Hier word het vlas geplukt. 5 handen vol vlas werden in een kruis op elkaar gelegd en daar werd een schoof van gebonden de band er om heen werd heel kunstig gemaakt van enkele stelen vlas en een draaiknoop, daarna werden de schoven overeind gezet en enkele dagen daarna aan ruiter gezet dit noemde men schelven.