Jan Sijtsma uit Minnertsga en Jantje Marssum uit Tzummarum
Geemigreerd naar Amerika op 6 juni 1946.