN,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-6-1869
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

JAN JACOBS HAIMA, KOOLTJER-CHARCOAL DEALER,LABORER COAL
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 12-4-1827
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
WATSE JANS HAIMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-9-1857
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
YTSKE JANS HAIMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 1-6-1866
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1885

SIJBREN F.GERRIT JEP DIJKSTRA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 18-3-1874
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 17-5-1892

MINKE F.GERRIT JEPPE DIJKSTRA,
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-5-1875
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 9-3-1893

BAUKE F.GATSE MINNES VANDERWERFF, KLEERMAKERSKNECHT-TAILOR'S HELPER
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, MARRIED
Geb: 11-12-1860
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 11-7-1884

JELLE JACOBS POSTHUMUS, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 19-12-1861
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
IEFKE WOPKES DEWIT, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 1-4-1858
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
AAFKE POSTHUMUS,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-5-1887
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JANKE POSTHUMUS,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-2-1889
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 6-5-1890

JELLE MELLES VEENSTRA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 30-4-1863
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
REINSKJE RITSKES TERPSTRA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 28-2-1862
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
PIETJE VEENSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-7-1888
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
ELISABETH VEENSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-10-1890
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 8-7-1891

BAUKJE UILKES M.VELL BAREND,
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-12-1872
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-5-1893

ARJEN SIMONS AARDEMA, SCHIPPER-SAILOR
HUSBAND, MARRIED
Geb: 26-2-1838
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
LIJSBETH KLAZES SCHIPHOF, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 24-6-1831
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
SIMON AARDEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-6-1863
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
KLAAS AARDEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-11-1867
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM

ANNE AARDEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-2-1872
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
GEERTJE AARDEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-5-1865
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1885

RIEMER F.JELLE EIZES VAN KEIMPEMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 1-9-1870
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 25-4-1888

RITSKE PIETERS W.HAR TERPSTRA, ARBEIDER-WORKMAN
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 6-1-1836
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
PIETER RITSKES TERPSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-9-1865
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JOCHEM RITSKES TERPSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-2-1867
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
SJOERD RITSKES TERPSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-8-1871
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
KLAAS RITSKES TERPSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-9-1873
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JELTE RITSKES TERPSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 5-11-1877
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
SIPPE RITSKES TERPSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-6-1881
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
PIETERTJE RITSKES TERPSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-6-1864
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 11-2-1890

EISE GERBENS VAN KEIMPEMA, KOOLTJER-CHARCOAL DEALER,LABORER COAL
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 8-4-1808
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 9-5-1890

ENNE JASPERS TRAVAILLE,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 29-10-1865
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899
ALE JOHANNES STELLINGWERF, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 6-12-1867
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
GRIETJE ARJENS AARDEMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 16-6-1862
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JOHANNES STELLINGWERF,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-1-1882
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1885

SYBRIGJE PIETERS W.H SMITS,
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 10-10-1849
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
MARTEN PIETERS W.HER HERREMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 18-8-1887
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JETSKE PIETERS W.HER HERREMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-12-1875
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-5-1893

JAN NIEUWHOF, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 7-4-1859
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
ANTJE PIETERS HAMERSMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 18-12-1861
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
GEERTJE NIEUWHOF,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-3-1883
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

PIETER JANS STENDER, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 7-6-1843
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JANNIGJE EINTES VANDERZICHT, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 12-3-1839
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JAN PIETER STENDER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-10-1867
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 8-12-1892

LIEUWE JOOSTES RIEMKEMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 23-3-1866
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM

JANNIGJE BAUKES KASMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 5-11-1863
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JAPKE RIEMKEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-1-1867
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
DIEUWKE RIEMKEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-1-1889
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

JAN F.JAN JANS HERREMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-3-1892
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 4-4-1893

PIETER EISES VANKEIMPEMA, TIMMERMANSKNECHT-CARPENTER'S HAND
HUSBAND, MARRIED
Geb: 1-2-1838
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
HINKE JOHANNES GOODIJK,
WIFE, MARRIED
Geb: 30-7-1840
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 9-5-1890

