Groep Tzummarumer jongens voor Het Wapen van Barradeel.
Aan de leeftijd te zien moet dit in de oorlogsjaren 1944- 1945 zijn geweest.
De alpinomuts was toen in de mode.
v.l.n.r.
Bovenste rij; Oane Bierma, Reinder Bierma, Jelle Bleeker, Jan Hiemstra, Jan Douma, Jan Smidts.
Onderste rij; Jappie van der Weg, Sake Holwerda, Minne Jensma, Tjalling Postma en Gerrit Jepma ( Kay Jeppes).

Bron; Jan Hiemstra