Hier is men bezig het vlas op ruiter te brengen wat men schelven noemde. De eerste schoven werden er rechtop omheen gezet waar na de volgende er schuin op werden gelegd en altijd met de zaadknop naar binnen. Als de schelf af was werd deze meestal afgedekt met aardappelloof om inregenen te voorkomen. Na enkele weken werd het vlas naar de schuur gebracht en werd het in de wintermaanden gerepeld