Deze vrienden lieten zich in 1910 op de foto zetten.Ze woonden in Tzummarum.

v.l.n.r.: Pieter R. Pasma, Cornelis Keuning, een bakkersknecht uit Tzummarum (van wie de naam niet bekend is) en Teake Dronrijp.

Uit de l.c.