Zomer 1919 Wijnaldum

Familie Hamersma
Staand:
Meindert (Martin), Hendrik (Hank), Margaretha (Margaret), Jan (John.
Zittend:
Klaske (Clara), Dieuwke (Dora), Gerritje, Weitske (Winnie), IJsbrand (Ben), Gentius, Klaas (Clarence), Thijs (Tony).
(foto genomen in de zomer van 1919 voor het huis in Wijnaldum.)

De namen tussen de haakjes zijn de namen die zij in de USA hebben aangenomen.
Klaske (Clara) leeft nog en hoopt op 16 juli 2011 haar 100ste verjaardag te vieren!

Klaske is een oudtante van Claudia, ze kan zich nog goed herinneren hoe zij met haar opa door Herbaijum liep om de lantaarns aan te steken.

bron: Claudia Dinkelo