Deze aoto is van Kamstra en de Haan uit Wier,de chauffeur is Gerrit Terpstra Tzummarum.