Ploegen met 2 pk’s.

Dit tafereel wordt zo langzamerhand erg zeldzaam in de bouwhoek: een ploeg, die door twee echte pk’s wordt voortgetrokken.
De heer Lolke de Wit in Tzummarum pleegt nog landbouw met deze oude methode.
Niet omdat er op zijn akker niet met trekkers te verkeren is,maar omdat de boer 64 jaar is, zijn beide broers, met wie hij samen ‘buorket’ 69 en 76 zijn en hijzelf in hynsteman is.
Boppedat: wy ha noch hynders en dan moatte jo der ek hwat mei dwaen.
Wy ha it wol oan tiid.
Wy ha net safolle bou mear.

l.c. 22 nov. 1974.