Trouwfoto van Libbe Terpstra en Elizabeth Terpstra- Pasma.
Libbe Terpstra was indertijd directeur van de Friesland Bank te Tzummarum.

Foto Lieuwe Herrema.