v.l.n.r.Onbekend, Sijke Ennema, Freerk Ennema, Wiebe de Haan, Freerk Buwalda, Tabe de Haan, Sietse de Haan, Jan Kamstra, onbekend, Klaas Kuiken.op de twee onbekenden na zijn alle personen Tzummarumers.

Hier word het vlas nog op het land gerepeld de knop met zaad (lijnzaad) ging er dan af wat later met een knopbreker werd gedorst. Dit gebeurde in deze omgeving heel lang door de familie Hoekstra uit St.Jac.Par. De stengels gingen de sloot in om een tijd te rotten,waarna deze winterdag werd gebraakt, meestal bij de arbeiders thuis in het hok (braakhok)