14 Jan. 1946.
Notulen van de ledenvergadering bij Bonnema.