Pieter Post Tzummarum bij zijn eerste T Ford. Het kenteken afgegeven tussen 1-4-1919 en 1-11-1920.