REINDER F.WIJBE KLAZ WIERSMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 15-10-1866
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 14-5-1891

JAN PIETERS HAMERSMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 27-9-1857
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
SIJKE SIJTSES DOUMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 21-11-1857
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
PIETER HAMERSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-12-1879
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
SIJTSE HAMERSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-8-1885
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JACOB HAMERSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-6-1887
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
TJERK HAMERSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-7-1889
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 9-4-1891
YGE F.DIRK PIETERS VANLOON, SCHOENMAKERSKNECHT-SHOE MAKER'S HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-9-1863
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 23-4-1889

JOHANNES PIETERS KROESE, BAKKER (BROOD,KOEK,BANKET)-BAKER
HUSBAND, MARRIED
Geb: 28-9-1835
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JETSKE EISES VANKEIMPEMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 11-9-1840
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
PIETER JOHANNES KROESE,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-7-1862
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
EISE JOHANNES KROESE,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-11-1864
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
GERBEN JOHANNES KROESE,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-2-1871
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
HANS JOHANNES KROESE,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-1-1873
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JELLE JOHANNES KROESE,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-8-1874
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
WILLEMKE JOHANNES KROESE,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-5-1865
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
GEPKE JOHANNES KROESE,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-9-1869
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
TIETJE JOHANNES KROESE,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-7-1877
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
GATSKE JOHANNES KROESE,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-8-1880
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
HINKE JOHANNES KROESE,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-12-1881
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 26-4-1888

PIETER SIJTSES M.ENN POST,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-7-1867
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 8-5-1891
WATSE JENTJES POST, KOOLTJER-CHARCOAL DEALER,LABORER COAL
HUSBAND, MARRIED
Geb: 2-3-1854
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
EKE DIRKS KOOPMANS, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 7-10-1857
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
DIRK POST,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-9-1882
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
TRIJNTJE POST,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-3-1881
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 14-3-1885

EELKE TJALLINGS LANTINGA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 13-7-1846
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
ELISABETH POSTMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 17-2-1851
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
TJALLING LANTINGA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 1-2-1877
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
AALTJE LANTINGA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 25-3-1875
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
ATTJE LANTINGA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-1-1879
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: MICHIGAN, 12-4-1883

PIETER TJIPKES HAMERSMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 15-8-1829
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
SJOUKJE JENTJES SCHOONBERGEN, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 31-3-1846
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JENTJE HAMERSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-2-1878
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JELLE HAMERSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-5-1885
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
MEIKE HAMERSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-6-1876
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 12-3-1890
JACOB GERBENS PORTE, WERKMAN-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 13-1-1848
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
TRIJNTJE KLAZES KROL, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 6-12-1847
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
GERBEN JACOBS PORTE,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-3-1871
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
KLAAS JACOBS PORTE,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-9-1879
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JOCHUM JACOBS PORTE,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-7-1881
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
FOLKERT JACOBS PORTE,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 1-4-1886
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
ANTJE JACOBS PORTE,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 31-7-1869
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JULTJE JACOBS PORTE,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-12-1874
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 20-4-1891

EVERT KLAZES STATEMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 12-2-1851
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JELTJE JOHANNES WINSEMIUS, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 15-7-1855
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
KLAAS STATEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-11-1879
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JOHANNES STATEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-12-1880
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
BOTE STATEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-8-1888
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
PIETJE STATEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-8-1884
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 21-2-1889

PIETER SIJBES LEESTMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 1-8-1839
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
REINTJE REINDERS TOLSMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 1-7-1839
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
SIJBE PIETERS LEESTMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-3-1867
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
REINDER PIETERS LEESTMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-1-1872
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
MARTEN PIETERS LEESTMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-3-1874
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
PIETER PIETERS LEESTMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-8-1880
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
BINDERT PIETERS LEESTMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-3-1883
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
BAUKJE PIETERS LEESTMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-11-1869
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
LIJSBETH PIETERS LEESTMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-12-1875
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

ANTJE KLAZES H.HAADS TERPSTRA,
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, MARRIED
Geb: 29-11-1831
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
AGE JARIGS HAADSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 21-12-1866
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JOHANNES JARIGS HAADSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-8-1868
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

