Voor mij een bekende foto allemaal uit Oosterbierum ook een broer en een neef van mij ze hebben allemaal toen al wat connecties gehad met de dames uit Tzummarum.
b.v.l.n. r: Liep Goeneveld en een Spoelhof deze dame was een tante van W. Spoelhof.
middelste rij: Klaas Houtsma, Age Wijnia en Frans Tinga.
Onderste rij: Hans Visser, Bregina Marsum, Renske Groendijk, Harmke Heeringa en Hein Postumus.
Hans Visser mei Bregine Marsum. Hans was meiwurker by Daan Marsum yn de lnbouw Klaas Houtsma mei Liep Groeneveld losse arbeider.
Frans Tinga mei juf Spoelhof letter bakkerij en cafe baas yn Huins.
Age Wijnia mei Renske groendijk. timmer man yn Easterbierrum.
Hein Postumus mei Harmke Heeringa is t rekke Hein waarletter chef by de bjirmen.

Aldus Sjoerd Visser.