Freerk Dijkstra, zoon van Dirk Dijkstra en Ytje Douma,geboren 22 Mei 1888 in Tzummarum.
Hier als soldaat.
Hij is in 1916 getrouwd met Hiltje Braaksma van Froubuurt.
Ze hebben eerst 4 jaar in Tzummarum gewoond en daarna in Stiens.
bron: Jelle v/d Meulen.