GOUKE WIJNZENS VOLLEMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 26-6-1865
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
HILTJE PIETERS SCHEPELS, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 16-12-1864
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM

DOUTJE VOLLEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-1-1889
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JOHANNA VOLLEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-3-1890
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
KLAASKE VOLLEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 16-9-1891
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-2-1893

JAN JACOBS SCHOTANUS, KOOPMAN-BUYER,RETAILER, MERCHANT, MIDDLEMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 30-4-1851
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
AKKE JACOBUS ZIJLSTRA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 4-7-1857
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JACOB SCHOTANUS,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-8-1880
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
ANTJE SCHOTANUS,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-12-1877
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
WAPKE SCHOTANUS,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-9-1882
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 10-5-1884

SJOERD JOHANNES ZIJLSTRA, LANDBOUWER-FARMER
HUSBAND, MARRIED
Geb: 1-9-1862
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
LEWINA CATHARINA WIL BIEMS, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 19-6-1865
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JOHANNES ZIJLSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 26-11-1884
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
NEELTJE ZIJLSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-3-1888
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 8-3-1889

TAEKE BOSMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 5-3-1857
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM

GRIETJE HUIZINGA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 26-10-1859
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
GRIETJE BOSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 29-12-1884
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
AAFKE BOSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-11-1888
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-4-1890

CORNELIS HENDRIK W.W HOUTSMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 1-2-1852
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
NIESKE WESTERHUIS, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 6-1-1866
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
HENDRIK HOUTSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 30-11-1879
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
WIEBE HOUTSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 23-12-1880
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
SIPKE HOUTSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-12-1887
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
MEINTE HOUTSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-7-1889
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

SIPKE F.HEERKE JACOB VANDERZEE,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-11-1869
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

JACOB ELGERSMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 5-11-1863
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JELTJE PIETERS DUIMSTRA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 27-9-1867
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
PIETER ELGERSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-3-1889
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
HERRE ELGERSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-10-1890
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 16-4-1891

PIETER JACOBS W.HERR DUIMSTRA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 3-9-1838
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
AUKJE JANS ELSINGA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 10-6-1840
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JAN PIETERS DUIMSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-4-1870
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JACOB PIETERS DUIMSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-3-1872
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
FREDERIK PIETERS DUIMSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 21-12-1877
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 19-8-1892

JOHANNES PIETERS FERWERDA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 23-11-1856
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
TJITSKE ARJENS WASSENAAR, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 2-3-1859
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
ARJEN JOHANNES FERWERDA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 30-12-1881
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
PIETER JOHANNES FERWERDA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-12-1890
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
ALBERTUS JOHANNES FERWERDA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-5-1892
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
GRIETJE FERWERDA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-10-1879
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-5-1893

JAN KLAZES STATEMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 6-8-1848
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM

BERBER GAELES DOUMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 4-6-1850
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
KLAAS JANS STATEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-6-1876
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
PIETER JANS STATEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-1-1890
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
MINKE JANS STATEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-6-1871
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
NEELTJE JANS STATEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-7-1879
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 3-9-1900

CORNELIS VAN HAITSMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 17-2-1850
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JANTJE ZACHEUS VELLINGA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 17-3-1855
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
STAAS VANHAITSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-1-1884
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
BAUKJE VANHAITSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-9-1878
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 21-2-1890

JACOB JACOBS DOUMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 1-3-1858
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
MURKJE FEDDRIKS ANEMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 28-10-1854
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JACOB DOUMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-6-1882
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
FEDDRIK DOUMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-5-1887
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JELLE DOUMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 18-8-1888
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899
PIETER HENDRIKS HOUTSMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 20-3-1844
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
GATSKE ALBERTS MANEVELD, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 1-7-1844
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
CORNELIS PIETERS HOUTSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-11-1872
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 26-4-1888

AGE DOUWES DOUMA, BOERENKNECHT, BOERENARBEIDER,BOERENWERKER-FARMER'S HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-11-1867
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 12-3-1890

