LIGPLAATS GEZOCHT VOOR JONGE DOUWE

SkŻtsje na bij honderd jaar volledig gerestaureerd terug in Franeker.

Ze is ruim 13 meter lang, dik 3 meter breed en heeft een gewicht van bijna19 ton.
De Jonge Douwe.
Het skŻtsje is volledig gerestaureerd en wordt zaterdag te water gelaten op de werf waar het bijna honderd jaar geleden is gebouwd.
Er wordt nog gezocht naar een geschikte, vaste ligplaats voor de Jonge Douwe.

Franeker- De in 1907 gebouwde tjalk DeJonge Douwe wordt zaterdagmiddag officieel te water gelaten.
Het skŻtsje is in 2009 gekocht door de stichting Pollux, een samenwerkingsverband van Scheepswerf Talsma Franeker, de Maritieme Academie Harlingen en De SkŻle Welzijn Franeker.
Nadien is het schip volledig gerestaureerd door een dertigtal jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van een leerwerkproject.
Vast omlijnende plannen waren er geenszins toen Arjen Mintjes van de Maritieme Academie midden in de vakantie Gerrit Terpstra van de SkŻle belde met de mededeling dat hij al een schip had gekocht voor het project: De pollux.
,,We hienen it wolris h‚n oer in projekt, mar net konkreet.
Dat ik skrok doe al efkes.,,
De schok was dan ook niet groot toen duidelijk werd dat het hele feest strandde op het geld.
Maar kort daarna kwam de Jonge Douwe al in beeld.
,,We wienen noch drok dwaande om alles finansjeel rŻn te krijen doe,t we berjocht krigen dat toenmalig steatssiktaris Jetta Klijnsma it projekt besykje woe.
It projektplan wie by tafal by har op it buro tel‚ne kaam."
Alle hens aan dek voor iedereen, maar 'plotseling' ging alles van een leien dakje en binnen vier weken hadden Terpstra, Mintjes en Talsma de zaakjes rond.
De drie participanten investeerden zelf en met bijdragen van Plattel‚nsprojecten van de provincie Frysl‚n en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nw. Frysl‚n die de leerwerkplekken verzorgde, kon men aan de slag.
De staatssecretaris sprak bij haar bezoek van een 'oud barrel' waarop ze 'de wind van voren' kreeg van Jelle Talsma: de Jonge Douwe was oud, maar zeker geen barrel.
Een kleine dertig deelnemers hebben sinds oktober 2009 onder leiding van werkmeester Hugo Kes hard gewerkt om het skŻtsje in oude glorie te herstellen.
Vakmanschap op het gebied van scheepsbouw de ruime expertise in scheepvaartonderwijs en ervaren sociale begeleiding gingen daarbij hand in hand.
De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Frysl‚n zorgde steeds voor de leerwerkplaatsen voor de deelnemers in het kader van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ).

WERF
De restauratie van de Jonge Douwer is een bijzonder project omdat de tjalk na vele omzwervingen door Gaasterland weer terug is in de stad waar ze destijds is gebouwd.
Dat was op de werf van Klaas Draaisma aan het Vliet in Franeker.
Opdrachtgever en eerste eigenaar Bouke Lodewijk uit Oosterbierum nam haar in de vaart voor het vervoer van aardappelen in Noordwest Friesland.
Het is niet de bedoeling dat het project nu stopt, vertelt Gerrit Terpstra.
De stichting heeft- opnieuw- geen vastomlijnd plannen maar als ze op een vergelijkbaar object stuit, zal za weer alles in het werk stellen voor een vervolg.
Uitgangspunt daarbij is een ideŽel doel dat particuliere initiatieven in de regio versterkt.
Van concurrentie mag zeker geen sprake zijn, beklemtoont Terpstra.
Voorlopig zoekt men eerst een aansprekende, vaste ligplaats in Franeker.
Het oog is aI gevallen op de Turfkade, maar dat is nog niet rond.
Hetzelfde geldt voor een sluitende exploitatie waar ook nog naar mogelijkheden wordt gezocht.
Want restaureren en vervolgens alleen maar Ďte pronkí leggen is niet de bedoeling.
Men denkt aan het varen met chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden en mantelzorgers.
Als bemanning zouden leerlingen van de Maritieme Academie zeer geschikt zijn.
De tewaterlating is zaterdagmiddag om 14.00 uur bij scheepswerf Draaisma aan het Vliet.
Een monumentaal plekje hoewel het nog geen monument is.
,,Ook hier heeft een stichting zich ontfermd over dit stukje industrieel erfgoed en het is leuk om het nu extra in de schijnwerpers te zetten.Ē
De Jonge Douwe wordt gedoopt door Tweede-Kamerlid Lutz Jacobi.
Daarbij is ook een van de nazaten van de eerste eigenaar, Douwe Lodewijk aanwezig.

Uit Fr. courant: Woensdag 14 september 2011.