De kiek steld aardappelrooien voor, ze worden met een ligter, getrokken door twee paarden los en omhoog gewrkt, waarna ze met de handen in kisten worden gezocht.
Fokke de Vries mend de paarden en een arbeider loopt achter de ligter.