Notulen vergadering Dorpsbelang v.a.25 febr. 1926,

Door de soms onduidelijke tekst, wordt bij elke vergadering de datum vermeld.

Vermoedelijk bestond deze vereniging al eerder, daar op het notulen boekje deel 2 staat.
Misschien dat ooit deel 1 nog eens te voorschijn komt.
De vereniging van “Dorpsbelang” te Tzummarum bestond al in 1919.
De eerste gegevens hiervan stonden in de l.c. van 15-2-1919.
Uit de vergadering van de Gemeente Barradeel:
Gunstig is beschikt op een verzoek van de vereniging “Dorpsbelang” te Tzummarum om een subsidie uit de gemeentekas voor den aanleg van volkstuintjes, bedragende f.100.- per H.A.

Uit de l.c. 30-5-19-1923.
Uit de vergadering van de Gemeente Barradeel :
Een verzoek van de vereniging “Dorpsbelang” te Tzummarum.
1. Om een stek te plaatsen, is afgewezen.
2. Om enkele lantaarns in den winter ’s nachts door te laten branden, zal onder ogen worden gezien voor de volgende wintercampagne.
3. Verplaatsing van een lantaarn is aangehouden totdat B. en W.en loco een onderzoek hebben kunnen instellen.