Nationale Boomplantdag.

Aan de weg tussen Tzummarum en Minnertsga gaf mevrouw Fransien P.A.Reijgersberg ,echtgenote van de hoofdingenieur-directeur van de landinrichting in Friesland,het startsein.
Deskundig bijgestaan door mevrouw Woudy Veenhof, burgemeester van Barradeel, plante zij een esdoorn.
In het plantgat legde mevrouw Reijgersberg een fles met daarin een oorkonde, zodat toekomstige generaties mogelijk ooit zullen ontdekken wat er op Woensdag 16 maart onder de rook van Firdgum is gebeurd.
Het karwei vergde zoveel inspanning,dat burgemeester Veenhof de jas er later bij uittrok. Nadat de esdoorn aan de aarde was toevertrouwd,gingen de vijfde en zesde klassers van de scholen in Tzummarum en Minnertsga aan de slag.

l.c. 17 maart 1977.