RINSKE PIETERS HAMERSMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-11-1867
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

AUKJE EELTJES FENNEMA, DIENSTMEID-(FARM)SERVANT GIRL
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 5-6-1866
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

BERNARDUS JANSMA, BAKKERS' KNECHT-BAKER'S HELPER
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-5-1869
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 3-5-1887

EIBERT SIKKES VANDERMEIJ, BOERENKNECHT,
BOERENARBEIDER,BOERENWERKER-FARMER'S HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-11-1867
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

PIETJE DAMSTRA, DIENSTMEID-(FARM)SERVANT GIRL
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-4-1865
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

PAULUS JOHANNES HUIZENGA, BOERENKNECHT,
BOERENARBEIDER,BOERENWERKER-FARMER'S HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-5-1867
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

LIJSBETH JARIGS HAADSMA, DIENSTBODE-HIRED GIRL, FEMALE SERVANT
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-11-1870
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

SIERDJE DAMSTRA, DIENSTMEID-(FARM)SERVANT GIRL
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-7-1868
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

ALE MELLEMA, BOERENKNECHT, BOERENARBEIDER,BOERENWERKER-FARMER'S HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-7-1870
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1899

PIETJE TAEKES MULDER, DIENSTMEID-(FARM)SERVANT GIRL
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT
, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-10-1872
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 22-4-1892

FREERK SIJBRAND W.MO HOUTSMA, VELDARBEIDER-FIELD HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 22-9-1873
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
PIETERTJE ANEMA,
KINSHIP TIE UNKNOWN, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-5-1883
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
FEDDE M.PIETERTJE AN ANEMA,
KINSHIP TIE UNKNOWN, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-8-1910
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-4-1911

PIETER PALMA, KOOPMAN-BUYER,RETAILER, MERCHANT, MIDDLEMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 10-4-1837
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
RINSKE KLAZES HAADSMA,
WIFE, MARRIED
Geb: 3-4-1835
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 28-4-1902

BOTE KLAZES POLS,
HUSBAND, MARRIED
Geb: 18-3-1876
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
ANTJE PIETERS DIJKSTRA,
WIFE, MARRIED
Geb: 29-1-1877
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM

KLAAS POLS,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 29-6-1906
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
TRIJNTJE POLS,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 1-10-1900
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
BOTJE POLS,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-4-1908
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-4-1911

ARJEN VAN GROUW, ARBEIDER-WORKMAN
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 4-3-1851
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JOHANNES VAN GROUW,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 26-1-1889
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1900

GATSE F.ANE JANS HIBMA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-4-1890
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 9-3-1910

ARJEN KLAZES VAN GROUW, VELDARBEIDER-FIELD HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 4-3-1851
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
KLAAS VAN GROUW,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-3-1879
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JOHANNES VAN GROUW,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 26-1-1889
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
HINKE VAN GROUW,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-4-1883
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: HULL CO.SION, 17-5-1902

TAEKELE JACOBS HANENBURG, VELDARBEIDER-FIELD HAND
HUSBAND, MARRIED
Geb: 16-2-1866
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
RINSKE JOHANNES VAN GROUW, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 11-2-1869
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JACOB HANENBURG,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-1-1895
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM

JOHANNES HANENBURG,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-3-1897
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
PIETER HANENBURG,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 29-1-1902
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JAN HANENBURG,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 26-8-1903
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
TRIJNTJE HANENBURG,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 19-10-1893
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
ATTJE HANENBURG,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 26-3-1899
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 14-6-1906

KLAAS PIETERS KOOISTRA, VELDARBEIDER-FIELD HAND
HUSBAND, MARRIED
Geb: 30-8-1862
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
ANTJE SIJTSES DOUMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 19-10-1861
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
PIETER KOOISTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 1-9-1897
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
SIJTSE KOOISTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 23-8-1900
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
BERENDINA KOOISTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-7-1904
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1910

JACOB KLAZES W.POST VANGROUW, VELDARBEIDER-FIELD HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 19-5-1845
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 24-3-1904

