7 Febr. 1930.
Notulen van de ledenvergadering gehouden bij J.Bok.
Aanwezig 2 leden en 7 bestuursleden.