Tzummarum: Bomen planten in de stromende regen Vrijdag 13 nov. 2009.

De groepen 7 en 8 van de twee Tzummarumer Basisscholen hebben vorige week 55 bomen geplant in het dorp.
Wethouder Thiadrik Twerda nam het planten van de eerste boom voor zijn rekening.
Deze eerste boom, een Fraxinus pennsylvanica 'Urbanite' (ook wel een Es genoemd), werd op het veldje voor de Harnehal geplant.
Deze boom is volgens een medewerker van de gemeente nog nergens anders door de gemeente geplant, maar heeft in de herfst prachtige bladeren.
Daarna werden de kinderen opgesplitst in groepjes om vervolgens in de stromende regen de andere bomen te planten.
Zo werden er onder andere bomen geplant voor de kerk, de Roordastrjitte, Hearewei, Kade, Sytzamaleane, BethaniŽleane, de Mienskarsleane/ Swaerderwei en in Firdgum.
De bomen zijn er gekomen door de inzet van een speciale groencommissie in het dorp.
Tzummarum en Firdgum waren door de gemeente Franekeradeel aangewezen voor het project Wyk- en Doarpsgrien van Landschapsbeheer Friesland.
Doel is om samen met de dorpsbewoners de woon- en leefomgeving aantrekkelijker te maken door de aanplant van bomen en struiken.
De gemeente plant later nog meer struiken en hagen.