WATSE SIJTSES POST, VELDARBEIDER-FIELD HAND
HUSBAND, MARRIED
Geb: 12-4-1855
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
TETTJE SIMONS VISSER, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 23-2-1861
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
SIJTSE PIETERS POST,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 13-2-1890
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
HINKE PIETERS POST,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 26-11-1882
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
SWAANTJE PIETERS POST,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-2-1895
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1910

OBBE HARKEMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 13-11-1878
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
NEELTJE PIETERS DIJKSTRA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 3-12-1880
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
TRIJNTJE HARKEMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 23-7-1905
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1910

LIEUWE PIETERS HAMERSMA, GARDENIER-SMALL FARMER,GARDNER
HUSBAND, MARRIED
Geb: 10-3-1869
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
TRIJNTJE WALINGS TOLSMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 22-2-1871
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
PIETER JACOB HAMERSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 21-11-1899
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
TJITSKE HAMERSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-10-1897
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
GEERTJE HAMERSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-12-1902
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
MAAIKE HAMERSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 9-8-1907
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: MICHIGAN, 6-3-1914

JAN JANS HERREMA, VELDARBEIDER-FIELD HAND
HUSBAND, MARRIED
Geb: 7-2-1837
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM

ANTJE SIBBLES OSINGA,
WIFE, MARRIED
Geb: 16-1-1841
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 29-8-1901

DANIEL WIERSMA, VELDARBEIDER-FIELD HAND
HUSBAND, MARRIED
Geb: 15-6-1861
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
DOETJE AARDEMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 27-7-1863
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JAN WIERSMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 26-2-1888
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JOUKJE WIERSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 30-4-1889
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
KLASKE WIERSMA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-6-1891
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 28-4-1902

SJOERD F.JASPER ANNE TRAVAILLE,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-10-1870
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1911

HARKE MINNES PLOEGSTRA, VELDARBEIDER-FIELD HAND
HUSBAND, MARRIED
Geb: 7-1-1841
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
WAPKE HARKES HARKEMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 10-7-1844
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
DIRK PLOEGSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 29-8-1882
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
TJAMKE PLOEGSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-6-1875
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
PLEUNTJE PLOEGSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-12-1885
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 12-5-1903

SJOERD F.TAEKE CRAMER,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 26-6-1881
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1914
NICOLAAS F.YNZE NICO GEMSER,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-9-1892
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1910

GERRIT JOPPES DIJKSTRA, VELDARBEIDER-FIELD HAND
HUSBAND, MARRIED
Geb: 1-12-1834
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
RIETJE PIETERS HIBMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 27-3-1835
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
ANNE DIJKSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 28-1-1877
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JANKE DIJKSTRA
, DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 8-3-1871
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: IOWA, 21-5-1902

AAFKE LOLKES W.TERPS KOOL,
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT, WIDOW(ER)
Geb: 22-1-1863
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 6-5-1913

MURK POST, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 22-8-1878
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JANKE DEVALK, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 16-6-1870
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
RIENIK POST,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 18-8-1906
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
GERRITJE POST,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-9-1907
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-2-1911

FREDERIK MEIJER, VELDARBEIDER-FIELD HAND
HUSBAND, MARRIED
Geb: 23-12-1863
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
SIJKE MULDER, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 30-5-1869
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
KLAAS MEIJER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 27-3-1889
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM

HARMEN MEIJER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 31-1-1891
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
DIRK MEIJER,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 14-5-1893
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
ANTJE MEIJER,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-5-1898
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 16-5-1907
KLAAS THOMAS BAKKER, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 4-6-1848
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
FROUKJE PIETERS PASMA,
WIFE, MARRIED
Geb: 3-3-1846
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: MARYLAND, 20-8-1903
JACOB JACOBS DUIMSTRA, VELDARBEIDER-FIELD HAND
HUSBAND, MARRIED
Geb: 1-6-1851
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
AKKE JELLES YPMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 10-5-1852
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JELLE DUIMSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 2-10-1879
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
JACOB DUIMSTRA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-1-1883
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1902

WILLEM F. HARMEN JANSEN,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-2-1880
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-1-1903

HENDRIK F.HARMEN JANSEN,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 30-6-1881
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 26-2-1904

CORNELIS H.VISSER TE MOLLEMA, ARBEIDER-WORKMAN
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, MARRIED
Geb: 20-2-1879
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 6-2-1906

WILLEM BROUWER, WAGENMAKERSKNECHT-WAGON MAKER'S HAND

SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 10-8-1879
Laatste woonplaats: OOSTERBIERUM
Vertrokken naar: HULL CO.SION, 17-12-1902.

