1949. Aardappelzoeken aan de Griene leane op het land van de fam.Wassenaar.

De twee staande jongens zijn Tjerk en Johannes Kamstra, ze woonden destijds aan de sedyk nr.12.
Meisje met de hoofdoek om is Ybeltje Reitsma.
De mensen die aan het aardappelzoeken zijn v.l.n.r. Minnie Reitsma, Enne Reitsma, Rein Reitsma, Ge Reitsma Bosma vrouw van Tiem Reitsma en als laatste Aaltje Reitsma.

Bron: Maatsje de Vries Reitsma.