Durk Alberts Dijkstra, Hendrik Harkes Houtsma en Pieter Sybrens Visser.
Zij voeren samen op de logger.