KLOOSTER LIDLUM
ANNE VAN DER SCHUIT, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 7-10-1865
Laatste woonplaats: KLOOSTERLIDLUM
TJITSKE SIJTSES VAN DER VEEN, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 23-4-1868
Laatste woonplaats: KLOOSTERLIDLUM
TRIJNTJE VAN DER SCHUIT,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 11-4-1890
Laatste woonplaats: KLOOSTERLIDLUM
ELSKE VAN DER SCHUIT,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-7-1894
Laatste woonplaats: KLOOSTERLIDLUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 9-5-1895

SJOERD F.ARJEN PIETE HIEMSTRA,
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 4-12-1866
Laatste woonplaats: KLOOSTERLIDLUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-3-1899

MINNE VISBEEK, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 18-11-1867
Laatste woonplaats: KLOOSTERLIDLUM
PIETJE DIJKSTRA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 22-4-1872
Laatste woonplaats: KLOOSTERLIDLUM
TJEERD VISBEEK,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 7-9-1897
Laatste woonplaats: KLOOSTERLIDLUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 26-4-1899

ANDRIES MEIJER, ARBEIDER-WORKMAN
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 17-9-1870
Laatste woonplaats: KLOOSTERLIDLUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 19-6-1891

WIJNZEN GOUKES VOLLEMA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 16-9-1838
Laatste woonplaats: KLOOSTERLIDLUM
KLAASKE PIETERS DELASU, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 23-9-1841
Laatste woonplaats: KLOOSTERLIDLUM
PIETER WIJNZEWS VOLLEMA,
SON, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 15-8-1872
Laatste woonplaats: KLOOSTERLIDLUM
TRIJNTJE WIJNZENS VOLLEMA, DIENSTMEID-(FARM)SERVANT GIRL
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 22-12-1867
Laatste woonplaats: KLOOSTERLIDLUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 15-3-1892

TJIPKE PIETERS HAMERSMA, BOERENKNECHT,
BOERENARBEIDER,BOERENWERKER-FARMER'S HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 3-12-1865
Laatste woonplaats: KLOOSTERLIDLUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION,
PIETER EIBERTS BLANKSMA, BOERENKNECHT,
BOERENARBEIDER,BOERENWERKER-FARMER'S HAND
SINGLE MALE INDIVIDUAL OR SINGLE MALE PARENT, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 24-11-1873
Laatste woonplaats: KLOOSTERLIDLUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 3-3-1888

ELISABETH JANS SIDERIUS, DIENSTMEID-(FARM)SERVANT GIRL
SINGLE FEMALE INDIVIDUAL OR SINGLE FEMALE PARENT,
UNMARRIED/SINGLE
Geb: 6-12-1865
Laatste woonplaats: KLOOSTERLIDLUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 1-7-1900

HARMEN DIJKSTRA, ARBEIDER-WORKMAN
HUSBAND, MARRIED
Geb: 29-7-1883
Laatste woonplaats: KLOOSTERLIDLUM
TRIJNTJE SIJBESMA, GEEN-NONE/WITHOUT ANY JOB
WIFE, MARRIED
Geb: 13-2-1885
Laatste woonplaats: KLOOSTERLIDLUM
AALTJE DIJKSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 20-7-1908
Laatste woonplaats: KLOOSTERLIDLUM
TRIJNTJE DIJKSTRA,
DAUGHTER, UNMARRIED/SINGLE
Geb: 12-10-1909
Laatste woonplaats: KLOOSTERLIDLUM
Vertrokken naar: USA-UNIDENTIFIED REGION, 4-4-1911.