Het betreft hier een foto van een groep cursisten van de Landbouwcursus 1942, 1943 en 1944. De cursus werd gehouden in Tzummarum in de gereformeerde lagere school waar ook de foto is genomen. Op de foto voorste rij van links naar rechts: Tjeerd Miedema, Minnerstga, Ysbrand Jepma, Pieter Buren, Jan de Vries Firdgum, Meindert Hofstra, Minnertsga, Gerlof Kasma. Middelste rij: Feitzen H. Talsma, Hendrik Struiksma, Sjoerd Boersma beiden uit Minnertsga, Lieuwe van der Veen (cursusleider), Klaas de Groot, Minnertsga, Dirk A. Sijbesma, Jacob Stapert, Minnertsga, Jan de Haan. Achterste rij: Pieter Hamersma, Sjoerd S. Talsma, Klaas Veenstra en Gerben Sijbesma.