Lotsje

Door loting werd vroeger bepaald wie wel en wie niet in dienst moest.
De lotingsdag was een uitgaansdag.
Wat lager het lotnummer, wat meer kans om de (gelukkige) te zijn.
Nummer één was de held van de dag.
De papiertjes met het nummer werden op de pet geprikt.
Een lange Goudse pijp was een van de attributen die bij dit feest hoorde.
Niet iedere pijp echter was een langer leven dan een dag beschoren.
En verder één of meer slokjes: al blijkt dit niet uit de foto,
Waarop de onderste rij v.l.n.r; Simon Dijkstra, Jelte Jansen en Jintje Posthumus.
En op de bovenste rij v.l.n.r; Ane Wolbers, Pieter Hiemstra, Jan Bosma en Pieter J. Terpstra staan.