Sijke Reitsma-Dijkstra Sijke haar moeder Djoke was ook b˘llerinster ▒ 1920.