Foto uit ca. 1978 afkomstig van Roel Bruinsma uit Boekelo.

Dit is een foto van een afsluitend reisje van cursisten Veilig Verkeer naar Rotterdam.

Reactie Harm Kolthof en Lieuwe Heeringa.

Staande v.l.n.r.: Lieuwe Herrema, Jan Bandsma,Sjoerd Sammes Talsma, (?),Hans Fongers,Politie Bruinsma, Timen Dijkstra,Harm Sijes de Vries Jorrit de Vries.
Zittend: Hans Bruinsma, Kees Groendijk, Timen Reitsma,Joris Fongers,Meinte Tiemen Reitsma.