Naast de paarden Jacob de Vries, Fokke de Vries en Fedde Weidema.