15 Febr.1939.
Notulen van de ledenvergadering bij Bonnema.
Aanwezig 7 leden.