Staatiefoto in het Sexbierum van 1913

Zo liet het Comité Onafhankelijkheidsfeest 1913 te Sexbierum zich tijdens de feestelijkheden nu 62 jaar geleden portretteren voor de commissietent op het feestterrein.

Zittend van links naar rechts: ds. Balhuizen (met hand op de buik), gereformeerd predikant; Pieter Wiersma ,smid te Pietershierum; Sieberen Post, boer; Johannes Sluis, gardenier; Jouw, Koning, koopman en winkelier; Minne Ploegstra, gardenier; Pieter Leyen, smid.
Staande van links naar rechts: Cornelis Grunstra, hoofd van de hervormde school; Sjoerd Janzen, boer; Foeke Glazerna, schilder, Mijntje Janzen, vader van Sjoerd Janzen; Bieuwe Wielenga, gardenier; Jelle Bruinsma, boer; ds. De Minjes, hervormd predikant; Jeen Nammensma, boer; Feike Bruinsma, boer; Sierk Goinga, hoofd van de gereformeerde school; Pieter Westra, aardappelkoopman; Yge Visser, manufacturier.

Foto uit Leeuwarder courant-Zaterdag 31 mei1975.