Ytje Douma was getrouwd met Dirk Dijkstra.
Dirk overleed al in 1898.
Ytje was weduwe en overleed in 1941.
Er waren 5 kinderen: Sjoerd, Piter, Freerk en Tjerk(tweeling) en Imkje.
Imkje emigreerde zie map emigranten nr.3739.
bron: Jelle v/d Meulen.