OPGEWEKT LEVEN EN ELKAAR STEUNEN.

Oosterbierum - Toen ze elkaar halverwege de crisisjaren dertig op de kermis in Wier leerden kennen, hadden Freerk Idzenga (94) en Clara Hoekstra (91) weinig vooruitzichten.
Maar hard werken leverde het stel een goedlopende meubelzaak op.
Opgewekt leven en elkaar altijd steunen is hun geheim, ook in het huwelijk.
Maandag zijn ze zeventig jaar getrouwd.
Het platina paar was in 1939 nog maar een paar maanden getrouwd toen Freerk zich als soldaat in Haarlem moest melden.
Clara trok daar zolang in bij een hospita.
Na de oorlog verhuisden ze terug naar Oosterbierum, het geboortedorp van Freerk.
Daar begonnen ze een handeltje in tweedehands meubels, die Freerk via kennissen in Haarlem op de kop tikte.
,,Der wie doe oars neat te krijen”, vertelt hij.
Met een autootje dat ze voor vijftig gulden in Burgum hadden gekocht reed hij van hot naar her met meubels en bouwmaterialen.
De zaak liep goed en in 1968 boude Freerk net buiten het dorp een huismet een loods erbij, van waaruit – inmiddels nieuwe - meubels en keukens werden verkocht.
Klanten werden door Clara in hun huis met koffie ontvangen.
Met hun twee zoons en twee dochters ging het stel ook vanaf begin jaren vijftig al met de wagen op vakantie, toen veel anderen nog niet eens een auto hadden.
Het waren toen al echte reizigers, vertelt zoon Foeke.
In 1979 droegen ze de zaak over aan twee van hun kinderen en daarna maakten ze vaak lange tochten met de camper naar Spanje, Portugal en Griekenland.
Clara’s gezondheid laat dit sinds een paar jaar niet meer toe, maar ze gaan er nu regelmatig op uit in de provincie.
De Idzinga’s wonen nog altijd zelfstandig in Oosterbierum.
Hun kinderen helpen met tuin en huishouden.
Samen met hen en tien klein- en negentien achterkleinkinderen viert het paar maandag in dorpshuis It Mienskar in Oosterbierum feest.

L.C. 23-5-2009.